Is de islam een religie?

Pater Guy Pagès

Kunnen we de islam als een religie beschouwen, net als de christelijke religie? Niet volgens pater Guy Pagès. Deze Franse priester legt helder uit dat de islam geen religie is, maar aan alle wetenschappelijke vastgestelde kenmerken van een sekte voldoet. Pater Pagès brengt een nieuwe, originele invalshoek in het Nederlandse publieke debat over de islam.

Ja, stuur mij gratis Is de islam een religie?

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.