EU-verkiezingen: rechts meer winnaar dan links wil toegeven

Geert Wilders incasseert op de avond van 6 juni de winst bij de voorlopige uitslag van de EU-verkiezingen. (Beeld: via YouTube)

EU-verkiezingen: rechts meer winnaar dan links wil toegeven

THEMA'S:

De verkiezingen voor het EU-parlement hebben (na de triomf van 22 november) ook de verwachte overwinning van Geert Wilders’ PVV opgeleverd. Zeven zetels volgens de laatste exitpoll, het beste resultaat voor die partij ooit.

Timmermans probeert uitslag te framen

Toch gaat GroenLinks-PvdA met acht zetels nog net voor, mede te danken aan het feit dat Frans Timmermans zijn kiezers in beweging heeft weten te krijgen om de voorspelde ‘ruk naar rechts’ af te zwakken. Zoals een opiniepeiler zegt: bij een lage opkomst leidt dat al snel tot een schijnbaar goed resultaat, terwijl men in feite verlies heeft geleden. Een extra pijnlijk verlies, omdat het om een partijcombinatie gaat. Uiteraard probeert Timmermans het te framen als: “Nederland heeft progressief gestemd”

Diep gevoel van onveiligheid

Al is de opkomst vergeleken met nationale verkiezingen laag, met de geschatte 47% is het de hoogste sinds 1979. Hebben, in tegenstelling tot eerdere EU-verkiezingen, kiezers het gevoel dat er iets op het spel staat? Dat de PVV opnieuw zoveel winst boekt, duidt erop dat 7 oktober, de Palestijnse aanval op Israël en de massale steunbetuigingen door islamitische allochtonen en woke links, bij kiezers een diep gevoel van onveiligheid hebben opgeroepen. Dat motiveert ze niet alleen om rechts te stemmen, maar om überhaupt te komen stemmen. De opkomst voor de PVV was dan ook relatief hoog, in de buurt van het gemiddelde.

Bestel brochure EUSSR

‘Burgers zijn het zat’

Publicist Douglas Murray voorspelde al een “tegenbeweging” onder Europese burgers “die bij de komende Europese verkiezingen wel eens politiek zou kunnen worden: een beweging van mensen die niet langer met zich laten sollen door agressieve vertegenwoordigers van minderheidsgroepen en die niet langer bereid zijn om te buigen voor hun totalitaire eisen. Ik constateer het in alle landen waar ik kom: zoveel burgers zijn het zat. Net als Israël voor zichzelf opkomt, komen zij op voor zichzelf. Dat moet ook: wij moeten onze westerse beschaving verdedigen tegen de barbarij.”

Omtzigt stelt teleur

Scoort de PVV volgens verwachting, BBB wist eveneens twee zetels te veroveren. Van de huidige coalitiepartijen stelde de nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt met slechts één zetel wel erg teleur. Het roept de vraag op of Omtzigt, als luis in de pels er wel goed aan gedaan heeft een eigen partij te beginnen. Is hier het Peterprinciple van toepassing dat ieder doorstijgt tot zijn eigen niveau van incompetentie? Een goed parlementariër is immers niet automatisch een goede partijleider.

Timmermans wil VVD intern verdelen

De VVD heeft een zetel moeten inleveren en komt uit op vier zetels: koren op de molen van Frans Timmermans die Dilan Yesilgöz’ samenwerking met de PVV daarvan de schuld geeft: langs diezelfde lijn probeert hij al langer om de VVD intern te verdelen en zo ook de coalitiepartners uit elkaar te spelen. Intussen haalt nieuwkomer BBB twee zetels binnen. Op X telt Caroline van der Plas haar zegeningen: ‘BBB zit binnen 3 jaar stevig in Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provincies, Waterschappen, in de coalitie en nu ook in EP.’

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

ChristenUnie en FvD verdwijnen uit EP

Verheugend is dat de eurokritische SGP zijn zetel heeft weten te behouden: de beloning voor de consequente pro-life houding van Bert-Jan Ruyssen en niet te vergeten zijn aanklagen van christenvervolgingen op veel plaatsen in de wereld. De ChristenUnie verliest haar zetel en heeft alle reden zich achter de oren te krabben, te meer daar de SGP zich met een ondubbelzinnig christelijk rechtse koers wel goed handhaaft. Teleurstellend voor rechts is dan weer dat Forum voor Democratie van vier zetels naar nul zetels gaat.

Fletse afspiegeling van 22 november

Van de in totaal behaalde 31 zetels, haalt de nieuwe coalitie er 15 binnen. Als we de VVD meetellen als ‘rechts’ en er die ene zetel van de SGP bij doen, komt rechts toch nog met de kleinst mogelijke meerderheid uit de bus. Niet echt de voorspelde 'ruk naar rechts', maar bedenk dat de stemmingen in andere landen nog niet zijn geweest. Dat het algehele beeld in Nederland toch een wat fletse afspiegeling is van 22 november (met toen ook indrukwekkende uitslagen voor BBB en NSC), is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat veel kiezers zich politiek op nationaal niveau gerepresenteerd willen voelen en alleen dan echte betrokkenheid voelen. Als de EU-verkiezingen tot doel hebben op den duur de nationale te marginaliseren en te vervangen, is dat vooralsnog mislukt.

Boris Johnson

Wat dat betreft was de anekdote in de recente documentaire over Boris Johnson, oud-premier van Engeland, tekenend: wanneer die als jong journalist over de EU moest schrijven, placht hij eerst een kwartier lang de dichtstbijzijnde kamerplant uit te foeteren. Alleen dan kon hij genoeg passie opbrengen om enigszins leesbaar over zoveel technocratische saaiheid als de EU te kunnen schrijven.

Laatst bijgewerkt: 7 juni 2024 14:52

Doneer