Omstreden WHO-pandemieverdrag: kabinet negeert Kamer, tekent toch

Minister Pia Dijkstra over omstreden pandemieverdrag: niets aan de hand, het kabinet ondertekent het hoe dan ook. (Beeld: screenshot Tweede Kamer)

Omstreden WHO-pandemieverdrag: kabinet negeert Kamer, tekent toch

THEMA'S:

Ondanks verzet van een Kamermeerderheid zal het demissionaire kabinet eind mei instemmen met het omstreden internationale pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit heeft minister Pia Dijkstra (Volksgezondheid, D66) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Kabinet schoffeert Kamer niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Rutte IV een Kamermotie demonstratief naast zich neerlegt. Alexandra van Huffelen (D66) stemde tegen de zin van de Kamer in met de Europese digitale identiteit. Franc Weerwind (D66) weigerde de omstreden nieuwe Transgenderwet in te trekken ondanks een motie. Wat Pia Dijkstra betreft, de BBB noemt haar aankondiging toch in te stemmen met het Pandemieverdrag een schoffering van de Tweede Kamer. De partij heeft een spoeddebat aangevraagd.

WHO eigent zich grote bevoegdheden toe

Het pandemieverdrag is wereldwijd zo omstreden, omdat, zoals Cultuur onder Vuur van meet af aan benadrukt, de WHO op basis daarvan naar eigen inzicht een ‘pandemie’ kan uitroepen en dan direct over verregaande bevoegdheden beschikt – bijvoorbeeld verplichte vaccinatie – die voorbijgaan aan de soevereiniteit van een lidstaat. De WHO is hiertoe overgeschakeld van het voorheen gebruikelijke begrip ‘preventie’ naar ‘pandemische paraatheid’ en gebruikt daarbij de coronacrisis als ‘bewijs’ dat de wereld beter op uitbraken voorbereid moet zijn. Daartoe is WHO over het nieuwe verdrag lang in onderhandeling geweest met de 194 aangesloten landen.

Volg COV op Telegram

Verdragstekst voortdurend gewijzigd

Demissionair minister Dijkstra bestrijdt de mening van het Tweede Kamerlid Mona Keijzer (BBB) dat er te weinig tijd is geweest om de wijzigingsvoorstellen te bestuderen. "Daar is al ruim 18 maanden over gesproken, in acht opeenvolgende gespreksrondes", aldus Dijkstra in haar brief, eraan voorbijgaand dat het voortdurend wijzigen van de verdragstekst als gevolg van de besprekingen nu juist de zorgvuldige bestudering vereist waar Keijzer om verzoekt.

Macht naar zelfbenoemde globalisten

De nonchalante goedkeuring die het demissionaire kabinet Rutte IV ondanks de Kamer aan het pandemieverdrag wil geven, staat in schril contrast tot de oproep die de Republikeinen in het Amerikaanse Congres aan president Biden hebben gedaan om het verdrag niet te tekenen. Ook zij wijzen erop dat het verdrag de macht over naties zal overdragen aan een groepje zelfbenoemde globalisten. De machtsoverdracht zou een feit zijn zodra de WHO naar eigen goeddunken een "noodsituatie op gezondheidsgebied" zou uitroepen, iets waartoe het nieuwe verdrag haar machtigt.

Democratische bekrachtiging nodig

Juridische experts spreken zelfs van een machtsgreep die gemodelleerd is naar het totalitaire communistische regime van China. Een klein gezelschap van linkse globalisten kan zich via het verdrag de controle toe-eigenen over alle basisfuncties van een vrije samenleving, op grond van een wettelijk bindende overeenkomst. Een dergelijk overeenkomst mag niet over de hoofden van burgers heen door diplomaten worden gesloten, maar heeft de democratische bekrachtiging door een parlement nodig. Volgens minister Dijkstra zal dat althans in Nederland ook het geval zijn.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

'Gezondheid’ van planeet en klimaat

De criteria voor zo'n "gezondheidscrisis" zijn in het ontwerpverdrag sterk uitgebreid en omvatten mogelijk ook de ‘gezondheid’ van de planeet of het klimaat, evenals welke ‘crisis’ dan ook die wordt uitgeroepen vanwege beperkingen op ‘medische’ handelingen die door de WHO als "essentiële gezondheidszorg" worden beschouwd, zoals abortus en chirurgische ‘transgender’ operaties.

WHO-censuur van ‘desinformatie’

Ook bestaat er bezorgdheid dat het voorgestelde verdrag aan de linkse globalisten die aan het hoofd van de WHO staan, de macht zal geven om alles te censureren wat zij naar willekeur beschouwen als online "desinformatie" over wat er dan ook tot "gezondheidscrisis" uitgeroepen mag worden. De COVID-crisis hiervan tot waarschuwend voorbeeld moeten strekken in plaats van aangeroepen te worden om nog meer macht op te eisen.

Verraderlijke clausule in verdrag

Het Amerikaanse Congreslid Chris Smith wijst daarnaast op een verraderlijke clausule die lidstaten zou verbieden om voorbehoud te maken bij de voorwaarden van het verdrag, dat hen dus gezamenlijk volledig zou binden: "Naties, inclusief de VS, worden door het ontwerp-pandemieverdrag uitgesloten van het maken van voorbehoud wanneer zij ratificatie overwegen met betrekking tot enig aspect van de overeenkomst. Artikel 26: “Er mogen geen voorbehouden worden gemaakt bij het pandemieverdrag van de WHO.” Een dergelijke clausule is echter in strijd met de grondwet van veel staten.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Vermeende crisis

Volgens de experts blijft het verdrag echter een grote bedreiging voor de individuele vrijheid, de nationale soevereiniteit en de heiligheid van het menselijk leven. In het geval van een nieuwe "gezondheidscrisis" of "wereldwijde pandemie" zou het voorgestelde verdrag de WHO immers verstrekkende bevoegdheden over de lidstaten geven met betrekking tot die vermeende crisis of pandemie.

Nederland ‘internationaal toonaangevend’

Minister Dijkstra wil echter van geen bezwaren weten. Zij wijst erop dat Nederland één van de mede-initiatiefnemers is van het pandemieverdrag. Ze benadrukt dat ons land “internationaal toonaangevend is als het gaat om internationale samenwerking op gebied van volksgezondheid", alsof dat een reden zou zijn om bij voorbaat met het omstreden verdrag in te stemmen. Volgens haar is er in de EU “consensus” – een favoriet globalistisch en linksliberaal pressiemiddel - om de onderhandelingen deze maand af te ronden.

Motie vraag uitstel ondertekening

Net als genoemde leden van het Amerikaanse congres zet BBB-Kamerlid Mona Keijzer als juriste grote vraagtekens bij de gevolgen van het goedkeuren van het WHO-verdrag. Een motie die zij indiende waarin de regering wordt gevraagd de stemming uit te stellen is met 87 stemmen voor aangenomen door de Kamer. Ook de PVV is tegen een pandemieverdrag, zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema. "Het lijkt erop dat het de richting op gaat dat rijkere landen zoals Nederland geld moeten gaan geven aan armere landen om hun pandemische paraatheid op orde te brengen, terwijl we die zelf niet eens op orde hebben."

Lees ook: Betaaldienst Mollie cancelt Civitas Christiana vanwege Lentekriebels-acties

Sluiting verdrag eind mei

Het kabinet verwacht dat eind mei, tijdens een bijeenkomst van alle lidstaten die zijn aangesloten bij de WHO, de World Health Assembly, alle aanwezige landen akkoord zullen gaan met het pandemieverdrag. Na het akkoord duurt het nog enkele maanden voor het verdrag definitief af is. Er moet eerst nog een 'juridische en taalkundige' controle plaatsvinden, aldus Pia Dijkstra.

Laatst bijgewerkt: 15 mei 2024 05:20

Doneer