Nederlandse Frontex-baas: migranten tegenhouden is onbegonnen werk

Hans Leijtens, Frontex-chef: hou op over 'migranten tegenhouden' en 'grenzen sluiten'. (Beeld: Screenshot Nieuwsuur)

Nederlandse Frontex-baas: migranten tegenhouden is onbegonnen werk

Niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken, zegt het hoofd van Frontex, Hans Leijtens. “Grenzen sluiten kan niet ons constante verhaal zijn.” Dat uitgerekend Frontex capituleert voor illegale migratie, het grens- en kustwachtagentschap (met een reusachtig jaarbudget van een miljard) dat is opgericht om de buitengrenzen van de EU te bewaken, heeft alom verbaasde reacties opgeroepen.

Stop gepraat over "grenzen sluiten"

Het Nederlandse hoofd van Frontex, Hans Leijtens, noemt in gesprek met Welt am Sontag de pogingen om de buitengrenzen van de EU te sluiten voor migranten zelfs zinloos. Strikt beleid zou niet helpen. Soms doen mensen, zo zegt hij, alsof "je gewoon een kurk op de fles kunt doen en dan zal de migratie stoppen. Maar dat is een misvatting." Hij concludeert: "Dit gepraat over 'mensen tegenhouden' en 'grenzen sluiten' kan niet ons constante verhaal zijn."

'Je houdt migranten niet tegen'

Leijtens, oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee en voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, benadrukt: "Niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken, geen muur, geen hek, geen zee, geen rivier." In plaats van steeds nieuwe maatregelen te nemen om de grenzen te beveiligen, pleitte hij voor projecten als asielprocedures direct aan de Europese buitengrenzen, snelle uitzettingen van afgewezen asielzoekers en overeenkomsten met landen in Afrika.

Volg COV op Telegram

Gehuwd met D66'ster

De mentaliteit om te berusten in illegale immigratie, waarvan Leijten blijk geeft, is op zichzelf niets nieuws, maar typerend voor EU-kringen. Het opzien dat hij ermee baart, komt doordat de EU er blijkbaar voor gekozen heeft iemand de leiding van de grensbewaking toe te vertrouwen die daar zelf niet in gelooft. Forum voor Democratie wijst er via sociale media op, dat Leijten is gehuwd met een oud-Kamerlid van D66.

Hekken aan buitengrenzen

Leijtens staat aan het hoofd van een grensbewaking die uitermate krakkemikkig verloopt. In de EU hebben landen als Oostenrijk en Hongarije er daarom herhaaldelijk op aangedrongen om de buitengrenzen beter te beschermen. Ze eisen dat hekken aan de buitengrenzen betaald worden uit de EU-begroting. Deze bescherming is precies de verantwoordelijkheid van Frontex, als zijnde het EU-agentschap voor grensbewaking.

Oorzaak en gevolg omdraaien

Samen met de lidstaten is de opdracht voor Frontex te zorgen voor "veilige en goed functionerende buitengrenzen". Frontex heeft enige tijd zonder hoofd gezeten, maar als het nieuwe hoofd van het Europees Grens- en Kustwachtagentschap wil Leijtens enkele veranderingen doorvoeren. Het interview met Welt am Sonntag maakt duidelijk dat Leijtens zich ergert aan het Europese migratiebeleid en dat hij er niet voor terugschrikt oorzaak en gevolg om te draaien: "Er is veel wishful thinking en een vaak overdreven woordkeuze", zo doet hij de kritiek af.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Kritiek is ongefundeerde xenofobie

Leijtens wil het hele Europese migratiedebat een andere kant op sturen. Op zijn agenda zouden staan “meer menselijkheid, minder angst voor buitenlanders en minder vooroordelen”. In plaats van de grenzen te bewaken is het hoofd van Frontex er dus op uit het imago van illegale immigratie te verbeteren door de rationele weerstand ertegen weg te zetten als een gebrek aan medemenselijkheid en ongefundeerde ‘xenofobie’.

Meer 'legale' routes openen

Een vierstappenplan moet Leijtens daarbij helpen: In plaats van de mensensmokkelaars rechtstreeks aan te pakken, wil hij hen concurrentie aandoen door meer “legale routes” naar de EU te openen. weg naar goed grensbeheer zijn vier stappen nodig. Ten tweede wil hij de weerstand (die hij “oppervlakkige bezorgdheid” en "paniek zaaien" noemt) tegen immigratie onder de Europese bevolking tegengaan door mensen te laten inzien: “Migratie is een realiteit”.

Controle essentieel voor veiligheid

Wel geeft Leijtens toe dat, ook al moeten we meer vreemdelingen de EU laten binnenstromen, er meer geïnvesteerd dient te worden in het uitzoeken wat voor vlees we in de kuip hebben, dat "onze grenzen oversteekt". Want, zo weet de Frontex-baas: “Dit is ook essentieel vanuit het oogpunt van veiligheid."

Afwijzing betekent uitzetting

En ten vierde is Leijtens voor een goede afhandeling van asielaanvragen. Wie wordt afgewezen, moet worden uitgezet, aldus Leijtens. Dat dan weer wel. "De rechtsstaat heerst hier", zegt Leijtens. Maar ondanks alle retoriek van de Frontex-chef dringen er nog altijd vele malen meer vreemdelingen de EU binnen dan er uitgezet worden.

Laatst bijgewerkt: 25 januari 2024 06:23

Doneer