Waarom drastische klimaatplannen niet alleen ineffectief maar ook levensgevaarlijk zijn

Klimaatactivisten blokkeerden onlangs de A12 om extreme en onrealistische klimaatplannen af te dwingen. (Beeld: YouTube)

Waarom drastische klimaatplannen niet alleen ineffectief maar ook levensgevaarlijk zijn

THEMA'S:

‘We moeten drastisch ingrijpen voordat het te laat is!’ Naarmate de tijd verstrijkt, gaan klimaatactivisten steeds verder om drastische maatregelen af te dwingen. Dat dergelijke plannen onze samenleving ontwrichten, moet op de koop worden toegenomen om een apocalyptisch-verwoorde ‘klimaatramp’ af te wenden. Bij nadere inspectie blijkt echter dat juist dergelijke vergaande ‘klimaatmaatregelen’ levensgevaarlijk zijn.

Economische stagnatie

Zoals het ‘stikstofprobleem’ alleen in Nederland bestaat, zo bestaat ook het ‘klimaatprobleem’ alleen in het Westen. Desondanks hebben Westerse landen flink ingezet op ‘verduurzaming’, ten koste van de welvaart van de eigen bevolking. ‘Groene energie’ die niet gewonnen wordt vanuit kernenergie zoals in Frankrijk, is grotendeels inefficiënt en onbetrouwbaar gebleken. In sommige gevallen blijkt het zelfs schadelijk voor het milieu. De klimaatpolitiek heeft ons land meer afhankelijk gemaakt van fossiele brandstoffen uit andere landen zoals Rusland – met flink stijgende energiekosten ten gevolg.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Minimale impact

De klimaatmaatregelen van Westerse landen hebben ervoor gezorgd dat ons marktaandeel wat uitstoot betreft kleiner is geworden dan topvervuilers als China en India. In zijn boek False Alarm beschrijft de Deense hoogleraar Bjørn Lomborg wat de gevolgen zouden zijn van een onmiddellijke emissiestop van Westerse landen op de gemiddelde aardetemperatuur. Het resultaat blijkt veel minder ingrijpend dan klimaathysterici beweren. De computerberekeningen van Meinshausen, Raper en Wigley in 2011 hebben voorspeld dat zelfs in dat onmogelijke scenario de temperatuur in het jaar 2100 slechts 0,8 graden minder hard stijgt.

CO2 hangt in de lucht

De reden dat de verwachte temperatuurstijging maar zo licht afneemt als het Westen per direct zou stoppen met de uitstoot, is dat CO2 lang in de lucht blijft hangen. Bomen en andere vegetatie zetten dit om in zuurstof en andere gassen, maar dat gaat minder snel dan dat er nieuwe CO2 bijkomt. Lomborg vergelijkt het met een volle badkuip waar de stop van uit gaat. Ook al gaat de kraan helemaal dicht, het duurt lang voordat het overtollige water weggelopen is. Om deze en andere redenen is het ronduit misleidend van klimaatactivisten om te pretenderen dat zelfs de meest extreme maatregelen een groot effect gaan hebben op het klimaat. Dit geldt al helemaal voor een klein land als Nederland.

Fossiele brandstoffen: de motor achter schonere energie én armoedebestrijding

Volgens Lomborg blijft de totale CO2-uitstoot, en daardoor de temperatuur, de komende decennia stijgen onder niet-Westerse landen. Dit komt simpelweg omdat fossiele brandstoffen relatief goedkoop, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Het is bovendien een stuk schoner en beter voor de gezondheid dan het verbranden van mest, karton of hout. Ook is het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen verantwoordelijk voor een afname in ontbossing, wat de opname van CO2 ten goede komt. Het nagenoeg verdwijnen van absolute armoede over de afgelopen decennia is voor een groot deel te danken aan deze goedkope, betrouwbare en toegankelijke energiebron.

Lees ook: ‘Milieubewuste’ papieren rietjes blijken giftige stoffen te bevatten

Klimaathysterie is een luxeprobleem

Het is niet verrassend dat het uitsluitend rijke Westerse landen zijn die zich überhaupt druk maken over de temperatuur van de wereld over vijftig jaar. Andere landen hebben het veel te druk met het bestrijden van existentiële problemen in de meer nabije toekomst. Maar nu we in Nederland de gevolgen van de D66-klimaatwaanzin beginnen te voelen, klinkt er steeds meer harde en openlijke kritiek op de ecolobby. Veel Nederlanders zijn helemaal klaar met de hysterische klimaatprofeten die met hun pseudoreligie hardwerkende burgers lastigvallen.

Onvermijdelijke verandering

Omdat het dus zo lang duurt voordat CO2 uit de lucht wordt gehaald, zal de temperatuurstijging deze eeuw niet gekeerd kunnen worden. Daarom dringt Lomborg erop aan om in te zetten op hetgeen waar wij mensen het beste in zijn: ons aanpassen aan onze omgeving. Hoe rijker een land is, hoe beter het in staat is om zijn bevolking te beschermen tegen de gevolgen van de stijgende temperaturen en extreem weer. Daarom is het dubbel onverstandig om eindeloze miljarden aan ‘preventieve klimaatmaatregelen’ uit te geven: ten eerste haalt het dus bijna niets uit, en ten tweede verzwakt het onze welvaart en daardoor de mogelijkheden om adequaat op extreme weersituaties te anticiperen.

Nederland als gidsland

De Deense wetenschapper noemt in een gerelateerd interview ons land als een voorbeeld van hoe de mens om kan gaan met een vijandig klimaat. Onze wereldberoemde, ingenieuze dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel, maar dit geldt bijvoorbeeld niet voor Bangladesh, een eveneens laag gelegen land. In plaats van Bangladesh klimaatwetten op te leggen om de zeespiegel een ietsepietsie minder hard te laten stijgen, kan beter worden ingezet op fatsoenlijke waterwerken naar Nederlands model.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Klimaatideologie als antichristelijke religie

Welvaart is dus juist het beste middel om de mensheid te beschermen. Maar van al deze praktische en – in verhouding – goedkope oplossingen willen de meeste klimaatdrammers niets weten. Dit toont de ware aard van hun anti-menselijke ideologie aan. Het christelijke idee dat de mens over de aarde heerst waar beschaving floreert is verwerpelijk in hun ogen. Sommige klimaatextremisten zijn ook heel open over deze opvatting. Zij beschouwen de mens als een parasiet op ‘moeder aarde’. Vandaar dat zij bereid zijn om extreme acties te ondernemen om planten en dieren te beschermen, maar vrijwel altijd groot voorstander van abortus zijn.

Dienarenessen van moeder aarde

Voor veel activisten is hun klimaatideologie een pseudoreligie geworden. Hierin is de mensheid – zijzelf uitgezonderd, uiteraard – een ongedierte waarvan de populatie teruggebracht moet worden. (Beeld: YouTube)

Levensgevaarlijk

Steeds meer mensen beginnen de antimenselijke instelling van klimaatactivisten door te krijgen. Vandaar dat de bloedirritante acties en het hysterische gekrijs van organisaties als Just Stop Oil en Extinction Rebellion steeds meer weerstand oproepen. Hun acties zijn niet alleen vervelend, maar ook nog eens gevaarlijk. Want als hun onrealistische eisen desondanks worden aangenomen, zal dat ten koste gaan van onze mogelijkheid om goed met onvermijdelijke rampen om te gaan. Om nog maar te zwijgen over de opkomst van minder ‘mileuvriendelijke’ regimes die onze plek innemen en de val van het Westen toejuichen.

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023 15:22

Doneer