8 manieren waarop de EU onze soevereiniteit en vrijheid ondermijnt

De Europese Unie lijkt steeds meer op de Sovjet-Unie

8 manieren waarop de EU onze soevereiniteit en vrijheid ondermijnt

THEMA'S:

De EU wil alomvattend en onbegrensd zijn: een ever-closing union. Op talloze vlakken ondermijnt Brussel de Nederlandse soevereiniteit en vrijheid. Wij zetten de belangrijkste op een rij.

1. De EU wil staatsschulden aangaan en belastingen heffen

Tot nu toe is de EU geheel afhankelijk van wat lidstaten bijdragen. In Brussel leeft echter de wens dat de gemeenschap zélf belasting gaat heffen bij burgers en bedrijven. De EU moet dan ook een staatsschuld opbouwen. Dit was één van de voorwaarden die de Franse president Emmanuel Macron stelde aan het coronaherstelfonds van 2020. Critici zagen hierin het begin van een afwentelen van Franse staatsschulden op de EU. Opmerkelijk gezien stemde Duitsland, van oudsher zeer gekant tegen een gemeenschappelijke staatsschuld, hiermee in. De socialist Olaf Scholz, toen financiënminister en nu Bondskanselier, sprak van een “Hamiltoniaans moment”, refererend aan de Amerikaanse minister die in 1790 de staatsschuld van VS-staten federaliseerde en zo de weg plaveide naar een krachtdadige Unie. Financieel-economisch neemt de EU al eenzelfde vorm aan. Dat is in het voordeel van de socialistische regeringen van zuidelijke landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk. Immers Europese federalisering brengt onherroepelijk transfers met zich mee: de rekening van hun verkwistend beleid kan afgewenteld worden op de financieel solide en gezonde landen van Noord-Europa.

Volg COV op Telegram

2. De EU wil de islamitische massa-immigratie in stand houden

Een pilaar van de EU is het vrij verkeer van personen. Europeanen kunnen, zo werd beloofd bij invoering, werken en wonen waar zij ook maar willen. Deze vrijheid, gecombineerd met de dikwijls royale sociale voorzieningen, maakt de EU aantrekkelijk voor immigranten. Via smokkelroutes komen ze de poreuze grenzen van Europa binnen. Volgens de Dublinverordening moeten asielzoekers blijven in het land van aankomst, maar onderhand is dit een dode letter. In feite voert de EU een open grenzenbeleid. Dat wordt opgemerkt in het Midden-Oosten en Afrika. In 2023 kwamen 1,1 miljoen asielzoekers Europa binnen: het hoogste aantal sinds 2015, het jaar van Angela Merkels Wir schaffen das. De massale instroom wordt verwelkomd door de Europese Commissie, die in plannen spreekt van massa-immigratie als noodzakelijke ‘vergroening’ van de vergrijsde Europese bevolking. De Commissie wil zelfs een internetplatform oprichten waar migranten zich kunnen aanmelden om naar ons continent te komen. Voor de EU lijkt het geen probleem dat deze migranten dikwijls géén economisch bruikbare vaardigheden meebrengen, maar wel de islamitische cultuur meenemen. Die staat op vijandige voet met de traditionele christelijke cultuur van ons continent. Al met al ziet EU de massa-immigratie niet als probleem om op te lossen, maar als gelegenheid om meer Brusselse bevoegdheden af te dwingen.

Lees ook: Europese Commissie wil nóg meer immigratie

3. De EU wil landen als Polen en Hongarije onderhorig maken

Politici die in Sovjettijden collaboreerden met het communisme, gebruiken de EU om hun reputatie wit te wassen. Politici die destijds dissident waren en nu willen afrekenen met het communisme, door bijvoorbeeld in Polen de rechterlijke macht te zuiveren van communistische ideologen, krijgen de wind van voren van Brussel. Landen die niet in de pas lopen met het bij eurocraten dominante linksliberalisme komen onder het vergrootglas. Hongarije werd bijvoorbeeld lastiggevallen door de EU toen het kinderen per wet beschermde tegen lhbt-propaganda. Met de dreiging van straffen en het onttrekken van subsidies, die vooral in Oost-Europa belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de economie en de infrastructuur, wordt soft regimechange afgedwongen: angstig gemaakte burgers stemmen dan maar op eurofiele politici als Donald Tusk (Polen).

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

4. De EU wil de modale burger de auto uitpesten

Per 2035 doet de EU de gewone verbrandingsmotor in de ban. Anders gezegd: elektrisch rijden wordt verplicht. Opmerkelijk genoeg is dit staaltje EU-klimaatsocialisme bedacht door onze eigen ‘liberale’ VVD, ooit de partij met de reputatie als verdediger van het autorijden. Carlos Tavares, CEO van autoconcern Stellantis, waar onder meer de merken Opel, Peugeot en Fiat onder vallen, luidt in een gesprek met De Telegraaf de noodklok: “Deze idiote maatregelen zijn voorgesteld door politici die zouden moeten opkomen voor hun kiezers.” Door EU-regels wordt het autorijden voor de gewone man onbetaalbaar. Dat speelt nu al: een Volkswagen Polo die je in 2017 nog voor 15.550 euro kon krijgen, zou nu 32.000 euro kosten, door de zeer strenge EU-milieuregels. De auto wordt zo onverkoopbaar dat Volkswagen het model Polo van de markt haalt. Stellantis-baas Carlos Taveres gelooft overigens niets van het klimaatmotief dat politici hiervoor aanvoeren. Volgens hem is dat alleen maar een stok om de hond te slaan. “Het lijkt alsof de EU erop uit is om de gewone man of vrouw uit de auto te krijgen. De regels beperken de burgers in hun vrijheid, in de mogelijkheid om te gaan en staan waar en wanneer we dat willen. En dat moet stoppen, want die vrijheid is een groot goed.” Het heeft volgens hem minder met klimaatdoelen te maken als “met de wens van politici om onze manier van leven te veranderen.”

Lees ook: Topman autoconcern: ‘EU gaat modale burger de auto uitpesten’

5. De EU wil kinderen indoctrineren met klimaatpropaganda

Klimaatbewegingen voeren steeds spraakmakender actie om aandacht te vestigen op de vermeende klimaatopwarming. Ze bezetten snelwegen, bekladden schilderijen of spijbelen van school. Dat laatste werd door de media in 2019 gepresenteerd als spontane actie van bezorgde scholieren door heel Europa. Onderzoek van de campagne Cultuur onder Vuur wees echter uit dat organisator “European Youth for Climate Action” gefinancierd wordt door de Europese Commissie, middels een slinkse constructie waarbij Brussel vrijwilligers betaalt die zich voltijds kunnen storten op het mobiliseren van schoolkinderen voor het klimaat. Het “Europees Solidariteitskorps” van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU. Naast klimaat propageert de EU ook “Europese integratie” op scholen. Een EU-rapport uit 2022 roept op tot een “hernieuwd Europees momentum in burgerschapsonderwijs” om de “verleiding van misinformatie, extremisme en populistische discoursen” te verslaan. Het rapport “ondermijnt de soevereiniteit van EU-natiestaten”, waarschuwt Europees Parlementariër Cristian Terhes uit Roemenië. “Deze bureaucraten willen kinderen indoctrineren vanaf een vroege leeftijd, zoals de communisten eens deden.”

Bestel Groen is het nieuwe rood

6. De EU wil onwelgevallige meningen bestrijden

De Europese Commissie roept op om “alle beschikbare middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat organisaties die werken tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten, inclusief reproductieve rechten, geen EU-financiering ontvangen.” Wie niet de linksliberale mening is toegedaan inzake abortus, gender en multiculturalisme, moet door de EU bestreden worden. De Digital Services Act (DSA) van 2022 verplicht digitale platformen als Facebook om “hatelijke inhoud” te “verwijderen met onmiddellijke ingang”, in de woorden van Eurocommissaris Thiery Breton. De DSA is opzettelijk vaag, zo waarschuwt de Deense waakhond Justitia, wat de deur opent naar een “verstrekkend, incoherent, multilevel censuurregime die op grote schaal opereert.” De DSA geeft de EU ook de macht om in tijden van “uitzonderlijke crisis” platforms ongewenste content te laten verwijderen: het soort censuur dat in coronatijd het publieke debat deed verstommen.

Lees ook: De EU wil surveillance-software installeren op uw telefoon

7. De EU wil graaien in uw pensioenpot

Hoogleraren pensioenrecht maar ook pensioenfonds ABP waarschuwen er al jaren voor: de overheveling van Nederlandse pensioengelden (bij elkaar 1.900 miljard euro) naar de EU. Het Nederlandse stelsel, waarbij je spaart voor je eigen pensioen, zou in strijd zijn met de Europese mededingingsregels. De EU-logica is dat Nederland een ongelijk speelveld creëert met bijvoorbeeld de Fransen, wier pensioen direct uit de belastingopbrengsten gefinancierd worden. Als het Europees Hof in het nadeel van Nederland beslist, kunnen onze pensioengelden ingezet worden om begrotingsgaten in de Franse, Italiaanse en Griekse pensioenen te vullen. Dit is een ernstige inbreuk op het heilig recht op privé-eigendom. Pieter Omtzigt zegt terecht: “De grootste spaarpot van Nederland moet door Nederland gecontroleerd worden, niet door Brussel.” Dergelijke controle wordt in de toekomst steeds moeilijker als ons financieel-economisch beleid steeds meer bepaald wordt door Brussel. Denk aan de inflatie die de Europese Centrale Bank aanjaagt om Zuid-Europese economieën overeind te houden. Gecombineerd met het niet-indexeren van pensioenen, verarmt dit Nederlandse gepensioneerden. Zij zien weinig terug van de honderdduizenden euro’s die ze tijdens hun werkzame leven afgedragen hebben.

EU, handen af van onze pensioenen

8. De EU wil met de Green Deal klimaatverandering bestrijden

Het rode staatssocialisme heeft een metamorfose ondergaan en is nu de groene klimaatpolitiek. Die heeft onder leiding van Frans Timmermans gestalte gekregen in een Green Deal. Die streeft naar een economie “waar er geen netto-uitstoot van broeikasgassen is en waar economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen.” Hiertoe wordt er een emissiehandelssysteem opgezet, waarbij bedrijven uitstootrechten moeten kopen. Brussel wil ook een Eurovignette invoeren, de opmaat naar Europees rekeningrijden. Bedrijven moeten rapportages uitbrengen over de mate waarin zij het milieu vervuilen, wat de deur opent naar naming and shaming door klimaatactivisten. Het is slechts een greep uit een omvangrijk pakket aan maatregelen. Wat de Green Deal extra aantrekkelijk maakt voor machtsbeluste eurocraten is de ongrijpbaarheid en onbegrensdheid van het probleem ‘klimaatverandering’. Het kan op alle terreinen van het maatschappelijk leven toegepast worden: van rietjes tot begrotingen, van lespakketten tot gloeilampen. De vermeende dreiging is bovendien internationaal: de zeespiegel stijgt overal en rivieren overstromen ook buiten de landsgrenzen. De ‘klimaatverandering’ vormt de ideale rechtvaardiging voor meer EU-macht.

Bestel brochure EUSSR

Een versie van dit artikel is verschenen in het boek EUSSR.

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2024 08:51

Doneer