Paul Rosenmöller: met dubbele petten in het pensioendossier

De ‘nevenfunctie’ bij ABP is voor Paul Rosenmöller (GroenLinks) bepaald geen liefdewerk oud papier. Zijn voorganger toucheerde er een ton per jaar voor. (Foto: Wikipedia)

Paul Rosenmöller: met dubbele petten in het pensioendossier

THEMA'S:

“Bijdragen aan een nieuwe pensioenregeling en deze begrijpelijk maken voor deelnemers vind ik een geweldige uitdaging.” Tegelijk wil Paul Rosenmöller echter ook “bijdragen aan duurzaam en verantwoord beleggen”. Met die boodschap heeft Paul Rosenmöller eind 2021 zitting genomen in het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Bezoldigde functie: ton per jaar

Vanwege al het opgelegde GroenLinkse idealisme, zou je haast denken dit voor Rosenmöller liefdewerk oud papier is, maar in feite gaat het om een bezoldigde functie, waarvoor zijn voorganger 100.000 euro per jaar toucheerde. En dan is het nog maar een nevenfunctie naast andere, want Rosenmöller is allereerst fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.

Handig van ABP

Als bezoldigd bestuurder van het ABP gaat Rosenmöller dus in de Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet (Wet toekomst pensioenen, Wtp) behandelen, ja, zelfs leiding geven aan wat de fractie van GroenLinks daarvan moet vinden. Het ABP is naar eigen zeggen sterk voorstander van de Wtp. De opstelling van Rosenmöller & co. lijkt dus al wel duidelijk. Handig van het ABP om Rosenmöller in het bestuur te halen, want het heeft zo een eigen man in het parlement, zelfs een fractieleider. Overigens is het zeer de vraag of GroenLinksig klimaatgedram bij het ABP wel in het belang van de pensioendeelnemers is. Of eigenlijk staat wel vast dat dit niet zo is.

COV WhatsApp-banner

‘Rosenmöller hoofdschuldige bankenfraude’

Het punt van belangenverstrengeling of netwerkcorruptie is dat de belangenverstrengelaar, in dit geval Rosenmöller, zich zijn partijdigheid niet zo helder bewust hoeft te zijn. Maar integere mensen zien er eenvoudig op toe dat ze niet in die positie terecht komen: die willen zelfs de schijn niet tegen hebben. Overigens beticht advocate Hester Bais in Worst Bank Scenario Rosenmöller wel degelijk van bewuste belangenverstrengeling toen hij nog toezichthouder van Autoriteit Financiële Markten (AFM) was en wijst zij hem aan als een van de hoofdschuldigen achter de bankenfraude, die het onderwerp van haar boek is.

Ook al geen verrassing

Rosenmöller is echter niet de enige dubbele pettendrager in het pensioendossier. Ex-D66’ster Henriëtte Prast (nu senator Partij voor de Dieren) heeft een bezoldigde bestuursfunctie bij AZL dat pensioenadministratie verzorgt en tientallen besturen van pensioenfondsen helpt bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. “AZL informeert en adviseert u graag over hoe om te gaan met deze nieuwe wetgeving”, aldus de website. Wat mevrouw Prast in de Eerste Kamer gaat stemmen belooft dus ook al geen verrassing te worden. Overigens hoort ook het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank bij de AZL-klandizie. DNB heeft een deel van de nieuwe pensioenwet geschreven.

Bezoldigde functie bij pensioenfonds

Ten slotte is daar de oud-gediende CDA’ster Ria Oomen-Ruijten (72) die enige jaren terug in opspraak kwam omdat ze deel zou nemen aan een omstreden, als “absurd” aangeduide aanvullende pensioenvoorziening, die speciaal voor Europarlementariërs was ingericht, en die heel profijtelijk kon oplopen tot wel 3800 euro per maand. Niet slecht als extraatje bovenop al het andere. Zo heeft zij ook nog een bezoldigde bestuursfunctie “namens de gepensioneerden” bij pensioenfonds PWRI. Laten we trouwens niet vergeten dat haar CDA-collega - en net als zij voormalig europarlementariër voor deze partij - Corien Wortmann-Kool de bestuursvoorzitster is van het ABP. Onder haar is Rosenmöller in het ABP-bestuur gekomen en is een GroenLinks-achtig beleggingsbeleid tegen fossiele brandstoffen ingezet.

EU, handen af van onze pensioenen

‘Sluit dubbele petten uit van overleg’

De stichting kennisbank ABPpensioen concludeert dat de nieuwe pensioenwet Wtp door de belangenverstrengelingen in de Eerste Kamer (die in strijd zijn met de Gedragscode Integriteit) geen onafhankelijke evaluatie kan verwachten. De uitslag van de stemming staat al vast. Daarom heeft de stichting alle informatie doen toekomen aan de vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer, Carla Verwoerd, met het verzoek om een onderzoek. Bovendien heeft men de voorzitter van de Eerste Kamer, prof. J.A. de Bruijn (VVD), verzocht niet alleen de drie dubbele petten, maar ook de door hen beïnvloede fracties uit te sluiten van het Kamerberaad over de Wtp en de daarop volgende stemming.

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023 15:54

Doneer