Ex-minister Eduard Bomhoff: ‘Pensioen verdwijnt in de Noordzee, grijp in bij ABP’

Ex-minister Eduard Bomhoff: ‘Pensioen verdwijnt in de Noordzee, grijp in bij ABP’

Pensioenfonds ABP verkwanselt tientallen miljarden. Voorzitter Harmen van Wijnen haalt in de media fel uit naar critici. Het is hoog tijd om in te grijpen bij ’s lands grootste pensioenfonds, zo stelt ex-minister Eduard Bomhoff in Wynia’s Week.

Wereldwijd bewonderde pensioenfondsen in verval

Nederland stond qua pensioenen lange tijd in de wereldtop, zo memoreert Bomhoff, in 2002 vicepremier. Ons stelsel is veilig, betrouwbaar en solidair, oordeelt adviesbureaus als Mercer. Of was, want de oudedagvoorziening wordt uitgehold. Door de Europese Unie, zoals Cultuur onder Vuur al jaren aanklaagt, maar ook door de opstelling van het ABP-bestuur. Zo spreekt voorman Harmen van Wijnen van een teruggang naar de “pensioenijstijd” wanneer de nieuwe pensioenwet niet ingevoerd wordt.

ABP-voorzitter schoffeert voorgangers

Bomhoff: “Het denigrerende ‘ijstijd’ botst met het jaarlijks herhaalde lovende oordeel van de professionals bij Mercer die Nederland zo roemen precies vanwege de bestaande wet.” Meer nog, de ABP-voorzitter schoffeert “het oordeel van van de drie best bekende oud-uitvoerders bij zijn eigen organisatie: Jean Frijns, Jelle Mensonides en Dick Sluimers, allen tot hun pensioen aan de top bij ABP. Die drie ervaren experts hebben zich herhaaldelijk juist uitgesproken tegen de nieuwe wet.”

Lees ook: Pensioen: ABP wil niet eens nadenken over inspraak van deelnemers

Harmen van Wijnen

Tegen de pensioenwet bestaat een groeiend verzet. Pensioenexpert Agnes Joseph, tegenwoordig Tweede Kamerlid namens NSC, zegde haar baan op omdat ze zich niet in geweten kon vereniging met de nieuwe pensioenwet. Dat zijn slechts “de laatste stuiptrekkingen” van mensen die niet mee willen met de “grote transitie”, aldus Harmen van Wijnen.

Paul Rosenmöller

De houding van Van Wijnen is “onbeschoft” tegen zijn voorgangers in het ABP én tegen een Kamerlid, zo oordeelt Bomhoff. De pensioenbestuurder luistert niet naar critici, wel naar collega’s als Paul Rosenmöller. De voormalig GroenLinks-leider mag via het ABP-bestuur onze pensioencenten verkwisten aan windturbines in de Noordzee.

Lees ook: Met Paul Rosenmöller zet pensioenfonds ABP vol in op windturbines in Noordzee

'Den Haag, grijp snel in'

Ondertussen verslechteren de pensioenbeleggingen: “Over de tien jaren 2012-2022 schoten de beleggingen van het ABP in aandelen wereldwijd 24 miljard tekort,” zo berekent de econoom Bomhoff op basis van een vergelijking met indexfondsen die “niet eigenwijs zijn”. “Bij het ABP is zo veel mis, dat ik zou pleiten om daar snel in te grijpen”, zo raadt Bomhoff politiek Den Haag aan.

Sylvester Eijffinger uit kritiek

Eduard Bomhoff is niet de enige hoogleraar economie met grote bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet. Professor Sylvester Eijffinger ziet in het nieuwe stelsel een schending van het eigendomsrecht. De arrogante opstelling van het ABP doet bijna vergeten dat pensioen geen gratie is die verleend wordt aan de gepensioneerde, maar de uitkering van zelf ingelegd geld. Pensioen is uitgesteld privé-eigendom. De verkwanseling daarvan grenst aan ordinaire diefstal.

EU, handen af van onze pensioenen

Laatst bijgewerkt: 15 april 2024 16:03

Doneer