Paus Franciscus' oproepen tot ‘ecologische bekering’

Ideologen als bevrijdingstheoloog Leonardo Boff menen dat ‘Moeder Aarde’ corona zendt als represaille voor onze ‘zonden’ tegen het milieu. Paus Franciscus gaat daar helaas in mee.

Paus Franciscus' oproepen tot ‘ecologische bekering’

THEMA'S:

Sinds het begin van de SARS-COV-2-epidemie heeft Paus Franciscus geen gelegenheid voorbij laten gaan om zijn steun te verlenen aan deze drie stromingen.

Op zondag 22 maart heeft de paus van Laudato Si' een video-interview gegeven aan de Spaanse journalist Jordi Évole in zijn televisieprogramma op de zender La Sexta. Op de vraag of de coronaviruscrisis "een wraak van de natuur" was, antwoordde Franciscus dat de natuur nooit vergeeft en dat zij "naar ons schopt, zodat we onze aandacht erop richten".

Twee weken later kwam de paus terug op de aanklacht. In een interview met zijn biograaf, Austen Ivereigh, gepubliceerd in The Tablet, prees de paus de regeringen die opsluitingsmaatregelen hadden genomen - "voorbeeldig", zei hij. Op de vraag of de economische verwoesting als gevolg van de crisis een kans was op een ecologische bekering , herhaalde hij dat "de natuur nooit vergeeft", en voegde eraan toe: "We hebben niet gereageerd op gedeeltelijke rampen. ... Ik weet niet of dit wraakacties van de natuur zijn, maar het is zeker het antwoord van de natuur. En later voegde hij eraan toe: "Je vraagt me naar bekering. Elke crisis bevat zowel gevaar als een kans: de kans om uit de gevarenzone te geraken. Ik denk op dit moment dat we ons productie- en consumptietempo moeten verlagen (Laudato Si', 191) en moeten leren de natuurlijke wereld te begrijpen en te overdenken. We moeten opnieuw in verbinding treden met onze echte omgeving. Dit is een kans voor bekering".

Tijdens de algemene audiëntie van 22 april – de Internationale Dag van Moeder Aarde van de Verenigde Naties - verklaarde paus Franciscus: "Zoals de tragische pandemie van het coronavirus ons geleerd heeft, kunnen we de globale uitdagingen alleen overwinnen door solidariteit met elkaar te laten zien en de kwetsbaarsten in ons midden te omhelzen.. Door ons egoisme zijn we tekort geschoten in onze verantwoordelijkheid om beheerders en bewakers van de aarde te zijn… We hebben haar vervuild, geplunderd, ons eigen leven daarbij in gevaar gebracht… We hebben gezondigd tegen de aarde, tegen onze naasten, en uiteindelijk tegen de Schepper… We hebben een ecologische bekering nodig die uitdrukking krijgt in concrete acties".

Franciscus drong aan op een wereldwijde oplossing voor de ecologische problemen: "Gedreven door de huidige pandemie die ons laat zien dat we alleen samen de wereldwijde uitdagingen kunnen aangaan, is het noodzakelijk om initiatieven op zowel internationaal als lokaal niveau te bevorderen”. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor de "verschillende internationale en lokale bewegingen" die van de grond gekomen zijn om "het geweten te wekken" (met name die Greta Thunberg als uithangbord heeft): "Het zal nodig zijn voor onze kinderen om de straat op te gaan om ons te leren wat vanzelfsprekend is: wij hebben geen toekomst als we het milieu verwoesten dat ons ondersteunt".

In navolging van de Synode voor het Amazonegebied voegde hij eraan toe: "Terwijl we vandaag de Internationale Dag van de Aarde vieren, zijn we geroepen om een gevoel van heilige eerbied voor de aarde te herontdekken, omdat zij niet alleen ons huis is, maar ook het huis van God. Het is de bewustwording dat we op een heilige aarde leven!".

Eerder in de toespraak herhaalde hij dat het coronavirus een antwoord van de natuur is: "Wij hebben gezondigd tegen de aarde, tegen onze naaste en uiteindelijk tegen de Schepper, de goede Vader die voor ieder van ons zorgt en die wil dat wij samen leven in gemeenschap en welvaart. En hoe reageert de aarde? Er is een Spaans gezegde dat heel duidelijk is. Het luidt: "God vergeeft altijd; wij mensen soms wel, soms niet; de aarde nooit.”

Dit idee van wraak van de natuur was al naar voren gebracht door priester Benedictus Mayaki, die een artikel publiceerde in Vatican News met de titel ‘Coronavirus: Earth's Unlikely Ally’. De Afrikaanse jezuïet stelde daarin dat "we ons gemeenschappelijk huis nog nooit zo slecht hebben behandeld als in de afgelopen tweehonderd jaar." Toch heeft de epidemie "een onbedoeld voordeel: de aarde is zichzelf aan het genezen," aangezien "de veranderingen in het menselijk gedrag als gevolg van de Covid-19-pandemie onbedoelde voordelen voor de planeet met zich meebrengen". Vanwege de woedende protesten van de lezers heeft de Vaticaanse perssite het artikel een uur later ingetrokken.

De eerste die echter met deze hypothese kwam, was Leonardo Boff, in een artikel getiteld ‘Coronavirus: een vergelding voor Gaia, Moeder Aarde’, waarin hij stelde: "Ik geloof dat de huidige ziekten zoals knokkelkoorts, chikungunya, zica virus, sars, ebola, mazelen, het huidige coronavirus en de wijdverbreide degradatie van de menselijke relaties, gekenmerkt door diepe ongelijkheid/sociaal onrecht en een gebrek aan minimale solidariteit, een vergelding zijn van Gaia voor de overtredingen die we zonder onderbreking jegens haar begaan". Ik zou niet zeggen, zoals J. Lovelock dat dit 'Gaia's wraak' is, want zij neemt als Grote Moeder geen wraak, maar geeft ons ernstige tekenen dat ze ziek is (tyfonen, het smelten van de poolkappen, droogtes en overstromingen, etc.) en zendt ons, in het uiterste geval, omdat we de les niet leren, een represaille als de genoemde ziekten".

Het Vaticaan sluit zich aan bij de initiatiefnemers van het mondiale bestuur...

De Pauselijke Academie van Wetenschappen en de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschappen, beiden geleid door een Argentijnse prelaat die zeer dicht bij paus Franciscus staat, bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, vaardigden een belangrijke mededeling uit over de steun van het Vaticaan voor plannen om het antwoord op de crisis te globaliseren.

De verklaring, die op 20 maart werd gepubliceerd, roept op tot volledige steun voor de propaganda van internationale organisaties, zoals de WHO en UNICEF, zodat "hun wetenschappelijke, op bewijs gebaseerde informatie [sic] kan uitstijgen boven de kakofonie van ongegronde vooronderstellingen die zich over de hele wereld verspreiden". Vervolgens spreekt die zijn bezorgdheid uit over het "egoïsme en de bekrompenheid van ongecoördineerde nationale reacties".

‘De coronacrisis moet een stimulans zijn voor een nieuw globaliseringsmodel’

In een hoofdstuk met de titel ‘Het scheppen van globale onderlinge afhankelijkheid en hulp tussen naties’ merkt de verklaring op dat “globalisering de wereld meer onderling afhankelijk heeft gemaakt dan ooit tevoren en dus kwetsbaar … tijdens crisissen.” Maar, zo voegt hij eraan toe, "het zoeken naar bescherming door middel van isolationisme zou misplaatst en contraproductief zijn", terwijl "een vraag naar grotere wereldwijde samenwerking" steun verdient, net als transnationale en internationale organisaties. "Mondiale problemen zoals pandemieën of de minder zichtbare crises van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vereisen een coöperatieve aanpak", aldus het document, waarin wordt benadrukt dat "mondiale crises collectieve actie vereisen" en dat "het voorkomen en indammen van pandemieën een wereldomvattend publiek goed is (Laudato Si') en dat de bescherming ervan een grotere mondiale coördinatie vereist.”

De verklaring besluit met de opmerking dat "in een tijd waarin het op regels gebaseerde multilateralisme afneemt, zou de Covid-19-crisis een stimulans zou moeten zijn om een nieuw - in de zin van een ander - globaliseringsmodel in het leven te roepen dat erop gericht is iedereen inclusieve bescherming te bieden", in een samenleving "die verantwoordelijker, sympathieker, egalitairder en rechtvaardiger is, als we willen overleven”.

Bill Gates, Antonio Guterres en Gordon Brown, de grote voorstanders van een nieuwe wereldorde onder auspiciën van de VN, zouden geen probleem hebben om deze verklaring van de twee Vaticaanse academies die niet eens de naam van God noemt, te ondertekenen!

Er is ook een verklaring van de Academy of Catholic Leaders - een in Chili ontstane en in verschillende Latijns-Amerikaanse landen aanwezige organisatie - waarvan een samenvatting is verschenen in de Osservatore Romano. Ondertekend door 170 persoonlijkheden, waaronder de Italiaanse filosoof Rocco Butiglione en de Uruguayaanse Guzmán Carriquiry, vice-president emeritus van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika [93], bevestigen deze zelfbenoemde ‘katholieke leiders’, op een Bolivariaanse toon die Hugo Chávez niet zou hebben misstaan, dat "als de problemen gemeenschappelijk zijn, het noodzakelijk is om te denken aan gemeenschappelijke oplossingen en initiatieven. Of we sterven als naties ieder voor onszelf, of we helpen alle naties samen vooruit, als leden van hetzelfde Grote Moederland: Latijns-Amerika.”

En de verklaring gaat verder: "Als we de weg van verhevigd nationalisme kiezen, zijn we gedoemd af te glijden naar chaos, populisme en autoritarisme. Maar als we de weg van het Grote Vaderland kiezen - juist op het moment dat we de meeste van onze landen de tweehonderdste verjaardag van hun onafhankelijkheid vieren - dan is dat de gelegenheid om opnieuw een nieuw sociaal pact op te richten dat gebaseerd is op solidariteit en broederschap.” Ze herhalen de linkse mantra van het universele basisloon, al was met maar voor beperkte tijd: "Wij steunen de behoefte aan een tijdelijk basisinkomen dat een leven boven de armoedegrens garandeert.” En natuurlijk sluiten ze gebiedend af dat "alle regeringen in Latijns-Amerika zich formeel en strikt moeten vastleggen op de instructies van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie tijdens de pandemie".

Dit is deel 11 van een artikelenreeks over het misbruik van de coronacrisis. Het is ontleend aan de uitgebreide verklaring door Tradition, Family en Property (TFP), de Braziliaanse zusterstichting van Cultuur onder Vuur.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:32

Doneer