10 redenen om het socialisme af te wijzen

Socialisme is mensonvriendelijk

10 redenen om het socialisme af te wijzen

THEMA'S:

Waarom we het gezin, privé-eigendom en onze maatschappij moeten beschermen tegen de gevaren van het socialisme.

1. Socialisme en communisme zijn dezelfde ideologie

Communisme is slechts een extremere vorm van socialisme. Vanuit ideologisch oogpunt is er geen wezenlijk verschil tussen de twee. Ook noemde de communistische Sovjet-Unie zichzelf de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (1922-1991) en omschrijven communistisch China, Cuba en Vietnam zichzelf als socialistische naties.

2. Socialisme schendt de persoonlijke vrijheid

Het socialisme wil een einde maken aan "onrechtvaardigheid" door rechten en verantwoordelijkheden van individuen en gezinnen over te hevelen naar de staat. In dit proces creëert het socialisme in feite onrechtvaardigheid. Het vernietigt de ware vrijheid: de vrijheid om te beslissen over alle zaken die binnen onze eigen bevoegdheid liggen en om de weg te volgen die ons verstand wijst, binnen de wetten van de moraal, inclusief de plichten van rechtvaardigheid en liefdadigheid.

3. Socialisme is in strijd met de menselijke natuur

Socialisme is tegennatuurlijk. Het vernietigt persoonlijk initiatief - een vrucht van ons intellect en onze vrije wil - en vervangt dit door staatscontrole. Het neigt naar totalitarisme, met zijn regering en politionele onderdrukking, waar het ook wordt toegepast.

Bestel Groen is het nieuwe rood

4. Socialisme schendt privé-eigendom

Het socialisme roept op tot "herverdeling van de rijkdom" door van de "rijken" te nemen om aan de armen te geven. Het legt belastingen op die diegenen afstraffen die meer voordeel hebben gehaald uit hun productieve talenten, hun arbeidsvermogen of hun spaarzaamheid. Het gebruikt belastingen om economisch en sociaal egalitarisme te bevorderen, een doel dat volgens het Communistisch Manifest volledig zal worden bereikt met de "afschaffing van privé-eigendom".

5. Socialisme is tegen het traditionele huwelijk

Het socialisme ziet geen morele reden voor mensen om seksualiteit te beperken tot het huwelijk, dat wil zeggen, tot de onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw. Bovendien ondermijnt het socialisme het privébezit, dat Friedrich Engels, de grondlegger van het moderne socialisme en communisme samen met Karl Marx, zag als de basis van het traditionele huwelijk.

6. Socialisme schendt ouderlijke rechten in het onderwijs

Het socialisme laat de staat, en niet de ouders, de opvoeding van kinderen controleren. Bijna vanaf de geboorte moeten kinderen worden overgedragen aan openbare instellingen, waar hen wordt geleerd wat de staat wil, ongeacht de opvattingen van de ouders. Evolutie moet worden onderwezen. Gebed op school wordt verboden.

Lees ook: 5 tekenen dat communisme opkomt onder jongeren

7. Socialisme verdraagt absoluut geen verschillen en geen ongelijkheid

Een veronderstelde absolute gelijkheid onder de mensen is de fundamentele veronderstelling van het socialisme. Daarom ziet het elke ongelijkheid op zichzelf als onrechtvaardig. Particuliere werkgevers worden al snel afgeschilderd als "uitbuiters" wier winsten eigenlijk aan hun werknemers toebehoren. Als gevolg daarvan sluit socialisme het principe van loon naar arbeid uit.

8. Socialisme bevordert atheïsme

Het geloof in God, die anders dan wij oneindig, almachtig en alwetend is, botst frontaal met het beginsel van de absolute gelijkheid. Het socialisme verwerpt daarom het spirituele en beweert dat alleen materie bestaat. God, de ziel en het volgende leven zijn volgens het socialisme illusies.

9. Het socialisme bevordert het relativisme

Voor het socialisme bestaan er geen absolute waarheden of geopenbaarde moraal die gedragsnormen vastleggen die voor iedereen, overal en altijd gelden. Alles evolueert, met inbegrip van waar en onwaar, goed en kwaad. Er is geen plaats voor de Tien Geboden, noch in de privésfeer, noch in de publieke ruimte.

Broken kneeler

Socialisme is de vijand van de godsdienst

10. Het socialisme drijft de spot met godsdienst

Volgens Karl Marx is godsdienst "opium voor het volk". Lenin, stichter van de Sovjet-Unie, was het daarmee eens: "Religie is opium voor het volk. Religie is een soort spirituele drank waarin de slaven van het kapitaal hun mensbeeld verdrinken, hun vraag naar een leven dat de mens min of meer waardig is."

Moge God onze maatschappij behoeden voor het socialisme.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:45

Doneer