Opmerkelijk: klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Opmerkelijk: klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Tientallen jaren behoorde hij tot de top van het wereldwijde klimaatactivisme. Zijn alarmistische boodschap vond weerklank bij bedrijven, media en regeringen over heel de wereld. Maar nu biedt Michael Shellenberger excuses aan. Hij heeft de wereld misleid met zijn klimaatalarmisme.

'Held van de Milieubeweging'

Shellenberger heeft een ronkend cv als klimaatactivist. Hij was oprichter van het onafhankelijk onderzoeksinstituut Environmental Progress. Hij schreef diverse boeken over het klimaat en won de Green Book Award, een prijs voor schrijvers die aandacht vragen voor klimaatkwesties. Time Magazine riep hem in 2008 zelfs uit tot 'Held van de Milieubeweging'. Eerder dit jaar verscheen hij nog voor het Amerikaanse Congres om te vertellen over de nieuwste 'wetenschap' van klimaatverandering.

Officiële verontschuldigingen

Maar excuseert Shellenberger zich voor dertig jaar klimaatbangmakerij. Op de website van Environmental Progress biedt hij officiële verontschuldigingen aan voor het aanjagen van klimaatangst in de afgelopen dertig jaar. Shellenberger zegt zich verplicht te voelen om excuses aan te bieden voor hoe erg hij en andere milieuactivisten de wereld hebben misleid.

Boodschap van angst

Het is vreemd dat iemand als hij dit doet, geeft Shellenberger zelf toe. Jarenlang spande hij zich in voor de klimaatbeweging. Hij beschouwde klimaatverandering als een ‘crisis’ en een ‘existentieel gevaar voor de menselijke beschaving’. Maar hij ontdekte dat klimaatwetenschap, de echte wetenschap, misbruikt wordt door klimaatalarmisten om een boodschap van angst over de wereld te verspreiden. Eerst zweeg hij hierover, uit angst voor zijn carrière, bang om vriendschappen en fondsen te verliezen. Maar toen hij een wereldwijd onderzoek zag waaruit bleek dat de helft van de ondervraagden denkt dat de mensheid door klimaatverandering zal uitsterven, en dat één vijfde van Britse kinderen wel eens nachtmerries heeft over klimaatverandering, was voor hem de maat vol. Hij wilde zich publiekelijk uitspreken tegen het aanjagen van klimaatangst.

Interessante feiten

In zijn boek noemt Shellenberger een aantal wetenschappelijke conclusies die het grote publiek niet bereikt. Ze krijgen geen aandacht omdat ze niet passen in de strategie van bangmakerij. Hier zijn een paar van de interessantste feiten:

  • Het aantal en de hevigheid van natuurrampen neemt niet toe.
  • Natuurbranden zijn sinds 2003 wereldwijd met 25% gedaald.
  • De hoeveelheid land die de mensheid gebruikt om vlees te produceren is verkleind met een gebied even groot als Alaska.
  • De CO2-uitstoot in de meeste rijke landen daalt; in Engeland, Duitsland en Frankrijk al sinds de midden jaren zeventig.
  • De wereld produceert 25% meer voedsel dan nodig is en als de aarde opwarmt zal dat alleen maar toenemen.
  • Vegetarisme helpt nauwelijks, het vermindert je uitstoot met minder dan 4%.
  • Greenpeace heeft niet de walvissen gered; dat deed de overstap van walvisolie naar aardolie en palmolie.
  • Scharrelrundvlees heeft 20 keer zoveel land nodig en produceert 300% meer uitstoot.

Waarom worden we misleid?

Dit zijn geruststellende conclusies. Vanwaar toch alle klimaatbangmakerij? Waarom worden we zo misleid? Shellenberger geeft in zijn boek een paar verklaringen. In de klimaatwereld gaan miljarden euro’s om. Overal ter wereld worden groene belastingen ingevoerd, en belangengroepen voor fossiele brandstoffen kopen milieugroeperingen af met honderden miljoenen dollars. Dit kan alleen als er een klimaat van hysterie heerst waarin overheden gedwongen zijn maatregelen te nemen en oliemaatschappijen vrezen voor hun reputatie. Klimaatactivisten hebben dus grote baat bij een klimaat van angst. Daarnaast lijden veel mensen die het alarmisme aanjagen aan zelf aan angsten, onzekerheid, depressies en vijandigheid jegens de moderne beschaving, wat ervoor zorgt dat ze niet meer rationeel naar de wereld kunnen kijken (denk aan het Zweedse meisje Greta Thunberg dat overduidelijk geesteszieke symptomen heeft). Zij voeden de klimaathysterie met hun persoonlijke angsten.

Lees ook: Negen redenen waarom biomassa een heel slecht idee is

Hypes komen en gaan

Deze bangmakerij is overigens niet iets van de laatste jaren. Wie herinnert zich nog de Nieuwe IJstijd die in de jaren zeventig werd aangekondigd, de ‘zure regen’ van de jaren tachtig, en het gat in de ozonlaag van de jaren negentig? Deze hysterische hypes komen en gaan. Vergeet ook niet dat het in de jaren nul ging om de opwarming van de aarde en nu over klimaatverandering. Welke hype kunnen we over vijf jaar verwachten?

Oplossingen

Shellenberger is in zijn boek dus optimistisch gestemd. Hij noemt een aantal oplossingen die volgens hem de wel degelijk bestaande problemen van klimaat en energie aanpakken. Modernisering van de agrarische sector, het produceren van meer voedsel (met name vlees) op minder land, en de overstap van hout naar kool naar aardolie naar aardgas naar uranium zullen ervoor zorgen dat er ruim voldoende voedsel geproduceerd wordt en dat de uitstoot daalt.

Slechte raadgever

Volgens Shellenberger zijn er tekenen dat organisaties en overheden voor deze aanpak meer aandacht krijgen en zich weg bewegen van de klimaathysterie. Dat zou een goede ontwikkeling zijn, al blijft het wrang te bedenken hoeveel geld er al over de balk gesmeten is en hoeveel vrijheden ons afgenomen zijn door de klimaathysterici. Nu de feiten een heel ander verhaal vertellen dan ons de laatste jaren voorgeschoteld is blijkt opnieuw hoezeer angst een slechte raadgever is. Zelfs klimaatactivisten komen tot die conclusie. Dat Shellenberger publiekelijk het boetekleed aantrekt is opmerkelijk en prijzenswaardig.

Lees HIER Shellenbergers excuses. Bron afbeelding boven: Flickr / TED.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:12

Doneer