De hypocrisie van Omtzigt: waarom mag Wilders niet aan de Grondwet komen?

Geert Wilders en Pieter Omtzigt

De hypocrisie van Omtzigt: waarom mag Wilders niet aan de Grondwet komen?

Pieter Omtzigt blijft zich verzetten tegen deelname aan een PVV-kabinet. De plannen van Geert Wilders zijn namelijk onverenigbaar met de Grondwet, meent de partijleider van NSC.

Geert Wilders

Pieter Omtzigt doelt op de islamstandpunten van Wilders. De PVV-leider wil de Grondwet aanpassen zodat de islam geen aanspraak kan maken op de vrijheid van godsdienst. Een zeer redelijk standpunt, aangezien de islam geen godsdienst maar een sekte is, zoals pater Guy Pagès aantoont in onze brochure Is de islam een religie?

Links wil grondwettelijke onderwijsvrijheid afschaffen

Legio partijen willen de Grondwet aanpassen. GroenLinks-PvdA wil van de monarchie af. VOLT streeft naar afschaffing van de vrijheid van onderwijs (GW Artikel 23). D66 wil een verbod op het grondwettelijk recht op betogen van pro-life wakers bij abortuscentra. Daar horen we Omtzigt niet tegen protesteren. Terwijl het in de laatste twee toch om de rechten van gezinnen en kinderen gaan, om wie de NSC-leider zich zo zegt te bekommeren in de Toeslagenaffaire.

Lees ook: De echte uitdaging van Geert Wilders na het winnen van de verkiezingen

Grondwet aanpassen, een links privilege?

Is het aanpassen van de Grondwet dan een privilege van linkse partijen? Zo is het afgelopen decennia wel geweest. Linkse partijen zijn de motor geweest achter het verlinksen van de constitutie. Met als speerpunt Artikel 1 (Gij zult niet discrimineren), dat een seculiere verdringer is geworden van het hoogste christelijke gebod (Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf en God boven alles).

De communisten van Marcus Bakker schreven Artikel 1

Artikel 1 gaat nu boven alles. Dat hebben we overigens te danken aan de Moskou-gestuurde Communistische Partij Nederland, die begin jaren 1980 de formulering voorstelde: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Waarbij "op welke grond dan ook" de overheid het mandaat geeft om ten strijde te trekken tegen alles wat zij discriminatie acht.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Lhbt-isering van de Grondwet

Recent hebben linkse partijen recent “seksuele gerichtheid” in Artikel 1 gefietst, op aandringen van de gesubsidieerde lhbt-lobby. Nu is pedofilie ook een seksuele gerichtheid. Links zet de deur open naar rechtszaken door pedofielen, die dankzij D66, PvdA en GroenLinks kunnen wapperen met Artikel 1 van de Grondwet.

PVV moet bal weer aan de voeten krijgen

De Nederlandse Grondwet is een speelbal van links geworden. PVV moet nu voor balbezit zorgen. Naast het de-islamiseren van de godsdienstvrijheid moet Wilders’ partij Artikel 1 afschaffen. Te meer omdat dit artikel, ooit bedoeld om de overheid aan banden te leggen, door diezelfde overheid steeds vaker gebruikt wordt om burgers aan banden te leggen: denk aan de talloze ‘antidiscriminatiebureau’s’.

Grondwetten zijn beperkt

We moeten de Grondwet in perspectief zien. Constituties zijn een product van de Verlichting, geboren uit het idee dat je met een blauwdruk in de hand een land kunt ordenen. De samenleving is echter eerder een organisme dan een machine. En dat organisme is ziek geworden, door het religieuze, morele en sociale verval die de Revolutie aanricht.

Volg COV op Telegram

Wat als Erdogan onze grondrechten gebruikt?

Een eenvoudig voorbeeld: je kunt wel de vrijheid van vereniging (Artikel 8) in je Grondwet hebben, maar wat als pedofielen die misbruiken om Vereniging MARTIJN op te richten? En als de Turkse dictator Erdogan die benut om Turkse moskeeën in Nederland voor te schrijven wat te preken? Je kunt dan werken met beperkingen, de route van de Franse overheid. Maar dat vereist een goed moreel oordeelsvermogen. Daar ontbreekt het helaas aan door de morele crisis van het Westen.

Er is een hogere wet

Omtzigt en Wilders moeten een hogere wet erkennen dan de Grondwet. Dat is de natuurwet die in de harten van mensen (het geweten) staat geschreven en waar de goddelijke wet op aansluit.

Lees ook: Waarom links de natuurwet haat en er doodsbang voor is...

Laatst bijgewerkt: 19 december 2023 10:11

Doneer