Nigeriaanse katholieken afgeslacht, politiek en media kijken andere kant op

Afrikaanse islamitische terroristen op motorfietsen.

Nigeriaanse katholieken afgeslacht, politiek en media kijken andere kant op

Aanvallen op christenen door islamitische extremisten vormen in Nigeria bijna dagelijkse kost. De bloedige aanval van Eerste Pinksterdag op de H. Mis in de kerk van Sint Francisus Xaverius in Owo trekt nu in het bijzonder de aandacht, omdat die zich in het relatief rustige zuidwesten van het land afspeelt. Dit zou erop kunnen wijzen dat de islamitische christenvervolging zich uitbreidt.

Tientallen doden, vele gewonden

Een bende terroristen op motorfietsen wierp aan het einde van de H. Mis explosieven de kerk in en opende gedurende twintig minuten het vuur op de gelovigen. Daarna maakten zij zich uit de voeten. Er zouden volgens de laatste melding van de autoriteiten tientallen - zeker 40, mogelijk hoger oplopend, maar plaatselijke bronnen zeggen nu al 80 - doden te betreuren zijn, naast vele gewonden, onder wie kinderen. De kerk, die 1200 gelovigen kan bevatten, was op het moment van de aanslag niet gevuld.

Terreur “welhaast dagelijks verschijnsel”

De identiteit en motivering van de terroristen is nog niet bekend, maar de aanval past in het patroon van aanvallen op kerken tijdens christelijke feestdagen die islamitische bewegingen van uiteenlopende pluimage op christenen hebben uitgevoerd. Dergelijke aanvallen zijn in Nigeria een “welhaast dagelijks” verschijnsel geworden, zegt Robert Spencer, kenner van islamitisch extremisme.

Aanvallen op christenen door islamitische extremisten vormen in Nigeria bijna dagelijkse kost. De bloedige aanval van Eerste Pinksterdag op de H. Mis in de kerk van Sint Francisus Xaverius in Owo trekt nu in het bijzonder de aandacht, omdat die zich in het relatief rustige zuidwesten van het land afspeelt. Dit zou erop kunnen wijzen dat de islamitische christenvervolging zich uitbreidt.

Tientallen doden, vele gewonden

Een bende terroristen op motorfietsen wierp aan het einde van de H. Mis explosieven de kerk in en opende gedurende twintig minuten het vuur op de gelovigen. Daarna maakten zij zich uit de voeten. Er zouden volgens de laatste melding van de autoriteiten tientallen - zeker 40 maar mogelijk nog hoger oplopend - doden te betreuren zijn, naast vele gewonden, onder wie kinderen. De kerk, die 1200 gelovigen kan bevatten, was op het moment van de aanslag niet gevuld.

Terreur “welhaast dagelijks verschijnsel”

De identiteit en motivering van de terroristen is nog niet bekend, maar de aanval past in het patroon van aanvallen op kerken tijdens christelijke feestdagen die islamitische bewegingen van uiteenlopende pluimage op christenen hebben uitgevoerd. Dergelijke aanvallen zijn in Nigeria een “welhaast dagelijks” verschijnsel geworden, zegt Robert Spencer, kenner van islamitisch extremisme.

COV WhatsApp-banner

Islamitische Fulani

Niet alleen is Boko Haram actief in het land, er is ook een afsplitsing daarvan actief: ISWAP (Islamic State West Africa Province). Daarnaast is er ook nog een islamitisch herdersvolk, de Fulani, dat zich regelmatig op de christenen afreageert. Volgens sommige ooggetuigen zou het bij de Pinksteraanslag inderdaad om Fulani gaan.

In 2021 4650 christenen vermoord

Nigeria staat nummer 7 op de lijst van landen met christenvervolging van Open Doors. In 2021 zijn daar 4650 christenen om hun geloof vermoord, tegenover 3530 in het jaar daarvoor. Als het gaat om aanvallen op kerkgebouwen (470) hoeft Nigeria alleen communistisch China voor zich te dulden.

Gestenigd en levend verbrand

Vorige maand nog werd een katholieke studente, Deborah Samuel, in de staat Sokoto, op straat aangevallen door mannelijke islamitische medestudenten, gestenigd en levend verbrand. Haar ‘misdaad’ was beweerdelijke ‘blasfemie’, omdat ze er bezwaar tegen gemaakt had dat een Whatsapp groep voor studie-doeleinden gebruikt werd voor islamitische religieuze boodschappen.

Islamitische Fulani

Niet alleen is Boko Haram actief in het land, er is ook een afsplitsing daarvan actief: ISWAP (Islamic State West Africa Province). Daarnaast is er ook nog een islamitisch herdersvolk, de Fulani, dat zich regelmatig op de christenen afreageert. Volgens sommige ooggetuigen zou het bij de Pinksteraanslag inderdaad om Fulani gaan.

In 2021 4650 christenen vermoord

Nigeria staat nummer 7 op de lijst van landen met christenvervolging van Open Doors. In 2021 zijn daar 4650 christenen om hun geloof vermoord, tegenover 3530 in het jaar daarvoor. Als het gaat om aanvallen op kerkgebouwen (470) hoeft Nigeria alleen communistisch China voor zich te dulden.

Gestenigd en levend verbrand

Vorige maand nog werd een katholieke studente, Deborah Samuel, in de staat Sokoto, op straat aangevallen door mannelijke islamitische medestudenten, gestenigd en levend verbrand. Haar ‘misdaad’ was beweerdelijke ‘blasfemie’, omdat ze er bezwaar tegen gemaakt had dat een Whatsapp groep voor studie-doeleinden gebruikt werd voor islamitische religieuze boodschappen.

Bestel moskeerapport

‘Moslims altijd en overal slachtoffer’

Christenvervolging in Nigeria wordt door de media doorgaans zeer terughoudend gebracht. Dit komt door het daar heersende narratief dat “moslims altijd en overal slachtoffer” zouden zijn en “witte mannen” de daders, aldus Robert Spencer. Daarom stonden de media in 2019 wekenlang bol van de a-typische aanslag op twee moskeëen in Christchurch, maar berichten zij nauwelijks over de onvergelijkelijk veel vaker voorkomende islamitische aanslagen op kerken overal ter wereld. Over de Pinksteraanslag in Nigeria was bijvoorbeeld niets te vinden op de voorpagina van de New York Times.

Champagne drinken

Hetzelfde narratief beheerst ook de politiek. Sigrid Kaag liet vorig jaar als minister van Buitenlandse Zaken nog weten dat ze aandacht voor christenvervolging niet nodig vond. Bij haar werkbezoek aan Nigeria “waar in vier maanden 2000 mensen zijn ontvoerd en 1500 vermoord”, zo twittert theologe Sonja Dahlmans, stond de D66-minister van Buitenlandse Zaken champagne te drinken. Beelden daarvan zouden opgenomen worden in de beruchte documentaire die zij pal voor de verkiezingen over zichzelf liet uitzenden. Dahlmans: “Dat moest eruit geknipt; beeldvorming belangrijk, moreel kompas zoek.”

Rapport gewijzigd

Op het niveau van de EU heerst eenzelfde onwil om de wereldwijde vervolging van christenen, in het bijzonder door jihadisten, onder ogen te zien. Wel nam het Europees Parlement nog vorige maand het rapport Persecution of minorities on the grounds of belief or religion (‘Vervolging van minderheden op grond van geloof of godsdienst’) aan, maar in de eindredactie daarvan bleken aanzienlijke wijzigingen aangebracht, waardoor christenvervolging in het Midden-Oosten en Afrika niet eens meer genoemd werden.

‘Moslims altijd en overal slachtoffer’

Christenvervolging in Nigeria wordt door de media doorgaans zeer terughoudend gebracht. Dit komt door het daar heersende narratief dat “moslims altijd en overal slachtoffer” zouden zijn en “witte mannen” de daders, aldus Robert Spencer. Daarom stonden de media in 2019 wekenlang bol van de a-typische aanslag op twee moskeëen in Christchurch, maar berichten zij nauwelijks over de onvergelijkelijk veel vaker voorkomende islamitische aanslagen op kerken overal ter wereld. Over de Pinksteraanslag in Nigeria was bijvoorbeeld niets te vinden op de voorpagina van de New York Times.

Champagne drinken

Hetzelfde narratief beheerst ook de politiek. Sigrid Kaag liet vorig jaar als minister van Buitenlandse Zaken nog weten dat ze aandacht voor christenvervolging niet nodig vond. Bij haar werkbezoek aan Nigeria “waar in vier maanden 2000 mensen zijn ontvoerd en 1500 vermoord”, zo twittert theologe Sonja Dahlmans, stond de D66-minister van Buitenlandse Zaken champagne te drinken. Beelden daarvan zouden opgenomen worden in de beruchte documentaire die zij pal voor de verkiezingen over zichzelf liet uitzenden. Dahlmans: “Dat moest eruit geknipt; beeldvorming belangrijk, moreel kompas zoek.”

Rapport gewijzigd

Op het niveau van de EU heerst eenzelfde onwil om de wereldwijde vervolging van christenen, in het bijzonder door jihadisten, onder ogen te zien. Wel nam het Europees Parlement nog vorige maand het rapport Persecution of minorities on the grounds of belief or religion (‘Vervolging van minderheden op grond van geloof of godsdienst’) aan, maar in de eindredactie daarvan bleken aanzienlijke wijzigingen aangebracht, waardoor christenvervolging in het Midden-Oosten en Afrika niet eens meer genoemd werden.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Rapport gewijzigd

In plaats daarvan blijkt in de eindversie van het rapport alle aandacht uit te gaan naar “vrouwen- en LHBTIQ-rechten.” Terwijl christenen wereldwijd de meest vervolgde groep vormen, maakt het rapport zich druk over wetten die “seksuele en reproductieve rechten beperken, abortus of overspel strafbaar stellen of religieuze praktijken mogelijk maken die in strijd zijn met de mensenrechten.”

Godsdienstvrijheid “tweederangs recht”

De Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) vindt dat het rapport er zo toe bijdraagt dat gewetens- en godsdienstvrijheid en het recht op leven als “tweederangs rechten” worden weggezet. En dat de tekst dan ook “geen hulp zal bieden aan miljoenen gelovigen die het slachtoffer zijn van vervolging, in het bijzonder kwetsbare vrouwen en meisjes, aangezien hun situatie zal worden verdoezeld door voorrang te geven aan andere politieke belangen.”

Herbenoeming speciale gezant noodzakelijk

Veelzeggend is ook dat de positie van EU-gezant voor godsdienstvrijheid al sinds september 2021 vacant is. Het goedgekeurde verslag stelt dit niet aan de kaak, maar roept de toekomstige gezant op zich vooral te richten op “het recht op niet-geloven, geloofsafval en het aanhangen van atheïstische standpunten, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de situatie van niet-gelovigen die gevaar lopen.” In plaats van in het bijzonder de rechten van christenen te benadrukken beperkt de COMECE zich ertoe de EU op te roepen “meer te doen om godsdienstvrijheid overal ter wereld te waarborgen” en erop te wijzen dat de herbenoeming van een speciale godsdienstgezant meer dan ooit noodzakelijk is.

Ontvoeringen van gelovigen

In Nigeria heeft de Pinksteraanslag van 5 juni grote onrust onder de bevolking veroorzaakt. Weliswaar zijn in het noorden van het West-Afrikaanse land, dat overwegend islamitisch is, veel gewapende bendes actief en komen daar bloedige aanvallen van moslims op christenen en kerken regelmatig voor. Ook ontvoeringen van gelovigen om losgeld af te dwingen zijn aan daar de orde van de dag. In het zuidwesten van het land kwam dergelijk geweld tot dusver echter nauwelijks voor. Gevreesd wordt nu dat het islamitisch geweld zich ook naar deze regio zal uitbreiden.

Rapport gewijzigd

In plaats daarvan blijkt in de eindversie van het rapport alle aandacht uit te gaan naar “vrouwen- en LHBTIQ-rechten.” Terwijl christenen wereldwijd de meest vervolgde groep vormen, maakt het rapport zich druk over wetten die “seksuele en reproductieve rechten beperken, abortus of overspel strafbaar stellen of religieuze praktijken mogelijk maken die in strijd zijn met de mensenrechten.”

Godsdienstvrijheid “tweederangs recht”

De Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) vindt dat het rapport er zo toe bijdraagt dat gewetens- en godsdienstvrijheid en het recht op leven als “tweederangs rechten” worden weggezet. En dat de tekst dan ook “geen hulp zal bieden aan miljoenen gelovigen die het slachtoffer zijn van vervolging, in het bijzonder kwetsbare vrouwen en meisjes, aangezien hun situatie zal worden verdoezeld door voorrang te geven aan andere politieke belangen.”

Herbenoeming speciale gezant noodzakelijk

Veelzeggend is ook dat de positie van EU-gezant voor godsdienstvrijheid al sinds september 2021 vacant is. Het goedgekeurde verslag stelt dit niet aan de kaak, maar roept de toekomstige gezant op zich vooral te richten op “het recht op niet-geloven, geloofsafval en het aanhangen van atheïstische standpunten, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de situatie van niet-gelovigen die gevaar lopen.” In plaats van in het bijzonder de rechten van christenen te benadrukken beperkt de COMECE zich ertoe de EU op te roepen “meer te doen om godsdienstvrijheid overal ter wereld te waarborgen” en erop te wijzen dat de herbenoeming van een speciale godsdienstgezant meer dan ooit noodzakelijk is.

Ontvoeringen van gelovigen

In Nigeria heeft de Pinksteraanslag van 5 juni intussen grote onrust onder de bevolking veroorzaakt. Weliswaar zijn in het noorden van het West-Afrikaanse land, dat overwegend islamitisch is, veel gewapende bendes actief en komen daar bloedige aanvallen van moslims op christenen en kerken regelmatig voor. Ook ontvoeringen van gelovigen om losgeld af te dwingen zijn aan daar de orde van de dag. In het zuidwesten van het land kwam dergelijk geweld tot dusver echter nauwelijks voor. Gevreesd wordt nu dat het islamitisch geweld zich ook naar deze regio zal uitbreiden.

Dit artikel is eerder verschenen op www.mijnonbevlekthart.nl.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:08

Doneer