Onbetrouwbare wind- en zonne-energie zal de wereld niet redden

Bron afbeelding: Kuebi / Wikimedia Commons

Onbetrouwbare wind- en zonne-energie zal de wereld niet redden

THEMA'S:

Ongeveer twintig jaar geleden vertelde een buurman een verhaal uit zijn jeugd op een boerderij in Missouri begin jaren dertig. De enige bron van elektriciteit voor de familie was een windmolen die een accu oplaadde. Als de wind de hele dag gestaag waaide, kreeg de batterij genoeg stroom voor drie uur radio en één elektrische lamp. "Als de wind niet constant was, konden we zonder lamp." Dit verhaal heeft een volkse charme. Het spreekt over het vermogen van een Amerikaanse boerenfamilie om het isolement en het ongemak van hun leven in een vaak vijandige omgeving te overwinnen. Tegelijkertijd benadrukt het ook een ander feit - dat windenergie zeer onbetrouwbaar is.

Groene Energie?

Ondanks deze ongemakkelijke waarheid hebben Amerikaanse en Europese leiders en ideologen op de trom geslagen voor zogenaamde hernieuwbare energiebronnen, vooral wind- en zonne-energie. Bureaucraten en financiers hebben miljarden geïnvesteerd in de hoop wind- en zonne-energie tot een werkbare combinatie te ontwikkelen.

Dromen slechts illusie

Een functionele vervanging van de zogenaamde fossiele brandstoffen - kolen, olie en aardgas - zou inderdaad een grote zegen zijn. Eenmaal geperfectioneerd zouden massaproductie-methoden de kosten van de benodigde windmolens en zonnepanelen kunnen drukken. In een dergelijk scenario zouden degenen die zich verzetten tegen wind- en zonne-energie lijken op de weinigen die nog steeds geloven dat de wereld plat is. Toch blijven de dromen van goedkope en overvloedige energie een illusie.

Lees ook: Waarom links de natuurwet haat en er doodsbang voor is...

Is zonne-energie echt de oplossing?

Veel Amerikanen hebben zonnepanelen op hun huis geplaatst, maar hun besparingen zijn nauwelijks astronomisch. In oktober 2022 schatte het financiële tijdschrift Forbes dat het plaatsen van een zonnesysteem op een huis de gemiddelde huiseigenaar ongeveer 12.000 dollar kost. Dat systeem zal naar verwachting 25 tot 30 jaar meegaan. Als de omstandigheden gedurende die periode gelijk blijven, zou de besparing gedurende de levensduur van het systeem tussen de 25.000 en 33.000 dollar bedragen.

Externe factoren tonen moeilijkheden

De omstandigheden blijven echter zelden een kwart eeuw lang hetzelfde. Het stroomverbruik van de gemiddelde woning is in die tijd drastisch gestegen door computers, "smart home"-technologieën en andere nieuwe apparaten en toestellen. Voeg daarbij het vermogen dat nodig is om een elektrische auto op te laden, en het energieverbruik stijgt aanzienlijk. In de tussentijd blijft de opwekkingscapaciteit van het zonnepaneel stabiel, tenzij het weerbericht een bewolkte dag voorspelt of een meter sneeuw de panelen bedekt. Deze berekeningen houden geen rekening met de mogelijkheid dat het hele zonnesysteem van een huis kan worden vernietigd door brand, orkaan, tornado, aardbeving, zware wind of hagel ter grootte van een golfbal.

Problemen met windenergie

De problemen met windenergie zijn veel groter. Zogenaamde windmolenparken zijn vervelende buren. Ten eerste zijn ze luidruchtig. Het National Center for Biotechnology Information heeft geluidsgerelateerde symptomen gedocumenteerd, waaronder "slaapstoornissen, hoofdpijn, druk op de oren, duizeligheid, duizeligheid, misselijkheid, visuele vervaging, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen en paniekaanvallen".

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Windturbines verjagen dieren

De effecten van windmolenparken op wilde dieren zijn ernstiger. De United States Geological Survey (USGS) meldt: "Een belangrijke uitdaging voor de windindustrie is het potentieel van turbines om wilde dieren negatief te beïnvloeden, zowel direct, door botsingen, als indirect door geluidsoverlast, habitatverlies en verminderde overleving of voortplanting. Tot de meest getroffen wilde dieren behoren vogels en vleermuizen, die door het eten van destructieve insecten elk jaar miljarden dollars aan economische voordelen voor de landbouwsector van het land opleveren".

Gevaar voor dieren geen rechts gedachtenspinsel

Deze evaluatie wordt herhaald door de British Broadcasting Corporation (BBC) in haar milieuverslaggeving. "Een van de snelst groeiende vormen van schone energie kan ook dodelijke gevolgen hebben voor wilde dieren. Windturbines - een technologie die velen beschouwen als een noodzakelijk onderdeel in de strijd tegen klimaatverandering - kunnen dieren in de lucht doden, met blijvende gevolgen voor de hele voedselketen."

Is windenergie betrouwbaar?

Een ander groot bezwaar tegen het gebruik van windenergie is dat de windsnelheid niet constant genoeg is om voldoende betrouwbaar te zijn. Wade Allison is emeritus hoogleraar natuurkunde in Oxford. Zijn berekeningen laten zien hoe onbetrouwbaar windenergie is. In zijn rapport The Inadequacy of Wind Power legt hij uit. "Als de wind afneemt tot halve snelheid, daalt het beschikbare vermogen met een factor acht. Bijna erger nog, als de windsnelheid verdubbelt, gaat het geleverde vermogen acht keer omhoog, met als gevolg dat de turbine voor zijn eigen bescherming moet worden uitgeschakeld."

Lees ook: Financieel expert Ab Flipse: 1.000 tot 1.500 miljard euro pensioengeld is foetsie

Batterijvervuiling

Een derde kwestie in verband met zowel zonne- als windenergie is opslag. Zoals in het hierboven geciteerde verhaal van de boerenfamilie wordt de opgewekte stroom in een batterij opgeslagen tot ze nodig is. Batterijen gaan echter niet eeuwig mee. Door het constante proces van opladen en ontladen gaan ze uiteindelijk stuk. Dit veroorzaakt twee grote problemen - vervangingskosten en verwijdering. Volgens Consumer Affairs gaat de batterij in een elektrisch voertuig (E.V.) acht tot vijftien jaar mee. Wanneer de batterij het begeeft, kost het vervangen ervan 4.489 tot 17.658 dollar.'

'Schone' energie, maar hoe schoon?

De batterij in een elektrisch voertuig werkt onder andere omstandigheden dan de batterij die wordt gebruikt voor de opslag van door zonne-energie opgewekte energie of die het elektriciteitsbedrijf gebruikt voor de opslag van door windkracht opgewekte elektriciteit. Er zijn echter parallellen. Uiteindelijk werken ze allemaal niet meer en moeten ze worden vervangen. Het weggooien van oude batterijen is een uitdaging. Voor batterijen worden verschillende metalen en kunststoffen gebruikt. Sommige daarvan, maar niet allemaal, kunnen worden gerecycled. Recycling kost echter ook energie en brengt aanzienlijke vervuilingsrisico's met zich mee. Het resultaat is dat zogenaamde schone energie veel problematischer is dan het op het eerste gezicht lijkt.

Is "Net Zero" noodzakelijk of zelfs wenselijk?

Ondanks deze obstakels vliegen 's werelds gepolitiseerde wetenschappers en technocraten nog steeds naar luxe resorts om hun "Net Zero" wereld te bouwen. Zoals de Verenigde Naties (V.N.) uitleggen: "Eenvoudig gezegd betekent netto nul dat de uitstoot van broeikasgassen zo dicht mogelijk bij nul wordt gebracht, waarbij de resterende emissies opnieuw uit de atmosfeer worden opgenomen, bijvoorbeeld door oceanen en bossen.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Het Parijs Akkoord zegt?

"De wetenschap toont duidelijk aan dat, om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden en een leefbare planeet te behouden, de wereldwijde temperatuurstijging moet worden beperkt tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Momenteel is de aarde al ongeveer 1,1°C warmer dan eind 1800, en de emissies blijven stijgen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot niet meer dan 1,5°C - zoals gevraagd in het Akkoord van Parijs - moet de uitstoot tegen 2030 met 45% worden verminderd en tegen 2050 netto nul bedragen."

Wat toont "de wetenschap" werkelijk aan?

Maar laat "de wetenschap" zoiets zien? Betekent slechts anderhalve graad onheil voor de hele mensheid? Nee, dat doet het niet. Er bestaan gewoon geen betrouwbare weergegevens van voor ongeveer 1880. De technocraten hebben dus geen enkele manier om de impact van een opwarmingstrend te kennen, behalve zeer onbetrouwbare computermodellen. Anderzijds blijkt uit archeologisch bewijs dat de wereld warmer is geweest dan vandaag. Zo waren er in het zuidoosten van Engeland ten tijde van de Romeinen wijngaarden, waar gewassen werden verbouwd die vandaag onmogelijk zouden zijn. Evenzo zijn er duizend jaar oude resten van gerstzaden te vinden op Groenland, waar het nu te koud is om gerst te verbouwen.

Temperatuur was eens warmer, en kouder

Aan de hand van dergelijk bewijsmateriaal kunnen wetenschappers in kaart brengen dat de temperatuur minstens twee keer warmer was dan nu - eenmaal tijdens het Romeinse Rijk en opnieuw tijdens een periode die de "Middeleeuwse Warme Periode" wordt genoemd. Zoals Brian Fagan opmerkt in zijn boek The Little Ice Age, daalde de temperatuur vanaf ongeveer 1300 na Christus en bleef deze laag tot kort voor 1900.

Lees ook: D66 zet in op legalisatie harddrugs, Nederland is een narcostaat in wording

Voordat men denkt de aarde te willen 'redden'...

Blijkbaar hebben de bovengenoemde deskundigen van de V.N. een periode van abnormale kou gekozen om als basis te gebruiken. Dit roept de vraag op of de huidige drang naar "schone energie" en "vermindering van de koolstofvoetafdruk" meer te maken heeft met wetenschap of politiek? Deze vraag moet worden beantwoord voordat men op ieders kosten wereldreddende fantasieën ten uitvoer brengt.

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2023 15:10

Doneer