De coronacoup (5) De gezondheidsramp van de lockdowns

Door de coronapaniek missen miljoenen mensen de eerste controles voor de vroegtijdige diagnose van ernstige ziektes als kanker en Alzheimer. Ze lijden meer aan paniekaanvallen, depressies en suïcidale gedachten.

De coronacoup (5) De gezondheidsramp van de lockdowns

THEMA'S:

De ‘worst-case logica’, waar men voor de coronacrisis op was overgestapt, was uitsluitend gericht op de risico’s van verspreiding van het virus van Chinese oorsprong, maar hield geen rekening met de nevenschade als gevolg van de opsluiting van de bevolking, onder meer voor de volksgezondheid. In het manifest van de IPCO wordt slechts één van deze vormen van nevenschade genoemd: de opschorting van vaccinatiecampagnes voor kinderen in arme landen, op aanbeveling van de WHO (!), om te voorkomen dat de massa’s volwassenen in klinieken het virus verspreiden. Ondanks het risico dat epidemieën zoals tuberculose en malaria opnieuw de kop opsteken, hetgeen deze opschorting van de traditionele vaccinaties met zich mee zou brengen. Volgens prof. Battacharya lopen "tachtig miljoen kinderen in de hele wereld nu het risico aan deze ziekten te lijden".

102% méér malariadoden

Neem bijvoorbeeld de gevolgen voor de strijd tegen malaria, waarvan 94% van de sterfgevallen zich in Afrika voordoet. In een studie die afgelopen september in het tijdschrift Pedriatic Research is gepubliceerd, wordt gesteld dat "de antwoorden op de pandemie [de lockdowns] kunnen resulteren in een verminderde distributie van langwerkende muskiettennetten, aanvullende besproeiing binnenshuis, seizoensgebonden campagnes voor chemoprofylaxe ten behoeve van malaria, toegang tot snelle diagnostische tests en doeltreffende behandeling van malaria". Volgens het artikel voorspelt de WHO dat het aantal malariadoden in Afrika bezuiden de Sahara met 102% zal toenemen, waarvan 70% bij kinderen onder de vijf jaar.

Honger en ondervoeding

In de loop van de tijd zijn andere negatieve effecten van opsluiting in arme landen aan het licht gekomen. Ondervoeding van kinderen leidt bij jongere kinderen tot immuundeficiënties en leermoeilijkheden. In dezelfde Pediatric Research-studie staat: "De lockdowns, met gelijktijdige sluitingen van scholen, hadden ook gevolgen voor de toegang tot schoolmaaltijden, die voor veel kinderen een van de weinige constante voedselbronnen zijn. De pandemie heeft de kinderen dus nog meer blootgesteld aan honger en ondervoeding, en bijgevolg aan negatieve gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling"

Banner coronacoup

Een lacune in het IPCO-document was dat het niet inging op de rampzalige gevolgen van opsluiting voor de volksgezondheid in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden zelf. Door de bewegingsbeperkingen en de paniek over besmetting hebben miljoenen mensen de eerste controles voor de vroegtijdige opsporing van kanker of hart- en vaatproblemen gemist, of zijn zij gestopt met regelmatige medische controles voor de behandeling van diabetes, psychologische en psychiatrische stoornissen, en alcohol- en drugsmisbruik.

Ziekten niet opgespoord

In een door het Britse Hogerhuis gepubliceerde studie, getiteld ‘Lockdown 1.0 and the pandemic one year later: what do we know about the impacts?’, wordt erkend dat "er aanwijzingen zijn dat de volksgezondheid tijdens de pandemie nadelige gevolgen heeft ondervonden doordat ziekten niet werden opgespoord of behandeld". Als voorbeeld wordt een verslag van Public Health England aangehaald waaruit blijkt dat "de helft van de mensen met verslechterende gezondheidsproblemen in september 2020 geen medisch advies heeft ingewonnen", nadat eerder "het aantal ziekenhuisopnames tussen april en juni 2020 was gedaald" en "de identificatie van mensen met dementie en Alzheimer was gedaald doordat patiënten geen toegang hadden tot beoordelings- en diagnosediensten". Verder “blijkt uit een studie van het Institute for Fiscal Studies dat de geestelijke gezondheid in april 2020, de eerste maand van de nationale lockdown, met gemiddeld 8,1% is verslechterd”, terwijl uit een andere studie van de Universiteit van Glasgow, die in oktober 2020 is gepubliceerd, blijkt dat “in dezelfde periode het aantal angstgevoelens en zelfmoordgedachten is toegenomen”.

'Verhoogde mortaliteit'

Het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verspreidde een nog alarmerender studie, waarin werd geconcludeerd dat "gezondheidswerkers zich moeten voorbereiden op een verhoogde morbiditeit en mortaliteit in de komende maanden en jaren". Het onderzoek, getiteld ‘Acute indirecte effecten van pandemie COVID-19 op de lichamelijke en geestelijke gezondheid in het VK: een studie op bevolkingsniveau’, berekende - op basis van databestand met meer dan 10 miljoen patiënten - de daling van het aantal eerste consultaties voor acute gevallen van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Met uitzondering van acute aan alcohol gerelateerde voorvallen was er bewijs voor een vermindering van het aantal consulten voor alle aandoeningen: angst, eetstoornissen, obsessieve- compulsieve stoornis, zelfbeschadiging, ernstige psychische aandoeningen, voorbijgaande ischemische aanval, hartfalen, myocardinfarct, instabiele angina, veneuze trombo-embolie en astma-exacerbatie. Vier maanden later was het aantal consulten voor alle aandoeningen nog niet terug op het niveau van voor de lockdown, behalve voor instabiele angina pectoris en acute alcohol-gerelateerde voorvallen.

Banner coronacoup

Die voorspelling werd bevestigd door de publicatie van de laatste gegevens van het Office for National Statistics: het aantal sterfgevallen in particuliere huishoudens in Engeland en Wales is in 2020 met 30% gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat komt neer op 41.321 "extra sterfgevallen", vooral als gevolg van hartziekten (+66 procent), diabetes (+60 procent) en Parkinson (+65 procent), terwijl COVID-19 slechts 8 procent van het totaal uitmaakte.

18% meer spoedopnames

Nog dramatischer was het effect van de lockdowns op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, die door de sluiting van de schoolinstellingen de in deze levensfase zo noodzakelijke sociale interactie werd ontzegd. Het Royal College of Psychiatrists heeft op zijn website een analyse gepubliceerd met de titel ‘Country in the grip of a mental health crisis with children most affected’, waarin het onthult dat er voor 2019 tussen april en december vorig jaar een stijging was van 28% in het aantal kinderen en jongeren dat werd doorverwezen naar geestelijke gezondheidsdiensten, een stijging van 20% in het aantal behandelingssessies en een stijging van 18% in het aantal spoedopnames, inclusief preventie van kindermishandeling.

Enorme gezondheidsprijs

Dr. Bernadka Dubicka, directeur van de faculteit kinderen en adolescenten van het Royal College of Psychiatrists, zei: "Onze kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van de geestelijke gezondheidscrisis die door de pandemie is veroorzaakt en lopen het risico levenslang geestelijk ziek te blijven. Als eerstelijnspsychiater heb ik het verwoestende effect gezien dat de sluiting van scholen, de teloorgang van vriendschappen en de onzekerheid als gevolg van de pandemie hebben gehad op de geestelijke gezondheid van onze kinderen en jongeren.” Als zelfs in een economisch en cultureel ontwikkeld land als het Verenigd Koninkrijk kinderen en volwassenen een enorme gezondheidsprijs hebben betaald voor de mislukte poging om de circulatie van het coronavirus in te dammen, stelt u zich dan eens voor wat het de volksgezondheid in minder ontwikkelde landen kost!

Dit is deel 5 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2021 13:37

Doneer