De drie ergste mokerslagen van Frans Timmermans tegen uw privé-eigendom

Frans Timmermans verdient goed aan de politiek.

De drie ergste mokerslagen van Frans Timmermans tegen uw privé-eigendom

THEMA'S:

Frans Timmerman dreigt met zijn GroenLinks-PvdA de werkende Nederlanders, maar ook AOW’ers die enig vorm van privé-eigendom – bijvoorbeeld een eigen huis – hebben opgebouwd, helemaal kapot te belasten.

‘Leuke dingen voor de mensen’

Dat moet hij ook wel. Want een linkse partij die onbeperkt in de beurs wil tasten voor asielzoekers en klimaat, wil anderzijds bij de verkiezingen goede sier maken met “leuke dingen voor de mensen”. Die leuke dingen moeten natuurlijk net zo goed uit belastinggeld betaald worden. Denk aan hoger minimumloon (gevolg: meer werkeloosheid volgens het CPB), gratis kinderopvang en een startkapitaal van 10.000 euro voor elke achttienjarige. Laten we ons concentreren op drie ergste mokerslagen die Frans Timmerman tegen uw bezit en inkomen wil uitdelen.

1. De erfbelasting

Dit is werkelijk ernstig. Eerst even in het algemeen: erven is GroenLinks-PvdA sowieso een doorn in het oog, want die is gegrond op natuurlijke menselijke verbanden zoals het gezin en op privé-eigendom. Twee dingen die het socialisme absoluut niet kan uitstaan. Nu mag je je überhaupt afvragen waarom als een burger overlijdt, de staat een aanzienlijk deel van diens bezit zou moeten inpikken, alsof daar niet al genoeg belasting over betaald is. Het restant mogen de naaste bloedverwanten dan onder elkaar verdelen. Nu bouwen mensen om tal van redenen privé-eigendom op, maar zeker is het kunnen nalaten aan (klein)kinderen een heel belangrijke. Daar heeft Frans Timmermans natuurlijk lak aan, want hij heeft uw centjes nodig om grenzen open te zetten, asielzoekers op te vangen en Nederland vol te zetten met onrendabele windturbines.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Doorgeslagen gelijkheidsdenken

Daarom wil GroenLinks-PvdA de erfbelasting voor kinderen die bijvoorbeeld een huis van hun ouders erven straks verhogen naar 45% en maakt de tarieven in de erf- en schenkbelasting onafhankelijk van de relatie van de ontvanger met de schenker of erflater. Met andere woorden: zelfs de nauwste bloedbanden doen er niet meer toe. Uw kinderen moeten net zoveel erfbelasting betalen als niet-bloedverwanten. Dit is waar het doorgeslagen gelijkheidsdenken van het socialisme toe leidt. Het CPB zegt: “Onder de 100.000 euro wordt het tarief 25%, tussen de 100.000 en 200.000 euro wordt het tarief 35%, en boven de 200.000 euro wordt het tarief 45%. Dit is een lastenverzwaring 1,8 miljard euro." Timmermans' verweer dat de regeling alleen zeer grote vermogens zou treffen en niet op huizen van toepassing is, is onwaar, stelde Pointer Factcheck onlangs vast. Voor de zoveelste keer blijkt Timmermans zomaar wat te zeggen.

Zelfs langstlevende echtgenoot wordt niet ontzien!

Het is zelfs nog erger: boven een bepaalde vrijstelling moet zelfs de langstlevende echtgeno(o)ot(e) maar liefst 45 procent erfbelasting betalen! Bedenk wat dit betekent: dit kan inhouden dat als een gehuwd iemand met een eigen huis overlijdt, diens echtgenoot of echtgenote zo immens veel erfbelasting moet betalen dat die het huis noodgedwongen zal moeten verlaten en verkopen. Stel u dat eens voor, dat is onmenselijk. Nogmaals, welk recht heeft de staat om bijna de helft van bezit van een echtpaar in te pikken, waar het geen natuurlijk, alleen maar een zelfverklaard ‘recht’ op heeft, maar niets voor heeft hoeven doen (een argument dat socialisten wél graag gebruiken om verhoging van de erfbelasting te rechtvaardigen)? Nakomelingen hebben toch eerste recht op het bezit van hun ouders en niet de staat?

2. AOW en pensioen

Hoewel veel oudere Nederlanders moeten rondkomen van een AOW (in veel gevallen nog maar een halve AOW als je een jongere echtgenoot of echtgenote hebt) eventueel aangevuld met een (mager) pensioentje, worden zij door Frans Timmermans (die tot voor kort jaarlijks een nagenoeg belastingvrij EU-inkomen van zo’n € 300.000,- binnenhaalde) genadeloos gepakt. Zo wil hij 5,4 miljard binnenhalen door oudjes de ouderenkorting af te nemen. Alsof dat nog niet genoeg is, moet ook de algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden eraan geloven. Dat levert hem dan nog eens 5,2 miljard op. Het is toch onverdedigbaar dat bejaarden de buikriem moeten aanhalen, zodat Frans Timmerman nóg meer asielzoekers in Nederland binnen kan halen of het bij hen in beslag genomen geld over de klimaatbalk kan smijten?

Petitie Handen af van eigen huis

3. De hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek heeft alles met bezitsvorming te maken. Hoewel het idee al van de negentiende eeuw dateert, werd de rente-aftrek pas in de na-oorlogse tijd breed omhelsd toen Nederland in wederopbouw was. Het streven naar eigenwoningbezit werd gestimuleerd, omdat van privé-eigendom een stabiliserende werking uitgaat, niet alleen op de economie maar op de hele samenleving. Wie wat bezit, heeft ook wat te verliezen. Positiever uitgedrukt: bezit schept verantwoordelijkheid en bevordert politieke wijsheid en bereidheid tot overleg onder burgers.

Verrassingen in huishoudboekje

Hoewel sterk verminderd is de hypotheekrenteaftrek nog steeds belangrijk voor het eigenwoningbezit. Wie een eigen huis bezit, en niet zomaar het koopbedrag op tafel kan leggen (verreweg de meeste mensen), herinnert zich nog hoe hij of zij daarvoor is gaan zitten en eindeloos heeft zitten rekenen welke hypotheek bereikbaar was en hoe hoog de maandelijkse lasten zouden uitpakken. De hypotheekrenteaftrek speelt in die berekeningen een belangrijke rol. Daar moet de burger op langere termijn dus van op aan kunnen, wil hij in het huishoudboekje niet voor pijnlijke verrassingen komen te staan.

Timmermans: zelf een monumentale woning

Een betrouwbare overheid is aan Frans Timmermans niet besteed. Hij wil de hypotheekrenteaftrek vliegensvlug afbouwen en in vijf jaar al met de helft weg hebben. Dit terwijl hij zelf juist een monumentale woning in Maastricht heeft aangeschaft, waarvan hij de hypotheek met zijn inkomen ook zonder aftrek riant kan afbetalen. Dat is voor de gemiddelde Nederlander niet weggelegd. Over ongelijkheid gesproken.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

Vluchten kan niet meer

Dit zijn de drie ergste mokerslagen die Timmermans tegen uw privé-eigendom in petto heeft. Verhoging en gelijktrekking van erf- en schenkbelasting tussen wel en niet-bloedverwanten, het (stiekem via het schrappen van heffingskortingen) uitmelken van de bejaarden en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. O ja, nog even ter aanvulling. Mocht Frans Timmermans de verkiezingen winnen: vluchten kan niet meer. Anders bent u helemaal de pisang. Want dan weet hij u te vinden met een speciaal daarvoor nog in te voeren exit-heffing.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:14

Doneer