De coronacoup (8) Naar een wereldregering met steun van paus Franciscus

Paus Franciscus spreekt de Verenigde Naties toe. Foto: UN Photo 2015/Evan Schneider via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

De coronacoup (8) Naar een wereldregering met steun van paus Franciscus

THEMA'S:

Gaan we naar een wereldregering? In zijn grote document van een jaar geleden waarschuwde het IPCO dat de voorvechters van deze ‘nieuwe samenleving’ een gecoördineerde en wereldwijde reactie bepleitten als de enige oplossing voor de pandemie, waarvoor een mondiaal uitvoerend orgaan nodig zou zijn dat als eerste stap fiscale en monetaire coördinatie oplegt.

De Europese Unie is al tientallen jaren een pionierend initiatief voor het geleidelijk afbouwen van soevereiniteit ten gunste van een supranationale entiteit. De grootste stap in deze richting was de invoering van een gemeenschappelijke munt die door de Europese Bank zou worden beheerd, op voorwaarde dat de schulden van de aangesloten landen niet worden geharmoniseerd, zodat de ‘zuinige’ noordelijke landen niet gedwongen worden om de tekorten van de ‘spilzieke’ zuidelijke landen te betalen.

Vergemeenschappelijking overheidsschuld

Na de lockdowns en onder het voorwendsel van het vermijden van een recessie kwam deze beveiliging echter te vervallen en werd een echte vergemeenschappelijking van de overheidsschuld opgenomen in de nieuwe zevenjarige EU-begroting en het tijdelijke herstelinstrument genaamd Next Generation EU. 750 miljard euro schuld zal gezamenlijk worden uitgegeven en doorgesluisd naar de EU-landen in de vorm van subsidies en leningen, op voorwaarde dat de Europese Commissie toestemming geeft voor het nationale plan om het geld te gebruiken (alweer een beperking van de soevereiniteit), dat verplicht prioriteit moet geven aan de ‘ecologische transitie’ en de ‘digitale transitie’. Het Jacques Delors-instituut heeft het initiatief toegejuicht en verklaard: "Het is een van de meest ambitieuze van een lange reeks voorstellen voor het onderling verdelen van de Europese schuld. Anderzijds beschouwden sommige analisten het fonds Next Generation EU als een waar ‘oorlogssocialisme’ dat de samenleving uitschakelt, waarbij "de staten een verdere stap voorwaarts zetten ten opzichte van de burgerlijke samenleving en zij zelf deels worden ingehaald door een versterkt Europees bestuur".

Lees ook: De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis

Banner coronacoup

Nationale bevoegdheden weggezogen

Maar de grootste vooruitgang in de richting van een ‘Verenigde Staten van Europa’ - waarnaar de federalistische stroming heeft gestreefd sinds de lancering in 1923 van het Pan-Europees Manifest van graaf Coudenhove-Kalergi - is geboekt op het gebied van de volksgezondheid, in die zin dat de bevoegdheden van de lidstaten geleidelijk zijn weggezogen ten gunste van de Europese Commissie, die een begin heeft gemaakt met de coördinatie van een gemeenschappelijk Europees antwoord op de uitbraak van het coronavirus. In het Verdrag van Lissabon (2007) had de Europese Unie de bevoegdheid gekregen om het nationale beleid permanent aan te vullen via zijn Gezondheidsstrategie, alsook om te zorgen voor "de bewaking van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid" en die te bestrijden.

Vergemeenschappelijking van gezondheidsbeleid

De Europese Commissie heeft de crisis rond het Chinese virus aangegrepen om een echte vergemeenschappelijking van het gezondheidsbeleid af te dwingen door middel van:

  • Onderhandeling over en aankoop van medische apparatuur, tests, geneesmiddelen en vaccins, waarbij de Europese Unie de belangrijkste onderhandelaar en koper is (met inbegrip van uiterst kostbare transacties voor geneesmiddelen die COVID-19 niet doeltreffend bestrijden en ernstige bijwerkingen hebben, zoals redemsivir van het Gilead-laboratorium);
  • Rechtstreekse EU-investeringen voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten inzake diagnostica en behandelingen via het Innovative Medicines Initiative;
  • Aanvaarding van voorschriften voor het gebruik, de validatie en de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van de EU van snelle antigeentests en voor de standaardisatie van vaccinatiecertificaten voor medische doeleinden;
  • Start van het ‘HERA Incubator’-programma, in samenwerking met onderzoekers, biotechbedrijven, fabrikanten en overheidsinstanties, gericht op het opsporen van nieuwe varianten, het ontwikkelen van nieuwe aangepaste vaccins en het versnellen van het goedkeuringsproces daarvoor;
  • Sponsoring, in partnerschap met de WHO, van vergaderingen van de Faciliteringsraad op Hoog Niveau, die erop gericht zijn de ontwikkeling en de toepassing van vaccins, tests en behandelingen wereldwijd te versnellen, en de gezondheidsstelsels te verbeteren;
  • Financiële bijdrage aan het COVAX-mechanisme om te zorgen voor eerlijke toegang tot vaccins, tests en behandelingen en de organisatie van een inzamelingsactie van donaties ten behoeve van het Coronavirus Global Response, waarbij 15,9 miljard euro werd ingezameld ten behoeve van hetzelfde doel.

Lees ook: Corona-herstelfonds brengt Nederland de schuldenunie

Banner coronacoup

Sanitaire soevereiniteit

Als wij onze blik van het Europese regionale niveau op het mondiale niveau richten, zien wij dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet alleen een overheersende rol heeft gespeeld bij het scheppen van het paniekklimaat dat de reacties van de regeringen heeft bepaald, maar ook een steeds belangrijker rol heeft gekregen bij het bepalen van het beleid ter bestrijding van de epidemie in de gehele wereld, ten koste van de sanitaire soevereiniteit van de naties.

'Heilige oorlog' tegen pandemie

De WHO heeft de facto governance verwezenlijkt via de verklaringen van haar hoogste ambtenaren, haar leidraden, haar online leerplatforms, haar strategisch paraatheids- en reactieplan,haartest-enbehandelingsprotocollen, alsook haar vaccincertificerings- en gezamenlijke of verificatiemissies in China en elders. Zoals de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei bij de aankondiging in Berlijn van de oprichting van een nieuw wereldcentrum voor het verzamelen van pandemiegegevens in samenwerking met de WHO, vereist de strijd tegen nieuwe virussen een "Global Reset". "Het is een gegeven van de natuur dat er meer virussen zullen opduiken die epidemieën of pandemieën kunnen veroorzaken", zei bij die gelegenheid Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de organisatie. De WHO zal zo een soort Pontifex Maximus worden in de nieuwe ‘heilige oorlog’ tegen opkomende pandemieën.

Fratelli tutti

De WHO en de Europese Unie zijn, op hun respectieve niveaus, de voortrekkers geworden van de droom die Jacques Attali formuleerde in het reeds geciteerde artikel uit 2009: "Een wereldpolitie, wereldvoorraden en dus ook wereldtoezicht opzetten. Op die manier zouden wij, veel sneller dan louter economisch gemak dat kan doen, de grondslagen leggen voor een echte wereldregering.

Met grote pijn en verwondering zien wij dat een nieuwe en beslissende steun voor de ontkieming van een verenigde wereldregering is gekomen van paus Franciscus... Niet alleen vanwege zijn aanhoudende kritiek op een gezondheidscrisisbeheer dat de soevereiniteit van naties respecteert en vanwege zijn verklaringen dat de pandemie een mondiaal antwoord vereist, maar vooral vanwege de publicatie van zijn controversiële encycliek Fratelli tutti.

Lees ook: Het beste medicijn tegen corona-angst

Banner coronacoup

'Menselijke familie'

Voor de paus was de gezondheidscrisis van COVID-19 de grote kans om van "egoïstische zelfbescherming" af te stappen: "Moge er niet langer ‘de anderen’ zijn, maar slechts één ‘wij’", zodat "de mensheid herboren kan worden met alle gezichten, alle handen en alle stemmen, vrij van de grenzen die wij hebben gecreëerd" (Fratelli tutti nr. 35), want "de ware kwaliteit van de verschillende landen van de wereld wordt afgemeten aan dit vermogen om niet alleen als land, maar ook als menselijke familie te denken" (FT nr. 141).

'Ontwikkeling van wereldgemeenschap'

Volgens Franciscus is het nodig "een open wereld te denken en te genereren" (dit is de titel van hoofdstuk 3 van de encycliek), waar "rechten zonder grenzen" (dit is de ondertitel van een hoofdstuk) van kracht zijn, omdat "niemand kan worden uitgesloten" en "de grenzen en begrenzingen van staten dit niet in de weg kunnen staan" (FT nr. 121). Maar "om de ontwikkeling mogelijk te maken van een wereldgemeenschap die in staat is broederschap te verwezenlijken, uitgaande van volkeren en naties die in sociale vriendschap leven" (FT nr. 154), is het noodzakelijk "niet alleen een spiritualiteit van broederschap te doen groeien, maar ook en tegelijkertijd een doeltreffender wereldorganisatie" (FT nr. 165). "In deze context wordt het onontbeerlijk", zo vervolgt de paus, "dat er sterkere en doeltreffender georganiseerde internationale instellingen tot stand komen, met autoriteiten die op onpartijdige wijze worden aangewezen door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en die beschikken over de bevoegdheid tot het opleggen van sancties. Een "wereldgezag" dat niet berust in een persoon, maar in instellingen "die het gezag bezitten om het algemeen welzijn van de wereld veilig te stellen" (FT 172).

Moderne Vrijmetselarij

Deze door paus Franciscus gewenste wereldautoriteit lijkt niet ver af te staan van de Verlichtingsdroom van een Universele Republiek, die al vóór de Franse Revolutie in vrijmetselaarsloges werd uitgebroed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Grootloge van Spanje de volgende verklaring heeft gepubliceerd: "De laatste encycliek van paus Franciscus toont aan hoe ver de huidige katholieke Kerk van haar oude standpunten is verwijderd. In ‘Fratelli tutti’ omarmt de Paus de Universele Broederschap, het grote principe van de moderne Vrijmetselarij".

Dit is deel 8 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2021 13:54

Doneer