De coronacoup (7) De recessie en de grote herstart

Klaus Schwab van het World Economic Forum is de inspirator van de Great Reset, de grote herstart. In premier Rutte vindt hij een gewillige partner. (Foto: World Economic Forum)

De coronacoup (7) De recessie en de grote herstart

THEMA'S:

In april 2020 voorspelde het Plinio Corrêa de Oliveira-instituut (IPCO) een rampzalig economisch effect van lockdown, waarbij met name het geval van Italië werd aangehaald. In werkelijkheid waren de krimp van de wereldeconomie, het aantal faillissementen van ondernemingen en de stijging van de werkloosheid, althans voorlopig, veel minder groot dan oorspronkelijk was aangekondigd. Maar dit was het resultaat van de faraonische steun die werd gegeven door regeringen die geen rekening hielden met de explosie van de overheidsschuld. Dit is een uiterst precaire situatie die plotseling kan verergeren, hetzij door een verlenging van de recessie, door het uiteenspatten van een financiële zeepbel, door een verhoging van de rente op de schuld, of gewoon door het wantrouwen van de markten, waardoor het fragiele kaartenhuis van de huidige economie in elkaar kan storten.

Nog erger

Deze inperking van de depressie heeft het uitbreken van een sociale revolte voorkomen, aangezien de zwaarst getroffenen nog steeds noodhulp ontvangen en vooral in beslag worden genomen door het dagelijks overleven.

Maar de situatie kan nog erger worden - zoals de eerder genoemde Jacques Attali, adviseur van alle Franse presidenten, van Mitterrand tot Macron, in een recent interview met de krant Clarín in Buenos Aires erkende: "Wat mij de meeste zorgen baart, is dat de mensheid nog niet heeft begrepen dat de komende crisis zeer, zeer diep zal zijn in termen van recessie, werkloosheid en ellende".

Exponentiële toename armoede

Waar de sociale gevolgen echter niet konden worden vermeden, is in arme landen. Op basis van een verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie voorspelt het IPCO- document een wereldwijd verlies van 6,7% aan arbeidsuren, wat overeenkomt met een volledige werkdag van 195 miljoen werknemers, wat een veel groter aantal werklozen betekent, aangezien velen van hen in deeltijd werken. De realiteit was veel erger: 8,8% van het totale aantal werkuren ging verloren, wat overeenkomt met 255 miljoen voltijdse banen. Dit resulteerde in een daling van het totale arbeidsinkomen met 8,3%, deels gecompenseerd door overheidssteun. Toch zullen volgens een recente studie van de Wereldbank in 2020 zo’n 119 tot 124 miljoen mensen tot extreme armoede vervallen zijn of daar niet in staat zijn uit te komen als gevolg van de wereldwijde crisis (in de afgelopen twee decennia wisten elk jaar 54 miljoen mensen uit extreme armoede te komen). De exponentiële toename van de armoede in de arme landen heeft in feite geleid tot de voorspelde verergering van de acute honger en sterfte door ondervoeding op de meest miserabele plaatsen van de planeet.

Banner coronacoup

Wat het IPCO niet kon voorzien, was dat de grootste exponenten van het geglobaliseerde macro-kapitalisme de precaire economische en financiële situatie zouden aangrijpen om een Great Reset voor te stellen die het huidige kapitalistische economische systeem, gebaseerd op privé-eigendom en vrij ondernemerschap, radicaal zou omvormen.

Pandemie 'zeldzame kans'

Op de 2019-editie van het World Economic Forum in Davos had de groene activiste Greta Thunberg de piste geopend waarop de ondernemers zouden gaan skiën: "I don’t want you to hope, I want you to panic". Het was aan de oprichter van het Forum, dr. Klaus Schwab, om de wens van de jonge activiste in vervulling te doen gaan, en hij deed dat door te verklaren: "De pandemie biedt een zeldzame en kleine kans om alles te overdenken, te herdenken en te herdefiniëren, en een gezondere, rechtvaardigere en welvarendere toekomst te creëren”.
Ogenschijnlijk mooie woorden, maar zij verhullen de enorme sociale verandering die aan de gang is en waaraan de naam van ‘het nieuwe normaal’ en Great Reset is gegeven. Een kans die zij zonder dralen en proactief willen benutten, zoals Jacques Attali hoopt in zijn interview met Clarín: "Wat mij het meest heeft verrast, is dat bijna van de ene dag op de andere meer dan 2,5 miljard mensen op afstand zijn gaan werken. Dit toont aan dat de mensheid, onder druk, zeer snel kan veranderen".

In Chinese stijl

Om een nauwkeuriger idee te krijgen hoe de toekomst van de wereld eruit zou zien na de Grote Herstart waarvan Thunberg, Schwab & co dromen, volstaat het enkele passages te citeren uit een artikel dat is gepubliceerd op de WeForum-website, een van de discussieplatforms binnen het World Economic Forum. De auteur, Ida Auken, voormalig Deens minister van Milieu en huidig sociaal-democratisch parlementslid, begint onder de titel ‘Zo zou het leven in mijn stad tegen het jaar 2030 kunnen veranderen’ met te benadrukken dat haar woorden niet moeten worden opgevat als "een droom, een utopie": "Het is een scenario dat laat zien waar we naar toe zouden kunnen gaan.” Het gaat over een ecologische, communistische en gerobotiseerde toekomst, waarin alles wordt gecontroleerd door camera’s, zeer in Chinese stijl:


Banner coronacoup

"Welkom in het jaar 2030. Welkom in mijn stad. Of moet ik zeggen, ‘onze stad’. Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik bezit geen huis. Ik heb geen apparaten of kleren. Het klinkt misschien vreemd voor u, maar het is heel logisch voor ons in deze stad. Alles wat u vroeger als een product beschouwde, is nu een dienst geworden. Wij hebben toegang tot vervoer, huisvesting, voedsel, en al het andere wat wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Eén voor één werden al die dingen gratis, dus had het voor ons uiteindelijk geen zin meer om veel te bezitten. Toen schone energie gratis werd, kwam alles in een stroomversnelling.

De prijs van vervoer daalde dramatisch. Het had voor ons geen zin meer om auto’s te bezitten, omdat we een voertuig zonder bestuurder of voor langere ritten een vliegende auto konden bellen in een paar minuten. [...] In onze stad betalen we geen huur, omdat iemand anders onze vrije ruimte gebruikt wanneer wij die niet nodig hebben. Mijn woonkamer wordt gebruikt voor zakelijke bijeenkomsten als ik er niet ben.

Winkelen? Ik kan me echt niet herinneren wat dat is. Voor de meesten van ons is dat het kiezen geworden van dingen om te gebruiken. Soms vind ik dat leuk en soms wil ik gewoon dat het algoritme het voor me doet. Het kent mijn smaak beter dan ik nu doe. Toen A.I. [Artificiële Intelligentie] en robots een groot deel van ons werk overnamen, hadden we opeens tijd om goed te eten, goed te slapen, en tijd door te brengen met andere mensen. [...] Een tijdje werd alles leuk en wilden mensen zich geen zorgen maken over moeilijke kwesties. Pas op het laatste moment kwamen we erachter hoe we al deze nieuwe technologieën konden gebruiken voor betere doeleinden dan alleen maar om de tijd mee te doden.

Van tijd tot tijd erger ik me aan het feit dat ik geen echte privacy heb. Ik kan nergens heen zonder gefilmd te worden. Ik weet dat ergens, alles wat ik doe, denk en droom wordt opgenomen. Ik hoop alleen dat niemand dat tegen me gebruikt. Al met al is het een goed leven. Veel beter dan de weg die we waren ingeslagen, toen duidelijk werd dat we niet konden doorgaan met hetzelfde groeimodel."

Banner coronacoup

De ‘progressieve’ krachten dromen er in feite van om deze dystopie aan de hele wereld op te leggen, volgens dezelfde methode van opgewekte angst waarmee zij de sanitaire dictatuur al hebben opgelegd. Tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de parlementen van de G7-landen, georganiseerd door Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, vroeg Sir Lindsay Hoyle, de huidige Speaker van het Britse Lagerhuis: "Als de grote les van de pandemie was dat tijdig serieuze actie ondernemen de sleutel is - waarom zou dat dan niet ook gelden voor de klimaatverandering?" Hij voegde eraan toe: "Niemand had kunnen denken dat we zo gemakkelijk mondkapjes zouden dragen en dat we ook zo inschikkelijk zouden zijn".

Noodsituatie

Mariana Mazzucato, hoogleraar economische innovatie aan de universiteit van Londen, voorspelt dat "voor de bescherming van de toekomst van de beschaving drastische ingrepen nodig zullen zijn" en dat "de wereld in de nabije toekomst misschien opnieuw haar toevlucht zal moeten nemen tot lockdowns - ditmaal om een noodsituatie op klimaatgebied het hoofd te bieden. Ze voegt eraan toe: "In een ‘klimaatlockdown’ zouden regeringen het gebruik van particuliere voertuigen kunnen beperken, de consumptie van rood vlees verbieden en extreme energiebesparende maatregelen opleggen, terwijl fossiele-brandstofbedrijven zouden moeten stoppen met boren."

Socialisme van 21e eeuw

In navolging van Klaus Schwab stelt Mazzucato voor dat "we, om een dergelijk scenario te vermijden, onze economische structuren moeten hervormen en het kapitalisme op een andere manier moeten benaderen" in de richting van "een groene economische omvorming". Daartoe zouden de staten de naleving van strikte sociale en ecologische verplichtingen als voorwaarde moeten stellen voor de toekenning van omvangrijke economische steun aan de begunstigde ondernemingen. En "aangezien niet de markten alleen voor een groene revolutie zullen zorgen", "is hiervoor een ondernemende staat nodig die innoveert, risico’s neemt en investeert naast de particuliere sector".

Welkom bij het socialisme van de 21e eeuw, dat Venezuela failliet heeft doen gaan en zes miljoen van zijn burgers heeft doen emigreren...

Dit is deel 7 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2021 13:55

Doneer