Linkse indoctrinatie in zorgopleiding: "Dé Nederlandse cultuur bestaat niet"

Een typisch Nederlands tafereel. Maar volgens zorgopleiding Learnbeat bestaat de Nederlandse cultuur niet.

Linkse indoctrinatie in zorgopleiding: "Dé Nederlandse cultuur bestaat niet"

THEMA'S:

Linkse indoctrinatie is schering en inslag op scholen. Maar ook op zorgopleidingen voor volwassenen. De methode Learnbeat maakt het wel erg bont: het ontkent glashard het bestaan van de Nederlandse cultuur.

Learnbeat

In de zorgopleiding van Learnbeat moeten toekomstige verpleegsters hun oordeel geven over de stelling: “Dé Nederlandse cultuur bestaat niet.” Wie op “onjuist” klikt en dus van mening is dat onze cultuur wél bestaat, gaat af. Met als toelichting dat Nederland een “multiculturele samenleving” is waarbinnen culturen “als gelijkwaardig worden gezien”. Behalve de Nederlandse cultuur. Die is niet slechts minderwaardig, maar zelfs non-existent.

Banner nlse cultuur bestaat niet

Multiculturalisme in het zorgonderwijs: het bestaan van de Nederlandse cultuur wordt glashard ontkend.

'Je kunt niet van Nederlandse cultuur spreken'

Wie de stelling beaamt dat de Nederlandse cultuur niet bestaat, krijgt te lezen: “Iedereen heeft zijn eigen gedachten, meningen en gewoonten. Het is dus niet mogelijk om van de Nederlandse cultuur te spreken.” Suggestief staat naar de tekst een afbeelding van een jongeman van niet-Europese komaf.

Maxima: "Dé Nederlander bestaat niet"

De stelling “Dé Nederlandse cultuur bestaat niet” roept de uitspraak van koningin Maxima uit 2007 in herinnering: “Dé Nederlander bestaat niet”. Wat destijds nog een uitglijder leek, blijkt na jarenlang activisme van de vorstin helaas haar consistente zienswijze, die zij uitdraagt bij het World Economic Forum.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

Multiculturalisme is anti-Nederlandse cultuur

De zorgopleiding van Learnbeat belijdt de verscheidenheid van culturen, maar laat geheel in de WEF-geest geen ruimte voor de inheemse, traditionele cultuur van ons land. Multiculturalisme komt neer op het uitwissen van onze eigen cultuur en het binnenbrengen van vreemde, bij voorkeur niet-Europese culturen. Die worden steevast bewierookt en bewonderd als onbedorven door het Westen.

Allochtoon zorgpersoneel met weinig oog voor culturele achtergrond Nederlanders

De ontkenning van de Nederlandse cultuur vindt plaats in het kader van ‘interculturele zorg’. Dan moet vooral Nederlands zorgpersoneel gesensibiliseerd moeten worden voor de behoeften van ouderen uit andere culturen. Een groter probleem, zo vertellen verzorgenden ons, is dat steeds meer zorgpersoneel van allochtone komaf is. Zij hebben weinig oog heeft voor de culturele achtergrond van Nederlandse patiënten. De zzp’ers zetten blèrende popmuziek op in de kamer van een mevrouw die graag psalmen zingt of een rozenkrans in de hand heeft. Van belevingsgerichte zorg, zoals dat in vaktermen heet, is geen sprake.

Lees ook: Ramadan versnelt zelfislamisering van Nederland

Kinderen nog kwetsbaarder voor multiculturalisme

De multiculturele propaganda in Learnbeat werd ons toegezonden door een medestander die leert voor verzorgende. Zij is in de vijftig, “dus niet de jongste daarom valt mij dus de vreemde gedachtegang van lesstof op.” Deze levenservaring ontbreekt echter bij kinderen, die aan nog veel meer multiculturalisme worden blootgesteld op school. Cultuur onder Vuur bracht er een baanbrekend rapport uit: Schoolboeken: van informatie naar indoctrinatie.

Heeft u zelf een voorbeeld van linkse indoctrinatie in lesmateriaal? Bij uw kind op school, of in de opleiding die u zelf voor het werk volgt? Maak melding, neem contact met ons op!

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2024 07:05

Doneer