Nederland verbrandt in hoog tempo geld

(Foto: Mediamodifier via Pixabay)

Nederland verbrandt in hoog tempo geld

Het kabinet wil 24,3 miljard uittrekken voor de stikstofplannen en 35 miljard voor een klimaatfonds. Het zijn duizelingwekkende getallen die moeilijk te bevatten zijn. Hierbij enige context.

Vermeende of echte schade?

Allereerst is het belangrijk je te realiseren dat het vermeende probleem dat opgelost wordt met dit geld niet bestaand is, of slechts heel beperkt. De vermeende schade aan de natuur door stikstof wordt bepaald aan de hand van modellen, terwijl de eventuele echte schade aan de natuur niet gemeten wordt.

Alternatieve, goedkopere plannen

Daarnaast zijn bepaalde stikstofverbindingen niet slecht voor de natuur in het algemeen, maar alleen voor een bepaald deel van de natuur, namelijk planten etc. die groeien op arme grond, zoals bijvoorbeeld heide. En dit terwijl er plannen te over voorgesteld zijn die goed zijn voor de natuur en bij lange na niet zo veel geld kosten.

COV WhatsApp-banner

Klimaatverandering: vergeet de voordelen niet

Ook de klimaatplannen lossen grotendeels niet bestaande problemen op. De temperatuur is volgens het IPCC in 100 jaar met slechts één graad gestegen, een heel beperkte stijging dus. De regering en internationale ngo’s spreken daarnaast uitsluitend over de negatieve gevolgen van klimaatverandering, terwijl er ook voordelen zijn van klimaatverandering. Betere oogsten, vooral in nu nog erg koude gebieden en planten groeien beter door meer CO2 in de lucht, om maar eens twee voordelen te noemen.

Minder doden door natuurrampen

Bewijs hiervan is wel dat er in erg koude gebieden maar erg weinig mensen wonen, denk aan Siberië en Noord-Canada, omdat het daar bijna onbewoonbaar is. Terwijl heel warme gebieden vaak dichtbevolkt zijn. Daarnaast zijn er veel problemen die worden genoemd, zoals een toename van natuurrampen, die bij nader inzien feitelijk niet blijken te bestaan. Het aantal doden als gevolg van natuurrampen is zelfs drastisch gedaald.

Overheid geeft úw geld uit

Nu, hoeveel geld gaan we uitgeven aan deze grotendeels ingebeelde problemen? Geld dat de overheid uitgeeft, maar dat in feite uw geld is, uw privé-eigendom. Het kabinet wil 24,3 miljard uittrekken voor de stikstofplannen en 35 miljard voor een klimaatfonds, dat is dus 59,3 miljard in totaal, € 59.300.000.000. Nederland heeft 8,1 miljoen huishoudens, dat betekent dat de regering € 7.321,- per huishouden uitgeeft aan deze plannen.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Burger driedubbel gepakt

Als je bedenkt dat een aanzienlijk deel van de huishoudens geen of weinig belasting betaald, omdat ze een uitkering ontvangen of een laag inkomen hebben, dan is het duidelijk dat het per huisgezin nog veel meer kost. Eerder € 10.000 tot € 15.000. En daar blijft het niet bij. Diezelfde gezinnen betalen ook nog eens veel meer voor hun stroom, gas en benzine door extreme belastingen op energieverbruik, en die belastingen zullen alleen maar stijgen. En de voedselprijzen zijn ook gestegen door de plannen van de overheid. Producenten van voedsel moeten hun gestegen kosten natuurlijk ook doorberekenen aan de consument. Zo wordt de burger dubbel of driedubbel gepakt.

Invoering klimaatsocialisme

Zoals we aangegeven hebben in ‘Groen is het nieuwe rood’ zijn de klimaatplannen helemaal niet bedoeld om de natuur te redden, maar om socialisme in te voeren. Dat zeggen wij niet, dat zeggen ze zelf. Daarnaar zijn we goed op weg: deze plannen vernietigen de rijkdom in Nederland en zullen de economie ernstig beschadigen.

Laten we deze plannen zo snel mogelijk afschaffen en terugkeren naar het gezond verstand en de vrije handel, innovatie en ondernemerschap waarmee Nederland zo groot geworden is.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2023 10:12

Doneer