5 tekenen dat klimaat baat heeft bij moderne landbouw

Landbouw is niet het probleem, maar de oplossing voor klimaatproblemen.

5 tekenen dat klimaat baat heeft bij moderne landbouw

THEMA'S:

Klimaatverandering is het stokpaardje van links geworden. De boosdoener daarbij is koolstof. De oplossing is volgens klimaatlinks het terugschroeven van de landbouw. De Braziliaanse ecoloog Evaristo Eduardo de Mirando laat zien dat het klimaat juist gebaat is bij landbouw.

5redenen landbouw 1

#1: Suikerriet verwijdert koolstof uit atmosfeer

In de hysterie over broeikasgassen en de wereldwijde klimaatverandering maakt het publiek zich zorgen over twee zaken: 1) hoe de uitstoot te verminderen en 2) hoe het "overtollige" kooldioxide uit de atmosfeer te verwijderen. Nieuwe Braziliaanse landbouwtechnieken bieden verschillende wegen om deze doelen te bereiken. De eerste weg is het bevorderen van de productie van suikerriet, dat momenteel op meer dan 12,4 miljoen hectare in Brazilië wordt verbouwd. Eén hectare suikerriet verwijdert meer dan 20 ton koolstof uit de atmosfeer. Een vergelijkbare hectare eenjarige gewassen of weiland verwijdert gewoonlijk minder dan een tiende van die hoeveelheid.

Bio-elektriciteit

Suikerriet produceert ook ethanol, een hernieuwbare brandstof die benzine vervangt en zo de koolstofuitstoot van fossiele brandstoffen vermindert. Bovendien gebruiken veel suikerfabrieken hun boilers om elektriciteit op te wekken. Co-generatie levert koolstofkredieten op en meer dan 500 MWh (Megawattuur). Deze bio-elektriciteit komt in het droge seizoen in het elektriciteitsnet terecht, wanneer de rivieren minder water hebben voor waterkrachtproductie en normale thermo-elektrische centrales op brandstof meer nodig zijn. De met suikerriet opgewekte elektriciteit vermindert dus de verbranding van in Bolivia aangekocht fossiel gas.

Voordelen voor levensmiddelenindustrie

Deze bio-energie kan worden uitgebreid om aan 15% van de vraag van het land te voldoen tegen concurrerende kosten. Tenslotte zijn er voordelen te behalen door chemische productie. Veel bedrijven produceren nu al biologisch afbreekbare kunststoffen uit alcohol, zoals PHB (polyhydroxybutyraat). In de toekomst zullen dergelijke chemische innovaties vervangers opleveren voor polyethyleen, polypropyleen en piepschuim, die nu worden gebruikt voor de vervaardiging van voorwerpen voor de levensmiddelen-, cosmetica- en farmaceutische industrie. Deze nieuwe producten zullen ook in de bouwindustrie worden gebruikt.

Lees ook: Zelfs pensioenfondsen kruipen voor klimaatlobby

5redenen landbouw 2

#2: Nieuwe bossen aanplanten herstelt natuur

Herbebossing, het aanplanten van nieuwe bossen in ontboste gebieden, is het tweede belangrijke aandachtsgebied. Bosproducten produceren houtskool, wat van fundamenteel belang is voor de staalindustrie. Ongeveer 80% van de Braziliaanse houtskool is nu afkomstig van herbeboste gebieden. Deze gebieden leveren ook hout voor bakkerijen om brood te bakken, voor pizzeria's en voor ovens om keramiek en aardewerk te maken.

Hout slaat koolstof op

Dit is allemaal hernieuwbare energie, die ook koolstof uit de lucht verwijdert. Bomen slaan in feite zonne-energie op. Als ze eenmaal gekapt zijn, groeien ze weer aan en verwijderen ze de koolstof die vrijkomt bij de verbranding van hout en houtskool. Andere herbebossingsprojecten garanderen de productie van meer dan 6 miljoen ton papier en cellulose per jaar. Dergelijk gebruik verwijdert altijd koolstof uit de atmosfeer. Het planten en produceren van hout slaat ook veel koolstof op in balken en pilaren, meubels en armaturen, deuren en ramen. Houtproducten slaan koolstof op... voor onbepaalde tijd.

Herstel van hellingen bij rivieren

Moderne landbouwpraktijken en de aanplant van inheemse bossen bevorderen ook het herstel van bossen en hellingen in de buurt van rivieren. Dit herstel verwijdert stilletjes veel koolstof uit de atmosfeer. Bovendien kunnen exploitanten door de aanvulling van bosreserves koolstofkredieten verkrijgen uit het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM).

Lees ook: Klimaatideologen pleiten voor dictatuur: ‘Vier jaar zou goed zijn’

5redenen landbouw 3

#3: Plantaardige olie maakt minder afhankelijk van diesel

De derde bijdrage van de landbouw is de vervanging van aardolieproducten door biodiesel, h-diesel en groene diesel. Plantaardige oliën worden gemengd met diesel, waardoor de behoefte aan meer fossiele brandstof afneemt. Door een mengsel van 5% van deze biologische oliën te gebruiken, heeft Brazilië de invoer van dieselolie met meer dan 2,2 miljard liter per jaar verminderd. H-Diesel, verkregen uit sojabonen, castorbonen en palmbomen, vermindert de Braziliaanse afhankelijkheid van ingevoerde diesel met zes- tot achthonderdduizend gallon per dag, het equivalent van 1 miljoen ton olie.

Ook voor Europa een optie

Embrapa heeft kleine machines ontwikkeld om plantaardige oliën in plattelandsgebieden om te zetten in groene diesel voor gebruik in de landbouw. Dergelijke oliën zouden naar Europa kunnen worden geëxporteerd voor gebruik als biodiesel, en zo helpen de broeikasgassen op de hele planeet te verminderen.

Lees ook: Waarom kunnen klimaatactivisten kernenergie niet accepteren?

5redenen landbouw 4

#4: Landbouw zonder te ploegen laat natuur intact

De vierde bijdrage is te vinden in de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnieken. De grootste verbranding van fossiele brandstoffen in de landbouw - 40-50% van de emissies - vindt plaats bij het ploegen van de grond. Door grond direct te bewerken zonder te ploegen wordt de uitstoot sterk verminderd, terwijl bodemerosie wordt voorkomen en de levensduur van tractoren wordt verlengd. De afgelopen vijftien jaar is in Brazilië 'geen ploeg'-landbouw ontwikkeld, die al op ongeveer 120 miljoen hectare wordt toegepast.

Minder bestrijdingsmiddelen nodig

Door groen suikerriet te oogsten zonder de gebruikelijke verbranding van de bladeren zijn minder van olie afgeleide herbiciden nodig, die gewoonlijk worden gebruikt om het suikerriet voor de oogst uit te drogen. Groene meststoffen en de introductie van stikstofbindende bacteriën uit de lucht in de bodem verminderen de behoefte aan chemische meststoffen. De biologische landbouw bevordert de geïntegreerde controle van bestrijdingsmiddelen, waardoor ook de behoefte aan van aardolie afgeleide producten zoals meststoffen wordt beperkt.

Energie-efficiëntie verhogen

Landbouwonderzoek vindt nieuwe manieren om de energie-efficiëntie te verhogen. Deze variëren van snellere methoden om bonen te koken tot het elimineren van het gebruik van vuur in de landbouw. Moderne landbouw heeft het branden in gebieden in de staten Mato Grosso, Maranhão en Goiás met vijftig procent teruggedrongen.

Lees ook: Berouwvolle oprichter Greenpeace hekelt klimaatleugens in de media

5redenen landbouw 5

#5: Biotechnologie maakt planten beter

De vijfde bijdrage is de vele vooruitgang in de biotechnologie. De maïs van vandaag bevat meer koolstof per hectare dan tien jaar geleden. Dit geldt ook voor veel andere gewassen. Transgenetisch onderzoek heeft planten opgeleverd die beter bestand zijn tegen plagen en ziekten, beter aan het milieu zijn aangepast en minder behoefte hebben aan van aardolie afgeleide producten.

Landbouw is meer oplossing dan zorg

Het Embrapa-project voor satellietmonitoring brengt de complexe onttrekkingen, voorraden en emissies van atmosferische koolstof door de Braziliaanse landbouw in kaart en kwantificeert ze. Hoewel de landbouw nog steeds broeikasgassen uitstoot, vooral in relatief primitieve en laagtechnologische regio's, zijn moderne landbouwtechnieken veeleer een oplossing dan een zorg als het gaat om de wereldwijde klimaatverandering.

Dit artikel is een vertaling van "Why Modern Farming Is the Best Way To Solve Global Warming" en verscheen eerder op tfp.org. De auteur Evaristo Eduardo de Miranda is een Braziliaanse schrijver en onderzoeker bij Embrapa. Hij is een expert in landbouw, ecologie, milieu en landbeheer. Het bovenstaande artikel werd geschreven in 2014. De statistische prestaties van de Braziliaanse landbouw in relatie tot het klimaat zijn sinds die tijd alleen maar verbeterd.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022 14:46

Doneer