Over de noodzaak van economische verbeelding

Een stapel Amerikaanse dollars. Bron afbeelding: Flickr / 68751915@N05

Over de noodzaak van economische verbeelding

THEMA'S:

De moderne mens lijdt aan een acuut gebrek aan economisch voorstellingsvermogen. De neiging bestaat om alleen te denken in termen van de vrije markt en de staat als de economische motor die de samenleving draaiende houdt.

Twee kanten van dezelfde munt

Daarom zijn libertariërs al lang voorstander van de vrije markt als de belangrijkste oplossing voor moderne problemen. Socialisten zien de staat als de leverancier van hulp en diensten waar iedereen recht op heeft. De botsing tussen deze twee economische spelers heeft de naoorlogse periode gekenmerkt door pogingen van de ene en dan weer de andere ideologie om de overhand te krijgen. Het vult de economie met de brokstukken van bedrijfscycli, buitensporige regelgeving en uitzinnige onmatigheid.

Hybride alternatieven

Terwijl de huidige links-liberale economische orde afbrokkelt, duiken er nieuwe, maar even fantasieloze hybride alternatieven op die het onderscheid tussen markt en staat doen vervagen. Sommige conservatieven proberen het sterke overheidsmodel dat socialisten voorstaan te kanaliseren om goede doelen te bereiken.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

''Het doel heiligt de middelen'' - of niet?

Overweldigd door de enorme problemen van het dagelijks leven, bezwijken deze verdedigers van de traditie voor de verleiding om zich te wenden tot een machtige staat voor financiële hulp en morele steun voor hun traditionele visies.

Het temmen van de overheid

Sterker nog, de overheid lijkt de enige kracht te zijn die opgewassen is tegen de gevaren die maatschappelijke ineenstorting met zich meebrengt. Deze conservatieven geloven dat ze kunnen voorkomen dat de overheidsleviathan afglijdt naar socialisme.

Lees ook: Waarom moeten ze waarschuwingen op iedere sigaret zetten?

De ontoereikende Leviathan

Deze nieuwe afhankelijkheid van de staat brengt echter verplichtingen met zich mee. Het leidt tot een vicieuze cirkel van een overheid die dient als een steeds grotere hulpverlener en een steeds hogere belastingdruk vraagt om voor deze diensten te betalen. Het verstikt de samenleving die het geacht wordt in stand te houden.

De aard van de economie

Dergelijke perspectieven houden geen rekening met een aantal belangrijke waarheden over de ware aard van de economie en haar secundaire rol in de samenleving. Deze zienswijzen kennen de staat functies toe die verder gaan dan zijn essentiële maar beperkte rol om het algemeen welzijn te regelen.

Petitie Wilders houd koers

Een bodemloze put

Als de samenleving instort, kan geen enkele regering ter wereld alle goederen en diensten leveren die nodig zijn. Geen enkel belastingsysteem, hoe zwaar ook, kan genoeg geld opleveren om een decadente samenleving in stand te houden. Er zal altijd veel meer nodig zijn.

"Een uitgestrekte wereld van zelfvoorziening"

Elke oplossing moet rekening houden met een compleet beeld van hoe de samenleving en de economie functioneren.

Lees ook: Geert Dales tegen Frans Timmermans: ‘Hij groeide niet op onder arbeiders, ik werkte met zijn vader’

De bouwstenen van de economie

De basisoorsprong van de economie ligt niet bij de overheid, maar in het gezin, de gemeenschap en het geloof. Grote sectoren van economische activiteit vinden plaats buiten de boekhoudkundige spreadsheets om.

Met geen blik te vatten

Zulke niet-economische processen vormen wat de Franse historicus Fernand Braudel "de enorme wereld van zelfvoorziening" noemt. Ze omvatten immense materiële en spirituele rijkdom in sociale instellingen die grotendeels onbetaald blijven, niet geregistreerd worden of zich niet laten kwantificeren.

Volg COV op Telegram

Niet-economische stimulansen

Socioloog Robert Nisbet stelt dat er in elke succesvolle economie "verenigingen en stimulansen zijn die gevoed worden door de niet-economische processen van verwantschap, religie en diverse andere vormen van sociale relaties."

Hart en ziel van de economie

Om de huidige crisis op te lossen, moeten mensen kijken naar de immense rijkdom die wordt gegenereerd door deze enorme niet-economische sectoren die het hart en de ziel vormen van alle economie. Ze moeten deze instellingen nieuw leven inblazen, vooral het katholieke geloof, voor een echte terugkeer naar orde. Deze natuurlijke intermediaire instellingen bewaren de vrijheid van de markt en voorkomen de dwingende acties van de staat.

Lees ook: De paradox van duurzaamheid: hoe groene dromen de criminaliteit voeden

Een stralende horizon

Traditioneel denkende conservatieven moeten de economische verbeeldingskracht hebben om verder te kijken dan de links-liberale paradigma's zonder religie. Hun geloof rust hen uit om te dromen van een schitterende wereld (en economie) die in de christelijke beschaving te vinden is.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2024 14:14

Doneer