Jihad tegen christenen in Nigeria. Media spreken van ‘klimaatverandering’

Jihadisten in Nigeria dagen bij het moorden de christenen uit hun God te hulp te roepen. Hoezo 'klimaatverandering'? (Foto: Publiek Domein)

Jihad tegen christenen in Nigeria. Media spreken van ‘klimaatverandering’

De Nigeriaanse deelstaat Plateau is in de kersttijd opnieuw het toneel geworden van brute aanvallen op christenen. Deze waren duidelijk gepland. Tijdens de voorbereiding van kerstplechtigheden in kerken vermoordden honderden moslimmilitanten 198 christenen en verwondden er meer dan 300, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen die niet konden ontsnappen.

Islam vindt Kerst 'blasfemisch'

Deze aanvallen waren hoogstwaarschijnlijk opgezet door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. De islam beschouwt Kerstmis, het feest van de menswording van God in Jezus Christus, als blasfemisch. De organisatie heeft een traditie van christenvervolging. Zo heeft Boko Haram herhaaldelijk meisjes en vrouwen ontvoerd om die seksueel te misbruiken. Daarnaast werden meer dan 200 huizen van christenen verwoest.

'Klimaatverandering' als oorzaak jihad

Zoals vaak hebben de media in Nederland, zelfs christelijke als het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad nauwelijks aandacht, of minimaliseren het jihad-karakter van de christenvervolging. Ten onrechte, zegt pater Andrew Dewan op de website van Kerk in Nood. “Het feit dat de aanval met Kerstmis plaatsvond, en het doelbewust aanvallen van christenen in een gemengde gemeenschap, waar moslims niet worden aangevallen, draagt duidelijk de kenmerken van een religieus conflict. Ik weet dat niet iedereen dat wil toegeven.” Zelfs ‘klimaatverandering’ wordt als reden aangeroepen, om de ware schuldigen uit de wind te houden.

Volg COV op Telegram

'Waarom roep je je God niet?'

De Nederlandse theologe Sonja Dahlmans die het conflict op de voet volgt, citeert op de website Wrong Speak Publishing een christelijke journalist ter plaatse die nog eens benadrukt dat klimaatverandering er niets mee te maken heeft. “Ze voeren klimaatverandering aan om de internationale gemeenschap te misleiden en sommige goedgelovige Nigerianen, maar hier in Nigeria hebben we geliefden die vermoord zijn. We zijn getuige geweest van de aanvallen, we weten dat de aanvallers gewoon mensen komen vermoorden. Soms vragen ze hun bij het moorden: ‘Waarom roep je je God niet om je te komen helpen?’

'Lange traditie van jihad'

De strijd van islamitische groeperingen blijkt een geplande vernietgingscampagne tegen het christendom als zodanig, die neerkomt op genocide. Jihadisten willen de christenen uitroeien om in Nigeria een islamitisch rechtssysteem te vestigen op basis van de sharia. Dit is al tot op zekere hoogte gebeurd in de noordelijke provincies van het land. De meerderheid van de aanvallers behoorde tot de Fulani-stam. Zij zijn nomadische veehouders en hebben, zoals een westerse waarnemer ter plaatse stelt, "een lange traditie van jihad".

Fulani opgehitst door Boko Haram

Hun levensonderhoud van de Fulani wordt steeds moeizamer doordat de weidegronden in het noorden van Nigeria elk jaar minder voer opleveren. In het zuiden, dat bewoond wordt door christenen, is er voldoende graasland voor hun vee, maar dit land behoort toe aan christelijke boeren die het zelf bewerken. De verovering van dit gebied zou moslims echter de kans geven om het hele land te domineren. De economische strijd om nieuw grasland wordt aangegrepen door islamitische groeperingen - waaronder Boko Haram - om de Fulani bij hun strijd te betrekken.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Blasfemiewet tegen christenen

Nigeria is formeel een democratische staat, maar wordt in feite theocratisch geregeerd volgens de wil van islamitische strijdgroepen en de politiek-islamitische bestuurlijke elite. Bloedbaden onder christenen worden vaak niet bestraft. In de noordelijke provincies van Nigeria is nu de blasfemiewet aangenomen, die in strijd is met de federale wet, maar waarmee christenen evengoed vervolgd kunnen worden als ze beweerdelijk de sharia 'overtreden'.

'Veiligheidstroepen medeplichtig'

Het feit dat tegen islamitische misdaden jegens christenen niet opgetreden wordt, bevestigt pater Andrew Dewan: “Ik heb rapporten gelezen die suggereren dat het leger en de veiligheidsrapporten hier medeplichtig aan zijn.” Volgens de pater hingen de aanvallen in de lucht en namen de veiligheidstroepen niet de moeite de geruchten te controleren. “Zoals gewoonlijk werd er niets gedaan voordat de tragedie zich voordeed.” Volgens de pater moeten de autoriteiten niet vreemd opkijken als christenen zelf maatregelen tegen de islamitische terroristen gaan nemen.

Laatst bijgewerkt: 12 januari 2024 11:01

Doneer