BlackRock krijgt koekje van eigen deeg

Blackrock dacht meer winst te maken door voortaan ESG toe te passen bij beleggingen. Niet dus. (Foto van hoofdkantoor in New York: Wikipedia.)

BlackRock krijgt koekje van eigen deeg

THEMA'S:

BlackRock krijgt een koekje van eigen deeg. De vermogensbeheerder, een van de grootste ter wereld, betaalt de prijs omdat het anderen wil laten buigen voor de afgoden van de woke cultuur. Zou het ABP, dat precies dezelfde kant opgaat, opletten?

Ideologie belangrijker dan geld

Een hardnekkige mythe in de huidige materialistische samenleving is dat geld alles bepaalt. Wie wil begrijpen waarom mensen handelen zoals ze doen, krijgt te horen "volg het geld". De zucht naar macht en rijkdom gaat boven alles. Er zijn echter belangrijkere dingen dan geld, zelfs op Wall Street. Sommige liberale zakenlieden en investeringsbedrijven offeren vaak winst op om hun linkse ideologische doelen vooruit de drijven.

Koekje van eigen deeg

Het geval van het BlackRock indexfonds is een tragisch voorbeeld van misplaatste ideologische motieven. Het bedrijf heeft zijn financiële macht gebruikt om anderen te dwingen de ecologische, sociale en bestuurlijke lijnen (diversiteit) te volgen. BlackRock krijgt nu echter een koekje van eigen deeg. Het betaalt de prijs voor het anderen dwingen te buigen voor de afgoden van de woke cultuur.

COV WhatsApp-banner

Introductie van het ESG-classificatiesysteem

BlackRock is een belangrijke speler in de nieuwste rage op Wall Street om een beoordelingssysteem te gebruiken om te beslissen wie zijn enorme voorraad investeringsdollars krijgt. Dit nieuwe sociale kredietstelsel evalueert investeringsmogelijkheden op basis van hun naleving van milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen (ESG, Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en (vermeend ethisch) bestuur). Een staat, regio, stad of bedrijf met een negatieve ESG-rating kan de toegang tot krediet of investeringskapitaal verspelen.

Linkse sociale doelen afdwingen

Op 15 januari 2020 stuurde BlackRock-oprichter en CEO Larry Fink een brief aan CEO's waarin hij zei dat hij zijn macht zal gebruiken om ervoor te zorgen dat "elke regering, elk bedrijf en elke aandeelhouder de klimaatverandering moet aanpakken". De benarde situatie van de beoogde bedrijven wordt nog verergerd door investeringsmanagers bij indexfondsen zoals BlackRock, die enorme aantallen aandelen controleren. Zij kunnen de ESG-ratings gebruiken tegen bedrijfsbesturen door aandeelhoudersresoluties in te dienen om het management te dwingen linkse sociale doelen, eco-klimaatnormen en werkgelegenheidsdoelstellingen voor ‘diversiteit’ te bevorderen. ESG eco-activisten richten zich vooral op fossiele-brandstofbedrijven die ideologisch voor uitsterven zijn uitgemaakt.

Enorme financiële macht

BlackRock is 's werelds grootste vermogensbeheerder, met indexfondsen ter waarde van 10 miljard dollar. Samen met Vanguard en State Street - allemaal onder woke beheer - heeft Blackrock zijn enorme financiële macht gebruikt om Wall Street rampzalige ideologische paden op te sturen. Analisten zeggen dat financiële beslissingen nemen op basis van ideologie een riskante zaak is. Het is niet vol te houden en kan niet ongestraft blijven.

Risico’s stapelen zich op

De energieke focus van BlackRock op ESG-beleggen heeft gevolgen voor het resultaat. De prestaties van het indexfonds verslechteren en de risico's stapelen zich op. In het licht van deze situatie verlaagde UBS Wealth Management onlangs de rating voor BlackRock (NYSE: BLK) door het nu als een "neutrale" aanbeveling te noteren in plaats van een "koop". De bank verlaagde ook het koersdoel naar $585 van $700.

Blackrock ziet boemerang aankomen…

De nieuwe aanbevelingen zijn volledig gebaseerd op de roekeloze ESG-positionering van BlackRock. UBS zegt dat hardnekkig vasthouden aan deze koers ook zou kunnen leiden tot meer inspecties door toezichthouders en het terugtrekken van beleggers. Het bedrijf dat talloze bedrijven onder druk zet om meer woke posities in te nemen, ziet dus plotseling een boemerang aankomen. Beleggers en analisten vertellen BlackRock nu dat ESG-bedriegerij een slechte zaak is en willen dat er een einde aan komt.

…maar volhardt in den boze

BlackRock voelt de druk en heeft op zijn website "verduidelijkingen" geplaatst om het idee te weerleggen dat het beleggingen in fossiele brandstoffen volledig heeft geboycot door een aantal speciale fondsen te belichten waarin ze voorkomen. Niettemin blijft het bedrijf een lijst aanbieden van andere fondsen die fossiele brandstoffen uitsluiten. Het steunt nog steeds aandeelhoudersresoluties die de ESG-agenda bevorderen.

EU, handen af van onze pensioenen

Afzien van ESG-inspanningen

Het is misschien te laat voor verduidelijking. Bedrijfsleiders twijfelen aan de noodzaak van het ESG-project waar BlackRock zo op aandringt. Uit een recent onderzoek van KPMG onder honderden topmanagers blijkt dat zij grote bedenkingen hebben bij ESG. Zo'n 59% van de CEO's gaf toe dat zij "van plan zijn de ESG-inspanningen van hun organisatie in de komende zes maanden te pauzeren of te heroverwegen, omdat zij hun strategie aanpassen om zich voor te bereiden op een recessie."

Radicaal activisme is verliesgevend

Leidinggevenden in de echte wereld beseffen dat ze de hoge kosten van radicaal activisme in moeilijke tijden niet langer kunnen opvangen. Ze moeten geld verdienen om hun werknemers in dienst te houden en de bedrijven open te houden. ESG-inspanningen zonder rendement op investering zijn onhoudbaar. Leidinggevenden beseffen plotseling dat ESG gericht is op het controleren en afdwingen van gedrag. Het doet via kapitaalmarkten wat radicale activisten niet konden doen via democratische processen.

Desinvesteren van Blackrock

Beleggers nemen er ook nota van en desinvesteren van BlackRock. Zij zien de "krimpmanie" als zelfmoord voor hun belangen en die van het land. In een tijd van toenemende energiebehoefte heeft het bijvoorbeeld geen zin andermans geld te gebruiken voor ideologieën die erop uit zijn energiebedrijven van kapitaal te beroven. Republikeinse ambtenaren trekken staatspensioenen en andere fondsen terug uit BlackRock. Ze zeggen dat indexfondsen hun investeringen moeten maximaliseren, niet als wapen inzetten. Staten zeggen dat ze hun vermogen niet langer in ESG-fondsen kunnen stoppen als BlackRock het gemunt heeft op industrieën die hun een enorme toevloed aan belastinginkomsten opleveren. Ze willen eruit stappen.

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

ESG botsen met bloeiende energie-industrie

De Treasurer van Louisiana, John Schroder, kondigde bijvoorbeeld aan dat de staat binnen drie maanden ongeveer 800 miljoen dollar terugtrekt uit BlackRock-fondsen. Hij zegt dat de groene standpunten van ESG botsen met de bloeiende energie-industrie van de staat. BlackRock is actief bezig de economie van Louisiana te vernietigen. Ook South Carolina sluit zich aan bij Louisiana door haar bijna 200 miljoen dollar aan BlackRock holdings af te stoten. South Carolina Treasurer Curtis Loftis riep alle staten op om "de druk te weerstaan om eenvoudigweg met hun linkse wereldbeeld in de pas te lopen ".

ESG laten fondsen leegbloeden

Zo'n twintig staten zijn begonnen met het terugtrekken van tientallen miljoenen dollars aan staatsfondsen uit BlackRock. Afgelopen augustus stuurden 19 procureurs-generaal een brief aan BlackRock CEO Larry Fink waarin ze klaagden over de ESG-praktijken. Arkansas, Utah, Texas, Missouri, West Virginia en Kentucky hebben zich duidelijk verzet tegen de rage. Nebraska Treasurer John Murante beweerde onlangs dat BlackRock en andere vermogensbedrijven "hun geloofwaardigheid op het gebied van ESG-beleggingen hebben verloren."

BlackRock blijft grimmig volharden

Florida beheert $ 186 miljard aan staatspensioenfondsen die staatsambtenaren binnenkort terugtrekken van activistische ESG-banken. Vooral Kentucky's publieke pensioenautoriteit en het pensioen van de staatsleraren zullen pijnlijk zijn, omdat het om maar liefst $ 66 miljard gaat. BlackRock wordt de fondsen ontnomen die het anderen wilde onthouden. Haar beleggingsbeoordelingen en aandelenkoersen dalen. Toch verdubbelt het woke bedrijf zijn verkeerde standpunt door zijn ESG-aanbod uit te breiden.

Petitie Handen af van eigen huis

Het prestige van ESG-beleggingen

Beleggers met gezond zakelijk inzicht weten een slechte deal te herkennen. Zij stappen eruit nu het nog kan. Conservatieve regeringen herkennen ook de waarschuwingssignalen dat ESG-fondsen slechte zaken doen. Het linkse establishment heeft ESG echter zo gepromoot dat de vraag naar deze ideologische indexfondsen groot blijft. Deze klanten "volgen het geld" niet, maar offeren het liever op aan hun woke afgoden.

ESG mijden als de pest

Helaas kunnen linkse beleggingsbeheerders rekenen op goedgelovige woke beleggers die, in plaats van te streven naar een hoger rendement, gebiologeerd zijn door het totem-achtige prestige van het bezit van deze politiekcorrecte, maar financieel failliete activa. De ESG-boemerang is een waarschuwing aan BlackRock en andere vermogens- en beleggingsbeheerders (zoals het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, red. CoV) dat men hun spel door heeft. Althans sommige mensen en belangrijke instellingen beseffen nu de gevaren van dit gevaarlijke pad en verspreiden het bericht dat ESG wokeness als de pest gemeden moet worden.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 5 september 2023 09:35

Doneer