Gasverbod even onhaalbaar als onbetaalbaar: 'totaal ongeloofwaardig project'

Gasverbod is "pure kapitaalvernietiging" (Beeld: screenshot voorpagina De Telegraaf)

Gasverbod even onhaalbaar als onbetaalbaar: 'totaal ongeloofwaardig project'

THEMA'S:

Alle huizen voor 2050 van het gas af, is absoluut onhaalbaar. Dat blijkt uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Vele tientallen miljarden zijn er al aan verloren gegaan. Het project is zodanig onbetaalbaar, dat de vraag zich opdringt in hoeverre het nog geloofwaardig is.

Kosten: 375.000.000.000 euro

Het EIB komt namelijk uit op de duizelingwekkende som van 375 miljard euro (€ 375.000.000.000,-). Veruit het grootste deel daarvan zal nimmer terugverdiend worden. “En dat is nog niet eens het grootste probleem. We hebben eenvoudigweg de arbeidskrachten niet om alle zeven miljoen woningen en andere gebouwen van het aardgas af te halen in de periode tot 2050”, zegt directeur Taco van Hoek van het EIB in De Telegraaf. Daarvoor zouden 100.000 extra bouwvakkers nodig zijn.

Provincie Utrecht zwicht voor realiteit

Onlangs gooide de provincie Utrecht al de handdoek in de ring, terwijl de stad Utrecht eerder voor harde dwang koos. De provincie moest echter samen met demissionair minister Jetten van Klimaat, de netbeheerders Stedin en Tennet erkennen dat terugvallen op ‘fossiel’ onontkoombaar was om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten, en ervoor te zorgen dat nieuwe adressen toch stroom kunnen krijgen. Inwoners van Utrecht krijgen inmiddels daarom het dringende advies om geen elektrische warmtepomp meer te nemen, maar liever een hybride warmtepomp, die ook op gas kan draaien.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Gasverbod is “pure kapitaalvernietiging”

Ook overweegt de provincie om publieke laadpalen voor elektrische auto’s te gaan uitzetten op piekmomenten. De energieleveringsproblemen spelen niet alleen in de provincie Utrecht. Elders in het land studeert men op soortgelijke maatregelen. “Lange tijd is een beeld geschetst dat de energietransitie mooi en uitdagend is, goed voor je portemonnee, voor de nieuwe economie met nieuwe groene banen”, zegt EIB-directeur Taco van Hoek. In feite is het puur “kapitaalvernietiging om ons huidige energiesysteem af te breken en iets nieuws op te bouwen. De rekening gaat de komende jaren verder omhoog.”

Groen wensdenken door PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde in een recente studie nog dat het doel van klimaatneutraal voor 2050 wel degelijk haalbaar was. Gemakshalve had men echter niet de economische, maatschappelijke en institutionele haalbaarheid van de klimaatplannen bekeken, laat staan of de vereiste arbeidscapaciteit ervoor wel beschikbaar is. Uit de studie van het EIB blijkt dat dit zelfs niet bij benadering het geval is. Blijkbaar laat het PBL zich leiden door ‘groen’ wensdenken:

CO2-reductie zinloze exercitie

Cultuur onder Vuur heeft van meet af aan op de problemen gewezen en actie tegen het gasverbod gevoerd. Zelfs aangenomen dat het bij de ‘klimaatcrisis’ om een reële problematiek zou gaan zijn, en niet om een poging van het socialisme om zichzelf opnieuw op de kaart te zetten dan nog zijn de maatregelen zinloos in het licht van de CO2-uitstoot elders. De uitstoot van de landen in de Europese Unie bedraagt 6%, terwijl die van Aziatische landen al 60% is. Zoals De Telegraaf commentarieert: “Tegen duizelingwekkende kosten probeert men hier een probleem op te lossen, terwijl dat in ander delen van wereld teniet wordt gedaan door stormachtige groei."

Laatst bijgewerkt: 14 mei 2024 12:47

Doneer