VVD stelt Kamervragen om ons te verbieden: desinformatie en genderideologie aan het werk

Bente Becker (VVD) wil kritiek op de Lentekriebels verbieden. Bron afbeelding: livestream Tweede Kamer.

VVD stelt Kamervragen om ons te verbieden: desinformatie en genderideologie aan het werk

THEMA'S:

De VVD heeft Kamervragen gesteld over het verbieden van Civitas Christiana, de stichting waar de campagne Cultuur onder Vuur toe behoort. De aanleiding is de succesvolle campagne van deze stichting tegen de Week van de Lentekriebels. Wat drijft de ooit liberale partij om staatsdwang af te roepen over genderkritische burgers?

Week van de Lentekriebels

De steen des aanstoots voor de VVD is de campagne die stichting Civitas Christiana via Gezin in Gevaar voert, tegen de Week van de Lentekriebels. Die campagne bestaat uit kritische artikelen over de inhoud van de boeken op de Lentekriebels-leeslijst. Door de artikelen heeft Rutgers meerdere boeken van de lijst afgevoerd.

Brief aan schooldirecteuren

Daarnaast loopt er een petitie gericht aan onderwijsminister Mariëlle Paul. Gezin in Gevaar heeft ook een brief gestuurd met een informatieve flyer, om schooldirecteuren op de hoogte te stellen van de bezwaarlijke ‘voorlichting’. Directeuren wordt hulp aangeboden om de Lentekriebels uit hun school te houden.

Lees ook: Week van de Lentekriebels zet 8-jarige kinderen aan tot zelfbevrediging

We gebruiken geen intimidatie

Voor de goede orde: Civitas Christiana heeft geen snelwegen geblokkeerd, is niet op politiebusjes geklommen, heeft geen schilderijen beklad en evenmin een opening van het Holocaustmuseum verstoord – een kleine greep uit de actiemiddelen die links afgelopen weken inzette, soms onder toeziend oog van een passieve politie(k). In ons tienjarig bestaan zijn we nooit onder verdenking gesteld van (laat staan veroordeeld voor) een strafbaar feit.

Omfloerst pleiten voor een verbod

Toch dringen VVD-Kamerleden Bente Becker en Daan de Kort aan op een verbod van Civitas Christiana. Uiteraard omfloerst: “Bent u bereid een verbod in Nederland ook te onderzoeken? Indien er momenteel onvoldoende gronden zijn wordt er onderzoek gedaan naar Civitas Christiana en soortgelijke organisaties? Zo nee, bent u alsnog bereid dat te doen?”

Volg COV op Telegram

Franse Civitas heeft niets te maken met Civitas Christiana

De VVD’ers willen dat de Nederlandse overheid hierbij het voorbeeld van Frankrijk volgt, waar naar verluidt de “Franse overheid de organisatie Civitas Christiana inmiddels verboden heeft”. Dit is onjuist. De in Frankrijk verboden organisatie Civitas heeft geen enkele band met Civitas Christiana. Wij kennen de organisatie niet en hebben er nooit contact mee gehad.

In de wereld geholpen door het Algemeen Dagblad

De onwaarheid dat de Franse organisatie Civitas een filiaal van Civitas Christiana is, is in de wereld geholpen door het Algemeen Dagblad. “In Frankrijk is Civitas Christiana afgelopen zomer opgeheven,” schreef de krant bij een interview met campagneleider Hugo Bos.

Krant plaatst rectificatie

Inmiddels heeft het AD de onwaarheid verwijderd van het online artikel. Op zaterdag 23 maart heeft het Algemeen Dagblad een rectificatie gepubliceerd: "In het artikel over Civitas Christiana van 25 februari 2024 wordt ten onrechte een link gelegd met Civitas, een extreemrechtse katholieke organisatie die in Frankrijk is opgeheven door de overheid. Civitas Christiana onderhoudt hier geen relatie mee. Haar Franse zusterorganisatie heet TFP."

Lees ook: Rutgers verplaatst Week van de Lentekriebels vanwege… de Ramadan

'Civitas' is veelvoorkomende naam

Lakse journalisten maken makkelijk aannames. “Civitas” is Latijn voor “burgergemeenschap” en is in grote delen van Europa een veelvoorkomende naam voor organisaties. Er bestaat zelfs een identiek genaamde organisatie in Polen. Alleen is de Poolse “Civitas Christiana” tijdens de Koude Oorlog opgericht door de communistische overheid om de katholieke Kerk en de christelijke beschaving te ondermijnen. Ze dragen precies het tegenovergestelde uit van waar wij voor staan. Ook met deze club hebben wij dus niets te maken.

Hoe zit het dan wel?

Civitas Christiana is een Nederlandse stichting die volledig gedragen wordt door Nederlandse donateurs. Wij zijn internationaal aangesloten bij de beweging Traditie, Familie en Privé-eigendom. Dit is een familie van organisaties die ieder zelfstandig zijn en in hun eigen land opkomen voor de christelijke beschaving. Er is geen sprake van een hoofdkantoor of van een franchisemodel.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Genderideologie schiet wortel in VVD

Nu is het natuurlijk niet zo dat VVD graag een verbod op Civitas Christiana wil omdat de partij het oordeel van de Franse overheid blind vertrouwt. De verbodsdrang komt voort uit de genderideologie, die diep wortel geschoten heeft in de partij.

Pedofilie-lobby binnen VVD

De VVD heeft altijd een seksueel-revolutionaire onderstroom gehad. Die stak de kop op met Ed Nijpels. De VVD'er ijverde in 1978 voor de legalisering van pedofilie. Voor wie 'de vrije tijdsgeest' hier wil aanvoeren als excuus: verzetsman Johan van Hulst, naast CDA-senator hoogleraar pedagogiek uitte direct zijn consternatie.

Ooit voor de vrijheid, nu voor de genderdwang

Toch is VVD lange tijd de partij geweest van burgerlijke vrijheid en privé-eigendom. Daarvoor stonden Hans Wiegel, Frits Bolkestein en in het begin Mark Rutte. Maar de verkiezingswinst van 2010 veranderde alles. De partij werd volledig opgenomen in een zeer lucratief en macht web van links lobbyisme, waar Rutgers, COC, Milieudefensie, de Postcode Loterij maar ook de hogere ambtenarij deel van uitmaken. Moeiteloos switchen activisten als Pascalle Grotenhuis tussen ministeries en NGO’s, met één constante: vocale steun aan linkse projecten als klimaat en gender.

Lees ook: Washington Times: ‘Rutgers motor achter WHO-seksualisering van schoolkinderen’

U weet niet wat goed voor u is

In het linkse lobbyweb worden belangrijke beslissingen gemaakt over de toekomst van Nederland. Over klimaatdoelen, ontwikkelingshulp, abortus en corona. De Nederlandse burger heeft daarbij geen inspraak. Die is bij referenda immers gewogen en te rechts bevonden. De burger weet überhaupt niet wat goed voor hem is, zo benadrukte D66-coryfee Lousewies van der Laan onlangs, en moet de juiste kant opgedwongen worden.

U weet ook niet wat goed voor uw kind is

Ouders weten ook niet wat goed is voor hun kind, horen we vanuit dit lobbyweb. Subsidieclub Rutgers maar ook partij D66 hamert erop dat thuis ‘vaak geen veilige omgeving’ is voor kinderen en dat ouders onkundig zijn om hun kind voorlichting te geven. De leerkracht kan dit kennelijk wel voor dertig kinderen. Of eigenlijk het lobbyweb zelf, want de leerkracht is slechts een kanaal om seksuele inhoud in het kinderhoofd te krijgen.

Peiling diversiteitsquota Defensie

VVD zwicht voor Seksuele Revolutie

De VVD heeft in veertien jaar regeren nooit dit lobbyweb opengebroken of aangewend voor eigen ideologische doeleinden. De VVD is namelijk gecapituleerd voor de Seksuele Revolutie, die door Rutgers – in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – wordt doorgedrukt in Nederlandse scholen. Het is nu aan PVV om als nieuwe grootste partij wél verzet te plegen tegen de linkse lobby.

We geven ouders een stem

Civitas Christiana is voor het linkse lobbyweb een gevaar. We komen op voor ouders, die tot nu toe geen stem hebben in het onderwijs van hun kind. We laten zien dat ‘kenniscentrum’ Rutgers een keizer zonder kleren is. We doorbreken de vanzelfsprekendheid van ondemocratische belangengroepen die, gefinancierd door buitenlandse miljardairs als Bill Gates, het curriculum van onze kinderen bepalen.

Lees ook: Hugo Bos bij Ongehoord Nederland: 'Kom in verzet tegen de Week van de Lentekriebels'

"Intimiderend effect"

De angst is zichtbaar in veel Kamervragen van de VVD’ers Becker en De Kort. Onze beïnvloeding van het schoolcurriculum is “onwenselijk”. Onze inhoud is “strijdig met de burgerschapsopdracht”. Onze brief aan schooldirecteuren kan een “intimiderend effect” hebben op scholen. Het mondt, samen met de desinformatie over het Franse verbod op Civitas Christiana, uit in een nauwelijks verhuld pleidooi voor een verbod op onze organisatie.

Vereniging MARTIJN

Het verbieden van een organisatie is een zeer zwaar middel in Nederland. Het wordt bij hoge uitzondering gebruikt, zoals bij de pedofiele Vereniging MARTIJN. Die bleek een berg kinderpornografie te bezitten. Net zoals Rutgers waarschijnlijk doet, door het archief van de pedofiele senator Edward Brongersma (een notoire kinderpornograaf) te bewaren. Als er één organisatie verboden zou moeten worden, dan zeker Rutgers.

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2024 09:29

Doneer