13 redenen om de A12-blokkade van Extinction Rebellion te verbieden

Extinction Rebellion is een radicale club die streeft naar de vernietiging van de Westerse christelijke beschaving.

13 redenen om de A12-blokkade van Extinction Rebellion te verbieden

Extinction Rebellion gaat bij Den Haag weer de A12 op. De klimaatactivisten willen de snelweg blokkeren, net zolang totdat de ‘fossiele subsidies’ worden afgeschaft. De blokkade is gevaarlijk voor het verkeer maar nog gevaarlijker voor onze Westerse christelijke beschaving. Cultuur onder Vuur zet 13 redenen op een rij om de blokkade te verbieden, en roept met een petitie de burgemeester van Den Haag op precies dat te doen!

Extinction Rebellion overtreedt de wet door verkeershinder

Het recht op betogen is een grondrecht in Nederland. De Wet openbare manifestaties geeft slechts drie gronden voor een verbod: “de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden”. Bij de A12-blokkade kunnen we alle drie afvinken. Vooral de verkeershinder is een evidente grond voor een verbod. Burgemeester Jan van Zanen (Den Haag) zou volledig in zijn recht staan.

Extinction Rebellion wil uw auto afpakken

De meeste activisten van Extinction Rebellion zijn student, gepensioneerd of werken als barrista in een hip millennial tentje met soja-koffiebonen. Kortom niet de mensen die ’s ochtends vroeg in de auto stappen om ’s lands economie aan te zwengelen. Snelwegen zijn de slagaders van onze economie. Ze geven bovendien de vrijheid om familie te bezoeken en op vakantie te gaan. Nu nog vanzelfsprekendheden, maar als het aan Extinction Rebellion ligt, al snel verleden tijd. In de toekomstvisie van klimaatlinks mogen burgers geen auto bezitten.

Petitie stop blokkade Extinction Rebellion

Extinction Rebellion wil onze beschaving vernietigen

Mede-oprichter Stuart Basden legt de visie van Extinction Rebellion glashelder uit: "De afbraak van het klimaat is een symptoom van een giftig systeem dat de manier waarop we met elkaar omgaan heeft geïnfecteerd... verergerd toen de Europese 'beschaving' over de wereld werd verspreid door wreedheid en geweld gedurende de laatste 600 jaar van kolonialisme."

Extinction Rebellion misbruikt de inzet van politieagenten

Elke dag houden duizenden politieagenten ons land veilig. Althans dat proberen ze, onderbemand als de politiediensten zijn. Daarbovenop komt nu de inzet van duizenden politieagenten bij de A12-blokkade. “Wij moeten nu bij wijze van spreken half politie-Nederland leegplukken,” klaagt politiecommissaris Martine Dijkstra. Extra frustrerend is dat het Openbaar Ministerie de kant van XR kiest, door gearresteerde activisten direct weer vrij te laten.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Extinction Rebellion jaagt de belastingbetaler op kosten

Alleen al in 2019 kostte XR-acties in Londen de lokale politie 7,5 miljoen pond. Dan hebben we het niet eens over de economische schade door files. Denk maar niet dat de XR-activisten dat gaan terugbetalen via de fiscus.

Extinction Rebellion kan fatale verkeershinder creëren

"Als het een ambulance is en er iemand in zit die potentieel dood kan gaan, zou je dan daar blijven?" kreeg Roger Hallam als vraag in een interview. "Yep", antwoordde de XR-leider zonder blikken en blozen. XR-activisten zullen al helemaal niet wijken voor automobilisten die naar het sterfbed van een familielid haasten, of met hun zieke kind acuut naar het ziekenhuis moeten. Het recht op leven van kinderen is nu eenmaal van ondergeschikt belang aan de klimaatrevolutie.

Lees ook: Klimaatideologe wil totale ombouw: 'Geen steen mag op andere blijven'

Extinction Rebellion gebruikt en verheerlijkt geweld

De klimaatactivisten hameren op hun ‘geweldloosheid’. Ze citeren graag Martin Luther King en Mahatma Gandhi, die zich onthielden van geweld. Maar dat zijn woorden. De daden vertellen een ander verhaal. In het Verenigd Koninkrijk vernielen ze bankfilialen, een daad die achteraf stellig verdedigd werd door de XR-leiding. In Nederland dringen ze luchthaven Schiphol binnen en plakken ze zich vast aan schilderijen. XR-activist Hannah Prins zou deelnemen aan een debatavond over “het gebruik van geweld (..) tegen personen”, wat pas op het laatste moment werd afgeblazen na massale verontwaardiging op Twitter.

Extinction Rebellion wordt door linkse ngo’s betaald

De financiering van Extinction Rebellion is absoluut niet transparant. Je vraagt je af of ze niet geldstromen van George Soros verbergen. Wel bekend is dat XR in 2020 wel 20.000 euro subsidie kreeg van Stichting Democratie en Media, dat mede-eigenaar is van De Volkskrant, Trouw en Het Parool. Precies de kranten die positief berichten over deze klimaatclub. XR krijgt duidelijk niet de geldelijke en morele steun van de Nederlandse bevolking, maar drijft op subsidie van linkse ngo’s.

Artikel financiering Extinction Rebellion

Extinction Rebellion verspreidt nepnieuws over fossiele subsidies

Een speerpunt van de klimaatclub is dat de Nederlandse overheid fossiele brandstof subsidieert. Het tegendeel is waar. De overheid heft juist flinke belastingen op fossiele brandstof: "Gecombineerd ontvangt de Nederlandse Staat daarmee reeds circa 70% van de winst behaald met binnenlandse olie- en gasproductie", schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Niet dat actieve steun slecht zou zijn. Fossiele brandstof is de aanjager van economische en technologische vooruitgang, zo laat India nu zien met de recente maanlanding.

Extinction Rebellion wil letterlijk over lijken gaan

Mede-oprichter Roger Hallam windt er geen doekjes om in een toespraak bij Amnesty International: “We gaan overheden dwingen om te handelen… En ja, sommigen kunnen hierbij doodgaan.” In andere opnames zegt Hallam dat politici en zakenmensen ‘kogels in hun hoofd’ krijgen vanwege het ‘onleefbaar’ maken van de aarde.

Lees ook: 6 redenen waarom links graag naar geweld grijpt

Extinction Rebellion is op de terreurlijst gezet

De Britse terreurpolitie heeft Extinction Rebellion in 2020 op een lijst gezet met extremistische groeperingen. De XR-activisten “kunnen kwetsbare mensen aanmoedigen om gewelddaden te plegen, of ze zelf plegen”, waarschuwde de politie. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel verdedigde de classificatie, zelfs nadat de politie die introk vanwege ophef door XR-gezinde media.

Extinction Rebellion gebruikt klimaat voor een neo-communistische revolutie

Wie denkt dat het communisme dood is, heeft het mis. Het is alleen van kleur verschoten. Groen is nu het nieuwe rood. Met nu geen klassenstrijd, maar klimaatstrijd. Het doel is evenwel hetzelfde: de afschaffing van privé-eigendom en de invoering van absolute staatscontrole. Marx en XR delen ook dezelfde utopie van een primitief luilekkerleven zonder beschaving.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Extinction Rebellion is een afgodsdienst met sektarische trekken

Voormalig XR-woordvoerster Zion Lights omschrijft XR als ‘angstcultus’. Mede-oprichter Roger Hallam dwong haar te claimen dat 6 miljard mensen zullen sterven in de klimaatapocalypse. Voormalig XR-leidster Sherrie Yeomans noemt XR een “manipulatieve cult”. XR heeft een alternatieve, nihilistische religie gecreëerd, met zondebesef en eindtijd, maar zonder vergeving en de hemel. Er is alleen een hel op aarde – die pas ophoudt als wij mensen ophouden te bestaan.

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2024 17:06

Doneer