Immigratie rijst onder Rutte IV de pan uit

Immigratie tegenover natuurlijke bevolkingsgroei. De grafiek spreekt boekdelen. (Afbeelding: Centraal Bureau voor de Statistiek)

Immigratie rijst onder Rutte IV de pan uit

THEMA'S:

Ondanks de uitdrukkelijke belofte van premier Rutte de aanzwellende instroom van migranten “substantieel omlaag” te brengen, zijn er in 2022 meer binnengekomen dan ooit tevoren: 402.000, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de oorspronkelijke bevolking al jaren krimpt. Paradoxaal: hoewel er voor het eerst sinds 1900 méér mensen in Nederland doodgaan dan geboren worden, groeit toch door de binnenstromende immigranten het aantal inwoners in hoog tempo door. Op dit moment staat de teller op 17,8 miljoen.

‘Immigranten stuwen bevolkingsgroei’

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De krimp van de autochtone bevolking zette al jaren geleden. Als De Telegraaf nu kopt ‘migranten stuwen de bevolkingsgroei’, dan klopt dat alleen wanneer je onder ‘bevolking’ domweg alle mensen in Nederland verstaat. Want met de Nederlandse bevolking niet in de juridische, maar in de eigenlijke, culturele zin van het woord – dus alle mensen die als Nederlander in de Nederlandse cultuur geboren en getogen zijn – staat het er helemaal niet zo florissant voor.

Islam schiet steeds dieper wortel

Op dit moment komen de meeste immigranten uit Oekraïne (ca. 100.000), die net als Polen westerse allochtonen zijn. Daarna komen echter Syriërs en Turken, overwegend van islamitische religie. Wat opvalt bij een ander, al even verontrustend bericht van het CBS is dat, terwijl het christendom – de religie van het Westen – terugloopt, de islam steeds dieper wortel schiet. Volgens het CBS kan de islam als enige religie op steeds meer aanhang onder Nederlandse jongeren rekenen. De consequentie daarvan is dat mettertijd de gebedsoproep, de uitbreiding van halal voedsel, van islamitische rechtspraak en ten slotte de eis van invoering van de gehele sharia steeds meer maatschappelijk draagvlak kunnen krijgen.

COV WhatsApp-banner

Noodzaak voor bevolkingspolitiek

André Rouvoet, destijds leider van de ChristenUnie en minister van jeugdbeleid in het kabinet Balkenende IV (2007-2010), probeerde in 2008 al voorzichtig de noodzaak van een bevolkingspolitiek aan de orde te stellen. Nederlandse gezinnen zouden best meer kinderen mogen krijgen. Je kunt de bevolkingskrimp en de instroom van allochtonen immers niet zomaar op hun beloop laten. Rouvoet wees enerzijds op de vergrijzing, die ertoe leidt dat een geslonken beroepsbevolking op een gegeven moment het grote aantal uitkeringen voor niet-actieven niet meer kan opbrengen. Maar ook duidde hij op het probleem van de veelal wél kinderrijke islamitische gezinnen. Voor Rouvoet had Hirsi Ali (toen nog VVD-Kamerlid) dit al aan de orde gesteld.

Politiekcorrect paradigma

De tijd was echter nog niet rijp voor bevolkingspolitiek. Rouvoet noch Hirsi Ali kregen destijds voet aan de grond. Dit komt doordat ‘immigrationisme’, het ongemotiveerde enthousiasme voor de vermeende verrijking die deze zou brengen, deel uitmaakt van het politiekcorrecte paradigma. In economische zin zou immigratie bovendien de oplossing zijn voor de vergrijzingsproblematiek, alsof immigranten niet ook verouderen.

Immigratie kost astronomische bedragen

De Verenigde Naties hebben hiervoor de term ‘vervangingsmigratie’ ingevoerd die al even misleidend is. Want migranten kunnen geen Nederlanders vervangen, omdat het nu eenmaal geen Nederlanders zijn. In het beste geval kunnen ze als individu hun steentje bijdragen aan de economie, wat hun als groep zeker niet lukt. Zo heeft 63% van de bijstandtrekkers een migratieachtergrond. Immigratie kost de samenleving dan ook astronomische bedragen. Een tamelijk recente berekening kwam uit op 400 miljard, dat is vergelijkbaar met het totaal aan wat ons aardgas heeft opgeleverd.

Laatst bijgewerkt: 6 januari 2023 13:31

Doneer