Het gasverbod: de molensteen om de nek van Rutte III

Aardgas is schoon en betaalbaar.

Het gasverbod: de molensteen om de nek van Rutte III

Het gasverbod, het grote project van Rutte III om een ‘energietransitie’ van Nederlanders af te dwingen, draait op een totale mislukking uit. Dat is maar goed ook.

Grote campagne

Cultuur onder Vuur stelde de onzinnigheid van het gasverbod al in het voorjaar van 2019 met een grote campagne aan de kaak. Sindsdien brokkelt het draagvlak eronder steeds verder af. Weinig politici – zelfs van GroenLinks - durven het nog te verdedigen. Alleen de ministers Ollongren (D66) en Wiebes (VVD) blijven trekken nog aan wat steeds meer op een dood paard gaat lijken.

Huizenhoge investeringen

Het 'groene' Planbureau voor de Leefomgeving geeft nu openlijk toe dat de gevolgen van het aardgasverbod voor de burger onbetaalbaar zijn: in tegenstelling tot wat men de gemiddelde woningeigenaar eerder voorspiegelde, zal die de huizenhoge investeringen (peperdure warmtepomp, in combinatie met vergaande isolatiemaatregelen) die aan het gasverbod vastzitten niet meer terugzien. Bovendien moet hij maar afwachten of hij na al die uitgaven zijn huis nog wel even warm zal krijgen.

Jaloers

Maar het aardgasverbod betekent niet alleen de gewone burger en huizenbezitter op enorme kosten jagen, het is ook vernietiging van waardevolle infrastructuur. Nederland heeft een groot en fijnmazig gasnet waar andere landen jaloers op zijn. Als het Gronings aardgas op is (of als we dat niet meer willen gebruiken wegens aardbevingsgevaar) kan het gebruikt worden voor geïmporteerd aardgas of andere soorten gas, zoals biogas.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Enorm veel stroom

Omgekeerd dienen er in het elektriciteitsnet enorme bedragen geïnvesteerd worden, wil het bij benadering de capaciteit krijgen om het land elektrisch te verwarmen. Je huis verwarmen is namelijk van heel andere orde dan stofzuigen of koffiezetten: het kost enorm veel stroom. Het stroomnet is totaal niet berekend op de enorme vraag aan elektriciteit die zou ontstaan als ’s winters alle huizen elektrisch zouden moeten worden verwarmd.

Hersenschimmig

Bovendien moet die stroom ook ergens vandaan komen. Het land dus nóg voller zetten met windmolens en zonnepanelen? Zelfs dat zal niet genoeg zijn. Er zouden als achtervang een aantal ‘vervuilende’ energiecentrales bijgeplaatst moeten worden. Alles vanwege de internationaal gepromote, maar daarom niet minder hersenschimmige ‘klimaatopwarming’, die Cultuur onder Vuur ontzenuwd heeft in het boek Groen is het nieuwe rood: het internationale doemdenken over het milieu dient geen ander doel dan de burgers rijp maken voor ‘noodmaatregelen’ die hun privé-eigendom ondermijnen.

Ontbost

Intussen is het sprookje dat je in die energiecentrales milieuvriendelijk ‘biomassa’ zou kunnen verstoken eveneens doorgeprikt, notabene van linkse zijde: Michael Moore laat in zijn spraakmakende documentaire Planet of the Humans zien hoe hele streken ontbost worden en hoe de ‘biomassa’ van de andere kant van de wereld wordt aangesleept, met alle nodeloze vervuiling van dien. Weliswaar kiest hij voor de verkeerde oplossing – terug naar een primitief leefniveau – maar zijn conclusie staat: heel veel partijen worden beter van biomassa, maar de natuur beslist niet.

Volg COV op Telegram

Bangmakerij

Het domst van al is nog dat het allemaal nergens voor nodig is geweest. Aardgas is een van de goedkoopste en schoonste brandstoffen die we voor het verwarmen van onze huizen hebben. Nederlanders weten wat ze willen: ondanks het dreigende gasverbod blijken we afgelopen jaar meer gasketels gekocht te hebben dan ooit. De bangmakerij van het kabinet heeft dus gefaald. Wat een nederlaag voor de milieumaffia, Rutte III en het opgedrongen gasverbod.

Coronacrisis

En dan nog iets: het land kan deze miljardenverspilling er in de huidige coronacrisis niet meer bij hebben. Minister Wopke Hoekstra moet nu al bijlenen, om alle steunpakketten voor bedrijven en werknemers te kunnen betalen. De rekening daarvan – ook de politieke rekening - kun je uitstellen, maar zul je uiteindelijk niet kunnen ontlopen.

Eindrekening

Zal Rutte III dus het lef hebben om het gasverbod in te trekken? Dat is niet direct te verwachten. Het gasverbod was het vlaggenschip van de klimaatplannen die het kabinet met veel bombarie aankondigde. Maar nu wordt het een molensteen om de nek van het kabinet, waar het met goed fatsoen niet meer af kan. Er is teveel gezichtsverlies aan verbonden. Maar in maart 2021 komen er weer verkiezingen. Dan zal er het draagvlak voor gasverbod nog verder verkruimeld zijn en is het echec onloochenbaar, met alle desastreuze gevolgen van de coronacrisis daar nog eens bovenop. Dan zal de kiezer aan Rutte III de eindrekening presenteren.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:59

Doneer