Warmtepompdwang: hoogleraar energie rekent Hugo de Jonge de magere CO2-winst voor

Met zijn warmtepompwet en -dwang schiet minister Hugo de Jonge "met een kanon op een mug", aldus energie-expert prof. David Smeulders. (Foto: Wikipedia)

Warmtepompdwang: hoogleraar energie rekent Hugo de Jonge de magere CO2-winst voor

THEMA'S:

Hugo de Jonge kan dan wel demissionair zijn, als minister van Binnenlandse Zaken wordt hij daar niet minder dwingend van. Dus leuk of niet, van de CDA-minister moet iedereen door de warmtepomp, al mag die ook hybride zijn: dat wil zeggen als hulpje fungeren bij je cv-installatie.

'Binnen zeven jaar terugverdiend.' Heus?

Wel een prijzig hulpje. Inclusief installatie kom je al gauw uit op een bedrag van zo’n € 5000,-. In de optimistische visie van de minister heb je dat er zo weer uit. Bovendien stelt hij subsidies en leningen beschikbaar. De verplichting geldt alleen als je hem binnen zeven jaar hebt terugverdiend. Maar hoeveel mensen lukt dat? Volgens Vereniging Eigen Huis kan maar een klein deel van de woningbezitters deze terugverdientijd halen, omdat de minister het gasverbruik verkeerd inschat en de onderhoudskosten niet meeneemt. Bovendien willen de meeste Nederlanders de warmtepomp gewoon niet.

CO2 uitstoot slechts verplaatst

David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie aan de TU Eindhoven, heeft de CO2-opbrengst van De Jonge's warmtepompdwang uitgerekend in De Telegraaf aan de hand van een gemiddelde woning. Een warmtepomp – al dan niet hybride - verbruikt geen aardgas, maar wel veel elektriciteit. Tegenover wat je in die gemiddelde woning aan gas bespaart (750 kuub) staat 1950 kWh aan extra stroom. Die wordt onder andere in centrales opgewekt (want zon en wind laten het wel eens afweten). Een deel van wat je zelf aan CO2 zou uitstoten, is dus alleen maar verplaatst naar de elektriciteitscentrale.

Volg COV op Telegram

Van ‘fossiel’ is aardgas het groenst

Prof. Smeulders rekent voor wat de echte CO2-winst is. Hij gaat er in zijn rekenvoorbeeld vanuit dat 35% van onze elektriciteit ‘groen’ wordt opgewekt, dus met zon, wind of door (de zeer schone) kernenergie. De rest komt uit fossiele brandstoffen (aardgas, kolen, olie), afvalverbranding en biomassa. Dit zorgt voor heel veel CO2, namelijk 1000-1300 gram per kWh. Ter vergelijking, voor aardgas is dit slechts 360 gram. Dit trekt het gemiddelde formidabel omlaag, namelijk naar 366 gram CO2 per opgewekte kWh.

Windparken maar gedeeltelijke oplossing

Volgens Smeulders gaan veel instanties ten onrechte uit van een lager gemiddelde dan 366 gram omdat volgens Europese regels biomassa niet meegeteld hoeft te worden. Bovendien rekent men zich al rijk met het opengaan van toekomstige windparken op de Noordzee. Maar men vergeet dan al gauw, aldus Smeulders, dat ook die windparken weer een achtervang nodig hebben en de toenemende vraag naar stroom moeten kunnen bijbenen. Daarvoor zul je al gauw weer extra kolen- of gascentrales moeten inzetten. Allemaal niet meegeteld.

Roodgroene klimaatdrammers

Als Smeulders het hele plaatje doorrekent, komt hij voor de 3,56 miljoen woningen in Nederland uit op een totale vermindering van CO2-uitstoot van 2,69 megaton. Dat is een magere 1,7 % van de totale Nederlandse CO2-uitstoot van 158,4 megaton per jaar. Veel klimaatgeschreeuw (en -geld) dus voor heel weinig CO2-wol, zoals ook in Duitsland al bleek. Allemaal ervan uitgaande dat CO2-toename inderdaad de motor achter klimaatverandering is, zoals de roodgroene klimaatdrammers menen, wat maar zeer de vraag is. Hoe dan ook, zoals ook Smeulders concludeert: Hugo de Jonge’s warmtepompwet “schiet met een kanon op een mug.”

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 15:36

Doneer