Invoering van de absolute corona-dictatuur dreigt. Ook in Nederland

Zijn de corona-maatregelen in China het meest extreem, die in andere landen gaan er steeds meer op lijken. Ook in Nederland.

Invoering van de absolute corona-dictatuur dreigt. Ook in Nederland

THEMA'S:

De demissionaire regering Rutte III staat op het punt de grondrechten van alle Nederlanders op te heffen. Dit gebeurt onder aanroeping van een vermeende noodtoestand vanwege de COVID-19 epidemie. Daarmee gaan de voorspellingen in vervulling, die Cultuur onder Vuur in haar beide gepubliceerde corona-analyses gedaan heeft.

‘Politiek-ideologische dictatuur’

Al meteen in de eerste corona-brochure van april 2020 De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis voorspelden we dat de combi van globalisten en radicaal links de coronacrisis zou aangrijpen om hun agenda versneld door te zetten. In de tweede brochure De coronacoup maakten we dit voorjaar duidelijk dat er “een politiek-ideologische dictatuur onder het mom van het algemeen welzijn” in aantocht was.

Snelle inflatie

Van De coronacoup zijn dit jaar meer dan 20.000 exemplaren verspreid. Ze hebben vele mensen de ogen geopend. De regering lijkt zich daar echter weinig aan gelegen te laten liggen. We riepen in de brochures op het algemeen belang voorop te zetten, in plaats van de eenzijdige focus op enkel corona. We waarschuwden voor een economische ramp: inderdaad zien we nu snelle inflatie en schaarste aan bijna alles door leveringsproblemen als gevolg van coronamaatregelen. De schuldenberg van overheden is gevaarlijk hoog geworden.

Banner petitie tegen vaccinatiedwang

Psychisch problemen

Ook een geestelijke gezondheidsramp werd voorzegd, en ook die is helaas uitgekomen. Nog nooit waren er zo veel mensen met psychische problemen en zelfmoordneigingen. De samenhang en onderlinge liefde in de maatschappij is stukje bij beetje afgebroken. Wat hebben de regeringen geleerd? Is er een einde gekomen aan ondoordachte en schadelijke maatregelen? Of is het gezond verstand teruggekeerd? Helaas is het alleen maar gekker geworden.

Extreme corona-maatregelen

Zijn de corona-maatregelen in China het meest extreem, die in andere landen gaan er steeds meer op lijken. Kijk bijvoorbeeld naar Victoria (Australië):

  • Ongevaccineerden mogen niet stemmen in parlement (ook niet digitaal);
  • Mogen niet werken;
  • $ 110.000 (= € 70.000,-) boete voor een kerk of bedrijf, wanneer zij zich niet aan de regels houden, $ 21.000 boete voor een individu;
  • Zonder vaccinatie kun je niet naar een winkel, restaurant, enz.;
  • Ook na vaccinatie word je overal gecontroleerd (inchecken). De overheid kan je overal volgen;
  • Straf op niet dragen van het masker is > $ 726,- (€ 464,-) voor kinderen van 15-18 jaar oud.

Grondrechten opgeschort

Feitelijk zijn de inwoners van Australië tot slaven van de overheid gemaakt, want alleen slaven hebben toestemming nodig om te eten, naar buiten te gaan, te reizen en naar de kerk te gaan. Gaan we in Nederland dezelfde kant op? Komt ook in Nederland de absolute corona-dictatuur? Het lijkt er wel op. Al bijna twee jaar zijn veel grondrechten opgeschort, iets dat normaal gesproken alleen gebeurt in tijden van oorlog en grote rampen. Denk maar aan lockdown, sluiting van bedrijven, avondklok, gedwongen quarantaine, reisverboden, inperking van recht op vergadering en de schending van medische privacy.

Adobe Stock 459971297 Editorial Use Only

Namaken QR-code

Ook de straffen worden in Nederland steeds extremer. Zo is de straf op het namaken van de QR code 6-8 jaar cel of een geldboete in de vijfde categorie a € 87.000,-. Ter vergelijking, de maximale straf op diefstal is vier jaar of een boete van € 18.500,-. De maximale straf voor mishandeling is drie jaar of een boete van maximaal € 19.000,-. De wetgever vat het namaken van een QR-code dus op als een erger vergrijp dan mishandeling en diefstal.

Tien dagen quarantaine

In China zitten mensen in detentiecentra tot zeker is dat ze coronavrij zijn. Een expat in China die vastzit zegt: ‘Ik moet me twee weken isoleren omdat ik een paar minuten – met een masker op – binnenging in een hotel waar het weekend ervoor een man logeerde die een paar dagen later positief testte. Ik moet nu drie tests ondergaan en er zit een sensor op mijn voordeur die registreert of ze opengaat.’ Maar in Nederland is het niet zo veel anders. Als je in een hoog risicogebied geweest bent en niet gevaccineerd moet je verplicht tien dagen in quarantaine. Boetes op schending van de quarantaine kunnen oplopen tot € 20.000,-.

Lees ook: Communistisch China is niet oplossing, maar oorzaak van de wereldwijde coronacrisis

Inmenging privésfeer burgers

Godsdienstvrijheid geldt in die tijd niet. U mag niet naar de kerk, de vrijheid van vergadering is opgeschort, u vrij bewegen is afgeschaft. En een BOA kan op elk moment voor de deur staan om u te controleren. In de periode dat u in quarantaine bent gelden de volgende door de overheid opgelegde regels:

  • “Alleen de mensen die bij u wonen mogen samen met u in huis zijn.
  • U blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen, etc.
  • Ontvang geen bezoek, behalve voor medische redenen.
  • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten” (Redactie: wat genadig dat we nog in onze tuin mogen zitten of op ons balkon!)

Hoe durft de overheid zich zozeer te mengen in de privésfeer van burgers? Hoe is het mogelijk dat zo weinig mensen zich hiertegen verzetten? Dit is werkelijk onbegrijpelijk.

Banner coronacoup

Vaccin, abortus en gewetensvrijheid

Maar er is een nog grotere zorg wanneer we kijken naar de coronamaatregelen, namelijk de vrijheid van de Kerk en de vrijheid van de gelovigen om volgens hun geweten te leven. Eerder werd al zo grote druk uitgeoefend op kerken dat de meeste kerken zich gedwongen voelden om de religieuze vrijheid ernstig in te perken. Zo werd het aantal kerkgangers beperkt, waardoor veel mensen hun zondagsplicht niet konden vervullen, werden mensen gedwongen mondmaskers te dragen, mochten zij in de kerk niet langer tot Gods eer en het ergst van alles: hun werd de H. Communie lange tijd onthouden.

Geen vaccinatiedwang

Maar nu is er een nieuwe inperking van de christelijke vrijheid om het geweten te volgen, te weten gedwongen vaccinering. Hierbij is het vaccin op zichzelf het grootste probleem niet, maar het feit dat er voor de producten en/of het testen van het vaccin cellen gebruikt zijn van geaborteerde kinderen. Meewerken aan abortus, maar ook het ontwikkelen van dergelijke vaccins is een zonde. (Onder dwang of grote druk je met een dergelijk vaccin laten vaccineren, is overigens geen zonde.) De regering heeft ons steeds gerust gesteld door te zeggen dat er nooit vaccinatiedwang of -drang komt. Maar die belofte wordt nu gebroken. Meer en meer worden ongevaccineerden uitgesloten van het publieke leven, tenzij ze meermaals per week een test willen ondergaan. Nog strengere maatregelen, waarbij je niet meer kunt werken, tenzij je gevaccineerd bent, komen eraan.

Gewetensvrijheid respecteren

En dat in een land dat een lange traditie heeft om de gewetensvrijheid zo veel als mogelijk te respecteren: als verpleegkundige was je niet verplicht mee te werken aan euthanasie of abortus, als ouders kon je kiezen voor onderwijs in overeenstemming met eigen geloof en er was geen plicht om op zondag, de rustdag, te werken. Al deze vrijheden die de gewetensvrijheid garanderen, staan nu onder druk of zijn feitelijk al afgeschaft. Nu komt daar dus de verplichting bij je te laten vaccineren met een vaccin waarvoor cellen van geaborteerde kinderen gebruikt zijn.

Lees ook: Hoe het gezond verstand te bewaren in de coronacrisis

Gezondheid en economie

Waar komen deze irrationele maatregelen tegen corona vandaan? Op deze vraag is het antwoord eenvoudig te geven. Wanneer je in de afgelopen decennia aan een willekeurig iemand op straat gevraagd zou hebben: wat is het allerbelangrijkste in je leven? Welk antwoord krijg je dan? Mijn gezondheid en het op een na belangrijkste is waarschijnlijk de familie en dan andere dingen, zoals werk en inkomen. Zo gezien handelen mensen nu geheel in overeenstemming met wat ze geloven, de gezondheid is het belangrijkste, de rest is ondergeschikt. Mijn gezondheid is belangrijker dan economie, belangrijker dan grondrechten, dan geloof en godsdienstvrijheid, belangrijker ook dan de gezondheid van mensen in bijvoorbeeld Derde Wereldlanden waar een explosie van honger veroorzaakt is door extreme coronamaatregelen.

Risico op corona

Een christelijke beschaving kent waarden “die meer zijn dan het leven en waarvoor men moet sterven – dat is in strijd met de socialistische mentaliteit, die geheel bestaat uit afschuw van risico en pijn, uit aanbidding van veiligheid en uit opperste gehechtheid aan het aardse leven”, schrijft professor Plinio Corrêa de Oliveira in zijn klassieke werk Revolutie en Contrarevolutie, waarvan Cultuur onder Vuur binnenkort de eerste Nederlandse vertaling uitbrengt. Die gerichtheid op het hier en nu is zo groot dat mensen panisch en irrationeel worden bij de gedachte dat hun leven hier en nu kan ophouden. Daarom kunnen politici niet meer rustig nadenken en weloverwogen beslissingen nemen. Daarom zijn mensen zo uit het lood geslagen. Hun fundament, hun zekerheid onder hun bestaan is afgenomen. De christen die niet al zijn kaarten op het hier en nu gezet heeft, maar op het eeuwig leven, kan blijven nadenken. Die kan zinnige maatregelen nemen die het risico op corona verminderen. Behandelmethoden testen en invoeren. Het aantal bedden in de zorg opvoeren, enzovoort.

Banner petitie tegen vaccinatiedwang

Wat te doen?

Belangrijker misschien nog wel dan de vraag wat we moeten doen is de vraag wat we niet moeten doen. We moeten niet wanhopen: een overheid die gaat dreigen laat zien dat ze zwak staat. Argumenten en overtuigingskracht voldoen niet meer, daarom wordt de toevlucht genomen tot dreigen met straffen, sancties en uitsluiting. Het tweede dat we niet moeten doen is het juiste midden verliezen, het gezonde verstand: het virus bestaat, er gaan werkelijk mensen dood aan corona, er zit geen geheime chip in het vaccin.

Er is meer dan corona

Het gezonde verstand verliezen we ook wanneer we niet meer zien dat er méér is dan corona. De afbraak van onze beschaving gaat door en kent vele slachtoffers. Genoemd werd al abortus, de moord op 30.000 ongeboren kinderen per jaar, alleen al in Nederland. Islamisering en immigratie zijn tot ongekende hoogte gestegen. Tradities als Sinterklaas en Kerstmis verliezen hun glans, en worden vervangen door het islamitische Suikerfeest, waardoor een belangrijk bindmiddel tussen generaties en tussen vroeger en nu verdwijnt.

Revolutie wil beschaving afbreken

We moeten en mogen protesteren tegen onredelijke en dictatoriale coronamaatregelen, maar er is meer. Het is belangrijk om te laten zien hoe de coronamaatregelen niet het algemeen belang dienen, omdat ze slechts het voorkomen van corona op het oog hebben, en niet de geestelijke gezondheid, niet de economie, de religieuze vrijheid, enzovoort. Het is essentieel dat we ons gevoel van vrijheid niet verliezen. Zelfs in de gevangenis kan iemand zich vrij voelen. Vrijheid zit in ons hoofd, niet in uiterlijke beperkingen. En het is nodig de kalmte te bewaren, dit is niet het einde, de revolutie die onze beschaving wil afbreken, zal uiteindelijk verslagen worden en niet het laatste woord hebben.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 28 september 2023 11:31

Doneer