Nieuw regeerakkoord: dit zijn de 9 belangrijkste punten

"De zon gaat weer schijnen in Nederland", zegt PVV-leider Geert Wilders in een persconferentie over het nieuwe regeerakkoord.

Nieuw regeerakkoord: dit zijn de 9 belangrijkste punten

THEMA'S:

Het regeerakkoord voor het komende kabinet is gepubliceerd. Het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB breekt op veel vlakken met de linkse koers van Rutte. Wij zetten de negen belangrijkste punten op een rij.

1. 'Strengste asielregime ooit'

Nederland krijgt “het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.” De Spreidingswet wordt ingetrokken, tot verdriet van immigrationist Eric van der Burg. Er komt een Asielcrisiswet die de mogelijkheid geeft om asielaanvragen niet in behandeling te nemen. De opvang van asielzoekers zal “sterk worden versoberd”. Het streven is om de inwillingspercentages, die nu tot de hoogste van Europa behoren, onder het Europees gemiddelde te krijgen. Om dit te bereiken wordt de Nederlandse grensbewaking aangescherpt en moet er een opt-out komen voor EU-beleid.

2. Stop op linkse indoctrinatie op scholen

Schoolboeken zijn vooringenomen links. Dat punt maakt Cultuur onder Vuur al sinds 2019. Onze strijd hiertegen, soms eenzaam en met tegenwerking vanuit zelfs kabinetten, werpt nu vruchten af. Lesboeken zullen in het vervolg “politiek neutraal” zijn. De kerndoelen, die scholen verplichten “diversiteit” te doceren, gaan op de schop. Kerndoelen over seksualiteit worden “neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen”. De grondwettelijke vrijheid van onderwijs, die christelijke scholen beschermd tegen ideologische dwang van linkse partijen, blijft onaangetast.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

3. Rem op islamisering

Geert Wilders heeft veel van zijn anti-islamiseringsstandpunten moeten inleveren in de formatie. Toch komen er een aantal maatregelen die de islamisering remmen, waarbij wel heel politiek-correct het noemen van de islam vermeden wordt. Gebedsoproepen worden aan banden gelegd. Politie en boa’s mogen geen “religieuze symbolen” dragen. De “ongewenste buitenlandse financiering” van organisaties wordt tegengegaan. Opmerkelijk genoemd noemt het akkoord in dit verband “kerkgenootschappen”, maar niet moskeeën. Alsof de geweldsdreiging van Irakese katholieken komt in plaats van Saoedische salafisten.

4. Minder ondermijning van privé-eigendom

De bestaanszekerheid moet verbeterd worden door de lasten op arbeid te verlichten. Het eigen risico in de zorg moet “meer dan halveren”. Huiseigenaren worden ontzien: “Geen wijziging van de fiscale positie van de eigen woning, om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.” Daarmee gaat een streep door het plan van DNB én de EU om het eigen huis te belasten in box 3.

Lees ook: Primeur: Frans Timmermans koopt miljoenenhuis in Maastricht met energielabel E

5. Klimaat: minder windturbines, meer kerncentrales

Een terugdraaiing van Ruttes klimaatakkoord zit er niet in. De bestaande afspraken worden gehouden, “alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid”. De maatregel om de CO2-heffing te verhogen wordt teruggedraaid. Windturbines komen zo min mogelijk op het land en zoveel mogelijk op zee. Leveringszekerheid van energie is een belangrijk doel in het akkoord en wordt gerealiseerd door het bouwen van twee extra kerncentrales.

6. Soevereiniteit voor Nederland, niet voor de EU

Het akkoord schenkt klare wijn over de Europese Unie: “Het is cruciaal dat we onze nationale soevereiniteit behouden. Nederland staat zeer kritisch tegenover verdere uitbreiding van de Europese Unie. Er worden geen concessies gedaan aan de Kopenhagen-criteria voor het lidmaatschap van de EU.” Op cruciale dossiers als asiel en klimaat wil het akkoord geen extra inmenging van Brussel.

Lees ook: EU weert rechtse politici van officieel verkiezingsdebat

7. Links procedeerprivilege onder de loep

Er komt een constitutioneel hof dat wetten toetst aan de Grondwet, een kroonjuweel van Pieter Omtzigt’s NSC. Bovendien zal onderzocht worden “hoe nadere vereisten gesteld kunnen worden aan de representativiteit van belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van art. 3.305a Burgerlijk Wetboek”. Dit wetsartikel wordt vaak door linkse subsidieclubs als Urgenda en Milieuclubs gebruikt om via de rechter klimaatpolitiek af te dwingen.

8. Aardgasverbod is van de baan

Een strijdpunt van Cultuur onder Vuur is het aardgasverbod, dat het recht op privé-eigendom schendt. In het nieuwe akkoord komt het verbod in het geheel niet voor. Aardgas wordt terug verwelkomd als efficiënte en betaalbare energiebron: “Er worden langetermijncontracten afgesloten voor gas en er worden reserves aangelegd voor gas en kritieke grondstoffen.” Daarvoor wordt de gaswinning op de Noordzee opgeschaald.

9. Geen onteigening van de boeren

Nederlandse boeren kunnen de vlag uithangen met dit akkoord. Samen met tuinders en vissers worden zij “onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur” genoemd. EU-richtlijnen rond Natura2000-gebieden worden aangepast. De stikstofnormen vervallen niet geheel, maar worden in lijn gebracht met die van België en Duitsland. Er komt geen onteigening en evenmin een gedwongen krimp van de veestapel. De vissers worden bijgestaan om het EU-verbod op de pulsvisserij van de baan te krijgen.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Hoe wegen we dit akkoord?

Het 'hoofdlijnenakkoord' wekt gemengde gevoelens op. Het ontbreekt aan gezinsbeleid, dat noodzakelijk is om de demografische winter te voorkomen waar Nederland in terechtkomt als ons geboortecijfer zo laag blijft. Ook stemt het akkoord sceptisch over het substantieel verlagen van de belastingen, die nu crimineel hoog zijn.

Gelukkig geen kabinet onder Frans Timmermans

Toch overheerst bij ons tevredenheid. Alleen al het feit dat het komende kabinet afrekent met de rampzalige klimaatdwang en het immigrationisme van de kabinetten-Rutte maakt blij. De voortzetting van deze ramkoers door een kabinet-Timmermans is van de baan.

Actievoeren werkt

Geen aardgasverbod, een verbod op het hoofddoek bij het politie-uniform, een einde aan linkse indoctrinatie op scholen... Al onze wensen, waar we al jarenlang actie voor voeren in Den Haag en daarbuiten, zien we terug in het akkoord. Voor ons een bevestiging dat actievoeren werkt en dat alle tegenwerking, zelfs door VVD-politici die ons willen verbieden, het waard is om te overwinnen.

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2024 12:08

Doneer