India op de maan: een ode aan fossiele brandstoffen

India op de maan: een ode aan fossiele brandstoffen

THEMA'S:

Terwijl verwende kinderen in Nederland de A12 blokkeren, vindt aan de andere kant van de wereld de voltooiing van een economisch mirakel plaats: India heeft een ruimtevaartuig op de maan weten te landen. Wat heeft dit land in enkele tientallen jaren getransformeerd van een derdewereldland naar ruimtegrootmacht?

Fossiele brandstoffen

Deze indrukwekkende prestatie werd volgens Climate Gate mede mogelijk gemaakt door het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen. Vooral het gebruik van steenkool nam sterk toe tussen 2000 en 2020. Dit verhoogde elektrificatie en leidde tot economische groei en een betere levensstandaard voor honderden miljoenen mensen. In 2022-2023 was namelijk 73% van de elektriciteit in India afkomstig van steenkool, wat de positieve impact ervan op het land benadrukt.

Explosieve groei

In 2020 had bijna 99% van de Indiërs toegang tot elektriciteit. Fossiele brandstoffen speelden een cruciale rol in deze verbetering. Voorheen kampte India met energiearmoede, waarbij slechts ongeveer de helft van de bevolking elektriciteit had. Dit had een negatieve invloed op economische ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en levenskwaliteit.

Petitie stop blokkade Extinction Rebellion

Steenkool is goedkoop en overvloedig

De inzet van steenkool als goedkope en overvloedige energiebron bracht verandering in deze situatie. Elektrische verlichting heeft kerosinelampen vervangen, wat de luchtkwaliteit binnenshuis verbeterde en gezondheidsrisico's verminderde. Het verbeterde ook de onderwijsmogelijkheden en de dagelijkse routines van mensen. Elektrische apparaten zoals koelkasten en wasmachines maakten het leven aangenamer.

Industriële bloei

Industrieën bloeiden op dankzij een constante stroomvoorziening, wat resulteerde in een aanzienlijke werkgelegenheidsgroei. De vooruitgang van India op gebieden als armoedebestrijding, onderwijs en sanitaire voorzieningen sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ondanks Westerse kritiek op fossiele brandstoffen, kunnen Indiërs trots zijn op hun maanmissie en economische vooruitgang, die in sterke mate te danken zijn aan het gebruik van deze energiebronnen.

Extinction Rebellion protesteert tegen welvaart

De anti-menselijke aard achter de klimaatidioterie van Extinction Rebellion wordt in het licht hiervan goed zichtbaar. Als ze werkelijk het floreren van de mensheid voor ogen hadden, zouden ze het gebruik van deze efficiënte en betrouwbare grondstoffen juist toejuichen. Niet op de eerste plaats omdat welvaart een land het beste beschermt tegen de mogelijke gevolgen van een constant veranderend klimaat. Extinction Rebellion voert een oorlog, niet tegen ‘klimaatverandering’ maar tegen de welvarende beschaving die hen heeft groot gebracht. Laten we daarom onze ogen richten op beschavingen die daadwerkelijk naar de maan gaan, en niet alleen figuurlijk.

Laatst bijgewerkt: 9 september 2023 05:46

Doneer