De echte uitdaging van Geert Wilders na het winnen van de verkiezingen

Geert Wilders

De echte uitdaging van Geert Wilders na het winnen van de verkiezingen

Geert Wilders heeft een monsterzege behaald in de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn PVV haalt wel 37 zetels, aanzienlijk meer dan tweede partij GroenLinks-PvdA (25). Maar één veldslag is nog geen gewonnen oorlog. Voor Wilders wacht nu de grote uitdaging om de massa-immigratie daadwerkelijk te stoppen. Dat vereist meer dan de asielkraan dichtdraaien.

Strijd tegen Frans Timmermans werpt vruchten af

Wekenlang wezen de peilingen op een nek-aan-nekrace van VVD, PVV, GroenLinks-PvdA en Omtzigt’s NSC. Laatste dagen leek GL-PvdA van Frans Timmermans zelfs aan kop te gaan. Cultuur onder Vuur heeft hier met hand en tand tegen gestreden met het Zwartboek Frans Timmermans. Met voldoening zien we dat heel wat Nederlanders wakker geschud zijn en niet voor Timmermans gestemd hebben.

Kiezer rekent af met Rutte's eigen volk laatst-politiek

Commentatoren reageren met een mengeling van verrassing en afschuw op de zege van Wilders. Ze hebben schromelijk onderschat hoezeer Nederlanders het gehad hebben met de massale immigratie. Hun eigen kinderen kunnen geen woning krijgen, omdat asielzoekers voorrang krijgen. Deze verkiezingen zijn een afrekening met Rutte's eigen volk laatst-politiek die decennia de politiek gedomineerd heeft en die Timmermans wil voortzetten.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Socialistische praat over 'bestaanszekerheid' sloeg niet aan

Afgelopen maanden benadrukten politici en commentatoren dat 'bestaanszekerheid' hét thema van de verkiezingen zou zijn. Dit tot in den treure herhaalde mantra was een handige springplank voor eentonige pleidooien voor hogere belastingen en voor meer staatscontrole over de samenleving. De kiezer bleek niet vatbaar voor deze doorzichtige poging van politici om meer macht naar zich toe trekken.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Veel obstakels op weg naar kabinet-Wilders

Nederland is een coalitieland. Je kunt wel de verkiezingen winnen, maar écht winnen doe je pas als je een coalitie vormt én leidt. Dat is nu de uitdaging voor Wilders. Voor de verkiezingen heeft menig partij hem uitgesloten. De media staan bijna unaniem vijandig tegenover zijn principes en zullen alles op alles zetten om hem neer te halen. De Europese Unie zal druk zetten om de eurokritische PVV uit de regering te houden. Er zijn talloze obstakels op de weg naar kabinet-Wilders.

Links gebruikt migratie om onze cultuur te vernietigen

Als de PVV een coalitie vormt, dan is prioriteit nummer één natuurlijk het stoppen van de massa-immigratie. Links heeft, in een bewuste poging onze christelijke cultuur om te vormen en onherkenbaar te maken, de asielkraan opengedraaid. Er zijn allerlei genereuze regelingen opgezet voor asielzoekers, ook als zij uit kansloze landen als Algerije en Marokko komen. Afgewezen asielzoekers worden amper teruggezonden en kunnen op kosten van de belastingbetaler blijven procederen.

Lees ook: Krankzinnige regeling: 55 miljoen gaat naar klagende asielzoekers

Grenzen dicht is goed mogelijk

Het drastisch terugdringen van de immigratie is in veel opzichten makkelijk te doen. Het draagvlak bij de bevolking is groot. Het (bijna) sluiten van de grenzen is haalbaar, zo bleek tijdens de coronacrisis. Een ontmoedigend en strikt systeem kan zo afgekeken worden van Denemarken. Internationale verdragen die ingrijpende maatregelen in de weg staan, kunnen opgezegd of gewoon genegeerd worden: Nederland is decennialang weggekomen met het schenden van de verdragsrechtelijke NAVO-norm om 2% van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven.

Herstel van beschaving

Het enige wat nodig is om de migratiestroom van 400.000 per jaar naar 40.000 te krijgen, is de wilskracht bij Wilders en zijn rechtse coalitiepartners. De huidige migratiepolitiek is ingegeven door een diepgewortelde wens van links om onze christelijke beschaving te vernietigen. Dat wis je niet zomaar uit. Een nieuwe migratiepolitiek zal alleen standhouden met een ommekeer naar herstel van beschaving.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Giorgia Meloni

Geert Wilders doet er goed aan om het voorbeeld van Giorgia Meloni te bestuderen, vooral om te leren hoe het niet moet. De Italiaanse won in 2022 de verkiezingen met dezelfde belofte om een eind te maken aan de asielinstroom. Eenmaal aan de macht, brak ze haar woord en lanceerde ze een plan om méér migranten aan te trekken. Meloni versoepelt de regels rond gezinshereniging dermate dat migratie-expert Maurizio Ambrosini een verdriedubbeling van de instroom verwacht.

Demografische winter

Het motief van Meloni is de demografische winter. Italië vergrijst in rap tempo en heeft een schreeuwend tekort aan personeel. Migratie lijkt dan een makkelijke oplossing, maar schijn bedriegt. Het opleidingsniveau van immigranten is laag. Ze vallen sneller uit op de arbeidsmarkt en trekken meer uitkeringen. Hun gezondheid is relatief slechter, wat op den duur meer druk legt op de gezondheidszorg.

Lees ook: De echte redenen voor de Italiaanse migratiecrisis

Culturele consensus tegen het gezin

De echte oplossing is dat Italianen zélf weer kinderen krijgen. Daar loopt het spaak bij Meloni. Zij wil niet de culturele consensus doorbreken die heerst in grote delen van de Westerse media en politiek, namelijk dat kinderen vooral een sta-in-de-weg zijn van 'zelfontplooiing'. Meloni's onwil hangt ongetwijfeld samen met haar eigen zondige levensstijl: zij weigert de vader van haar kind te trouwen. Zo blijft haar spreken over traditionele gezinswaarden slechts holle retoriek.

Verzet tegen immigrationisme én feminisme

Wie wijst op het harde feit dat met de huidige geboortecijfers het Westen uitsterft, krijgt direct het verwijt vrouwen als ‘broedmachines’ weg te zetten. Een politicus moet zich dan niet alleen tegen immigrationisten verzetten, ook tegen feministen. Feministen die gesteund worden door een gesubsidieerde lhbt-lobby. Die is vertakt in media, ambtenarij en onderwijswereld, waar genderactivisten de schoolboeken volschrijven met linkse ideologie.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Gemengde signalen bij de PVV

De vraag is of Wilders deze confrontatie aandurft. De signalen zijn tot nu toe gemengd. Bij Kamermoties over gender, lhbt en abortus - de ideologische prioriteiten van links in de strijd tegen het traditionele gezin - stemt hij soms goed, soms links. Veelal geeft hij zijn Kamerleden de vrijheid om stemmen uit te brengen die onverenigbaar zijn met gezinswaarden: denk aan de motie voor een verbod op puberteitsremmers, waarbij PVV-prominent Fleur Agema volledig in links-feministische lijn mocht stemmen en de gendercriticus Harm Beertema moest zwijgen.

Wilders moet herstel van gezinscultuur nastreven

De PVV van Geert Wilders is de grootste geworden met één belofte: het terugdringen van immigranten. Hierin zal hij alleen slagen door zijn migratiepolitiek te koppelen aan het herstel van een authentieke gezinscultuur. Bijvoorbeeld door een einde te maken aan het extra belasten van gezinnen waar de man de kost verdient en de vrouw thuis voor de kinderen zorgt – een fiscale politiek ingesteld door Balkenende en verergerd door Rutte met de feministische intentie om vrouwen het huis uit te jagen.

Een gezin vorm je niet voor geld

Hier stuiten we echter op de beperkingen van politiek. Gezinsvorming fiscaal stimuleren helpt, maar brengt je niet ver. Dat laat Hongarije zien. Een gezin doe je niet voor het geld, maar het is een roeping die bij mensen in hun innerlijke bedrading zit, vooral bij vrouwen. Een hedonistische cultuur zoals de onze kan die roeping zowel in mannen als vrouwen echter laten verstommen. Het staat sociologisch vast dat religie daar een stokje voor steekt, doordat die vertrouwen geeft in de toekomst. Noem het Godsvertrouwen. Daarom zijn orthodoxe christelijke gezinnen zoveel kinderrijker dan gemiddeld.

Demografische crisis afwenden

Het terugkeren naar een traditioneel levenspatroon zoals Nederland dat altijd gekend heeft, gebaseerd op het christendom, kan de roeping om ‘heen te gaan en zich te vermenigvuldigen’ voor veel mensen weer vanzelfsprekend maken, zodat de demografische crisis waar we op afgaan tijdig wordt afgewend. Het valt dan ook te hopen dat Wilders op weg naar herstel van beschaving de weg terug naar de Kerk zal vinden.

Lees ook: De beschaving van de leugen en haar afwijzing van de waarheid

Lees ook: De beschaving van de leugen en haar afwijzing van de waarheid

Laatst bijgewerkt: 5 februari 2024 12:54

Doneer