Financieel expert Ab Flipse: 1.000 tot 1.500 miljard euro pensioengeld is foetsie

Ab Flipse: 'Als dit bekend wordt, breekt de pleuris uit.' (Beeld: screenshot ON)

Financieel expert Ab Flipse: 1.000 tot 1.500 miljard euro pensioengeld is foetsie

THEMA'S:

Van de Nederlandse pensioengelden is sinds 2021 een bedrag verdwenen van tussen de 1.000 en 1.500 miljard euro.

'Grootse schandaal ooit'

Dit zegt financieel expert Ab Flipse in De Andere Krant. Hij spreekt van “het grootste schandaal ooit”. Flipse concludeert dit uit informatie van pensioenexperts. Naar schatting 40 procent van wat in de pensioenpotten zou moeten zitten, is verdampt, voornamelijk door onnodig hoge kosten.

Pensioenstelsel kwakkelt

Het Nederlandse pensioenstelsel pleegt ‘het beste ter wereld’ te worden genoemd. In feite leidt het al geruime tijd een kwakkelend bestaan. Pensioenen worden veelal niet meer geïndexeerd, terwijl de premies zijn verhoogd. De pensioeningangsdatum schuift langzaam op.

COV WhatsApp-banner

'Kosten vergelijkbaar met woekerpolissen'

Volgens Flipse verdwijnt veel pensioengeld vermomd als ‘kosten’. “Net als bij de woekerpolissen zijn de kosten bizar hoog. Alleen hier is het nog veel meer versluierd. En veel immenser. We praten over tien miljoen pensioenpolishouders. Rutte zegt dat we het rijkste pensioenstelsel ter wereld hebben, maar het is ook het stelsel waar de mensen het minst van profiteren”, aldus Flipse, die zelf bezig is met een alternatief.

'Als dit bekend wordt, breekt de pleuris uit'

Flipse rekende uit voor zijn dochter, werkzaam in het onderwijs, wat zij aan premie betaalt bij het ABP en wat ze er voor terugkrijgt. “Als ik dat zie, dan denk ik, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Waar blijft al dat geld? Als dit echt bekend wordt bij het grote publiek, dan breekt de pleuris uit”, zegt hij in De Andere Krant.

Veel aan strijkstok blijven hangen

Het CBS berekende het totaal van Nederlands pensioengelden in 2021 op 1.800 miljard euro. Volgens Flipse betekent dit dat er op basis van gemaakte rendementen nu 2500 miljard in de pensioenpot had moeten zitten. “Er is dus alleen al in die paar jaar tijd tussen de 1.000 en 1.500 miljard euro verdwenen. Schokkend maar waar.” Flipse denkt dat het aan de strijkstok is blijven hangen bij “de pensioenuitvoerders, de pensioenfondsen, de vermogensbeheerders. De uitvoeringskosten zijn onnodig hoog.”

EU, handen af van onze pensioenen

Nieuwe pensioenstelsel wordt 'drama'

Zoals veel financiële experts voorziet Flipse dat het nieuwe pensioenstelsel, dat Rutte IV op dit moment met hoge druk door de Eerste Kamer probeert te jagen, op een “drama” gaat uitlopen. “Dat zal gepaard gaan met nog veel hogere uitvoeringskosten dan nu. Wie worden hier beter van? Alleen de adviseurs en uitvoerders in de sector zelf. De rest van Nederland niet. Het is onbegrijpelijk dat de politiek dit niet ziet.”

Pensioen is privé-eigendom

Afgezien van de kosten heeft Flipse ook fundamentele kritiek op het nieuwe stelsel: “De bedoeling is dat de individuele potjes veel meer gaan meebewegen met de markt. Dat zal leiden tot fluctuerende uitkeringen, dus veel meer onzekerheid. Je wilt toch ook geen salaris dat meebeweegt met de markt?” De polishouders krijgen bovendien geen zeggenschap over hun potje. Hoewel dit welbeschouwd hun privé-eigendom is, blijft het beheerd worden door de pensioenfondsen.

Laatst bijgewerkt: 14 juli 2023 16:05

Doneer