Kabinet bereidt onteigening van boeren voor

De boerenprotesten lijken meer dan gerechtvaardigd. Opnieuw onderneemt een kabinet Rutte een aanval op hun privé-eigendom (foto: Wikipedia)

Kabinet bereidt onteigening van boeren voor

Het verhaal van de Nederlandse landbouw is een triomf van beleid en harde arbeid. Met name na de oorlog heeft ons land zich ontwikkeld tot een supermacht op het gebied van landbouw en veeteelt, de tweede exporteur in de wereld. Maar dit succes heeft dan ook diepe wortels in onze geschiedenis: volgens een landbouweconoom uit Wageningen is het Nederlandse exportmodel van landbouwproducten al meer dan duizend jaar oud. Zou het boerenbedrijf daarom in bepaalde kringen zo’n haat oproepen? Want ook dit belangrijke onderdeel van onze nationale identiteit en economie is nu ‘cultuur onder vuur’ geworden.

Miljardenproject

Het demissionaire (!) kabinet Rutte III heeft vergevorderde plannen klaarliggen om talloze boeren te onteigenen, zo melden media. Met dwang, welteverstaan. Het kabinet voert verlaging van de stikstofuitstoot aan als rechtvaardiging, en negeert daarmee wat boeren daar zelf al aan doen. D66-senator Pijlman twittert trots dat hij al veel eerder heeft voorgesteld om boeren te onteigenen. Politici strijden om de ‘eer’! Intussen is de boeren ‘uitkopen’ een miljardenproject. Een miljardenproject aan belastinggeld om een stuk van onze nationale identiteit en economie te vernietigen, en waar geen enkel winstpunt tegenover staat. Ook niet op het punt van stikstofdepositie, want - we moesten toch leren EUropees te denken? – de productie die wij in eigen land vernietigen, zal men elders met graagte overnemen. Mogelijk met nog veel meer uitstoot.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Aansluipend onteigeningsproces

Voor Cultuur onder Vuur komen de uitgelekte kabinetsplannen niet als een verrassing. In ons gratis boek Groen is het nieuwe rood (2020) waarschuwden we er al voor dat de Nederlandse overheid op instigatie van de EU een aanval op het particulier eigendom van de boeren voorbereidt, met stikstof als stok om de hond te slaan. Als grote schuldige van dit aansluipende onteigeningsproces wezen we Natura2000 aan. Dit Europese plan schept een tegenstelling tussen ‘landbouw’ en natuur, alsof een korenveld of weiland met koeien geen natuur is. Natuurlijk is dat natuur die door de mens wordt aangestuurd, maar dat geldt ook voor vrijwel alle zogenaamde ‘natuurgebieden’ in Nederland, zoals bos en heide.

Neo-communisten

Net als bij immigratie kan de regering zich voor haar snode plannen verschuilen achter EU-verdragen. Inderdaad heeft ons land zich grotendeels verplicht aan een internationale ‘groene’ agenda die in feite een rode agenda is. Het merkwaardige feit doet zich voor dat de titel van ons boek Groen is het nieuwe rood die deze dubbele agenda aan de kaak stelt, tegelijk een slogan is van de CJB, de Communistische Jeugdbeweging. Onze aanklacht is hun strijdkreet. Waarom is er een milieucrisis?, vragen deze neo-communisten zich af. Antwoord: “Omdat in de kapitalistische economie de bedrijven in handen zijn van private eigenaren”. Het criminaliseren en ontnemen van privé-eigendom als vermeende panacee is het eeuwige socialistische refrein. Dat dit in de geschiedenis steeds opnieuw rampzalig heeft uitgepakt en enorme hongersnoden en mensenrechtenschendingen veroorzaakte (denk aan de anti-boer campagnes van Stalin, Mao en Pol Pot) maakt geen enkel verschil. Socialisme wil niet leren, alleen zichzelf prolongeren.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Strategisch belang

Nederland heeft een hoogontwikkelde, schitterende traditie om ons schaarse land zo goed mogelijk en tot in de laatste hoekjes te gebruiken voor de productie van voedsel voor de bevolking, maar ook voor zulke geliefde luxe-artikelen als bloemen en planten. ‘Tulpen uit Amsterdam’, die elk voorjaar weer zulke schitterende velden opleveren, zijn wereldberoemd. Onze tuinbouwproducten worden over heel de wereld verspreid en de kwaliteit ervan geprezen. Bovendien heeft de productie van voedsel op eigen bodem een niet te versmaden strategisch belang. Waarom zouden we onszelf met opzet afhankelijk maken van de invoer van voedingsmiddelen van elders, als onze eigen boeren die zelf kunnen telen en onze eigen voedingsmiddelenindustrie die kan verwerken? Zelfs op een wijze die de jaloezie van de wereld opwekt?

'Luchtfietserij'

Wat de kabinetsplannen voor de boeren extra onverteerbaar maakt, is de betrokkenheid van landbouworganisaties en andere behartigers van boerenbelangen achter de schermen. Meer openlijk is het CDA, traditioneel een verdediger van landbouwers en veehouders, al overstag gegaan ten koste van de boeren. Zo liet CDA-Kamerlid Derk Boswijk weinig strijdbaar weten dat hij krimp niet als “doel op zich maar wel onvermijdelijk” beschouwde. Met die capitulatie heeft het CDA, dat voorheen talloze ministers van Landbouw leverde die voor de boeren op de bres sprongen, een belangrijk deel van zijn traditionele achterban van zich vervreemd. De vraag is bovendien waar deze zelfvernietigende groene gekte zal ophouden. “Een klimaatneutraal Nederland is een illusie”, zei chemicus dr. Jaap Hanekamp vorig jaar al in De Telegraaf. “Het is luchtfietserij. Als samenleving zijn we gek geworden dat we het acceptabel vinden dat dit gebeurt.”

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:19

Doneer