Ramadan versnelt zelfislamisering van Nederland

De uitspraak van kardinaal Simonis dat de islam 'wezensvreemd' is aan de westerse christelijke cultuur, in één beeld samengevat. (Foto: publiek domein)

Ramadan versnelt zelfislamisering van Nederland

THEMA'S:

Het Mondial College uit Nijmegen heeft in de aankondiging van een schoolreisje leerlingen verboden in de bus te eten of te drinken vanwege de Ramadan. Nadat de brief aan de ouders op GeenStijl terecht kwam, trok de school die ijlings terug, en verklaarde dat die “fout verwoord” was.

‘Vlees moet halal zijn’

Inderdaad, waarom zouden leerlingen op een schoolreisje naar de Efteling in ’s hemels naam moeten meevasten met islamitische klasgenoten? De voorstelling van zaken alsof het achteraf om een ongelukkig misverstand gaat, is niet erg overtuigend, gezien het feit dat het Mondial College tegelijkertijd een iftar organiseert. Leerlingen moeten daarvoor zelf eten meenemen en “LET OP! Vlees of kip moet halal zijn!” Zelfislamisering (en halalisering) zonder enige uitwendige noodzaak. Als je dan al ‘solidair’ wil meevasten, waarom zou dat dan halal moeten zijn, als je zelf geen moslim bent?

Ramadan ‘salonfähig’ gemaakt

Het Algemeen Dagblad (plus de daaronder hangende regionale kranten) heeft eveneens een Ramadan-uitnodiging doen uitgaan met de volgende oproep: “Doe jij als niet-moslim mee aan de ramadan? Laat het ons weten.” En vervolgt: “Steeds meer niet-moslims vieren de ramadan, bijvoorbeeld door mee te doen aan een iftar.” Let op de enthousiaste formulering: opnieuw zelfislamisering die de Ramadan voor ‘ongelovigen’ subtiel salonfähig maakt: doe je leuk mee? De nieuwssite Nu.nl laat in een soortgelijke oproep weten: “Ook sommigen zonder geloofsovertuiging doen er een dag aan mee, bijvoorbeeld uit solidariteit met hun partner of collega.”

Volg COV op Telegram

Media gedreven door oikofobie

Wat direct opvalt is dat dit soort wervende formuleringen of oproepen nooit gebruikt worden om te informeren naar gebruiken die samenhangen met de eigen christelijke godsdienst. Toevallig valt de Ramadan dit jaar samen met de Vastentijd. Wat had meer voor de hand gelegen gelovige lezers te vragen wat die voor hen betekent? Of hoe zij denken de Goede Week en, aan het einde van deze maand, Pasen te vieren? De vraag stellen is haar beantwoorden. Media worden gedreven door oikofobie, de angst om voor het eigene op te komen. Het promoten van het wezensvreemde, zelfs vijandige, wordt als een vorm van ruimdenkend ‘deugen’ gezien, waarmee men goede sier maakt.

Nieuw hoofddoekjes-offensief

De Ramadan-promotie gebeurt ook nog eens in dezelfde tijd dat in media en politiek een nieuw offensief is geopend om – ondanks een verbod - de neutraliteit van het uniform van gezagsdragers te doorbreken met de islamitische hoofddoek, te beginnen bij boa’s. Grote steden als Tilburg, Arnhem, Almere, Utrecht, Amsterdam en Groningen zijn al overstag. DENK in Amsterdam vindt het prachtig: zo kunnen mensen alvast wennen aan de hoofddoek bij politieagenten, zo laat het weten.

Islamisering onder mom van ‘diversiteit’

Hoe dit allemaal zomaar kan? De Telegraaf citeert de historicus Coen de Jong (54) die in zijn boek Wokeland de hoofddoek-lobby omschrijft als “een netwerk van racismebestrijders, diversiteitsdenkers, linkse, veelal lokale politici en hoge functionarissen in de politietop, met op de achtergrond moslimclubs als DENK en Nida. Onder het mom van diversiteit zijn zij bezig om de symbolen van de islam de instituties binnen te loodsen.”

Lees ook: Schokkend: Nederlandse politieagenten gaan in uniform naar islamitische gebedsoproep

Pieter-Jaap Aalbersberg

Islamieten werken dus in tandem met autochtone zelfislamiseerders, die tot op de hoogste positie zitten. Bedenk dat de huidige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, die Nederland moet bewaken tegen jihadisme en islamitische terreurcomplotten, als korpschef in Amsterdam al een beruchte zelfislamiseerder en hoofddoekjes-promotor was. Hij spreekt over de Ramadan als een “heilige maand” en waarschuwt liever voor vermeende rechts-extremistische complotten.

Christendom (er)kent de natuurwet

Kardinaal Simonis noemde in 2007 de islam “wezensvreemd” aan de westerse christelijke cultuur: een treffend woord, dat inhoudt dat beiden fundamenteel niet verzoenbaar zijn. Dat wil zeggen: het christendom – dat naast openbaring de voor alle mensen geldige natuurwet erkent – heeft van daaruit een principiële tolerantie voor het niet-christelijke. De islam heeft die niet: alleen de wil van Allah telt, zoals die tot praktische uitdrukking komt in de Sharia, die dan ook kost wat kost – zij het met tactische vertragingen zijn toegestaan – in de samenleving doorgedrukt moet worden.

‘Onderwijs moet islam promoten’

Net als het verplichte moskeebezoek van schoolklassen, past de Ramadan- en hoofddoekjespromotie in het langetermijnbeleid van overheden om de islam aan de eigen bevolking op te dringen, zoals dat is vastgelegd in de Resolutie van Straatsburg (1975). Daarin neemt een nauw aan de EU (toen nog EEG) gelieerd overlegorgaan, de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation (PAEAC) het op zich “hogere prioriteit te geven aan het populariseren van de Arabische cultuur in Europa”. In diezelfde geest was in 2010 de resolutie 1743 van de Raad van Europa, met name lid 21: Het onderwijs moet meer én structurele aandacht geven aan de islam.

Bestel moskeerapport

Valse godsdienst

Volgens het bij uitkomen nog zeer omstreden boek Eurabia (2005, in het Nederlands: Eurabië) van onderzoekster Bat Ye’or, dat inmiddels profetisch is gebleken en de islamitische infiltratie (niet zozeer in fysieke als wel in geestelijke zin) in Europa beschrijft, zit achter de zelfislamiserende tendensen in Europa een van origine Frans geopolitiek plan om de EU uit te breiden naar alle landen rond het Middellandse Zee-bassin. Om die politiek succesvol te maken, is vermenging van de betreffende bevolkingen tot een nieuwe eenheid noodzakelijk. Het streven om van Europa een supermacht te maken, staat centraal. Godsdienst (het plan is van Franse origine) beschouwde men daarbij als bijkomstig en hoe dan ook achterhaald. Dat misverstand kan Europa echter nog wel eens opbreken. Godsdienst bepaalt immers de diepste menselijke motivaties. Helaas geldt dit ook voor valse godsdienst.

Laatst bijgewerkt: 8 maart 2024 13:36

Doneer