‘Samsom stuurde namens Brussel aan op gedwongen uitkoop boeren’

Het kan verkeren. De architect van het gasverbod gaat werken bij de Gasunie. (Foto Diederik Samsom via Wikipedia)

‘Samsom stuurde namens Brussel aan op gedwongen uitkoop boeren’

THEMA'S:

Het onder dwang uitkopen en zo onteigenen van Nederlandse boeren is de inzet geweest van Diederik Samsom, rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmerman. Bij een recent overleg met hoge landbouwambtenaren van de Nederlandse regering heeft hij daarop aangestuurd. Dit meldt Follow the Money.

Stikstofcrisis bureaucratische fictie

Volgens Samsom, voormalig leider van de PvdA, zou gedwongen uitkoop van boeren de beste route zijn naar het bezweren van de ‘stikstofcrisis’: het vermeende probleem van stikstofuitstoot die de Nederlandse natuur zou schaden, een ‘crisis’ die volgens menig expert een bureaucratische fictie is zonder basis in de werkelijkheid.

Enorme schade

Maar evengoed wel een crisis die enorme economische schade dreigt aan te richten, niet alleen bij de boeren zelf, maar ook bij de Nederlandse economie en voedselzekerheid. Bovendien zou die Nederland zijn status van landbouwgrootmacht kosten. Ten slotte dreigt ook de bouw nog vast te lopen omdat er vanwege stikstofbeperkingen geen nieuwe bouwvergunningen meer worden afgegeven.

COV WhatsApp-banner

Recht op particulier eigendom

De Nederlandse ambtenaren hadden tijdens de ontmoeting met Samsom laten weten vooralsnog huiverig te staan tegenover gedwongen uitkoop. Pikant: niet om principiële redenen, zoals respect voor het individu en zijn privé-eigendom, maar puur uit strategische overwegingen. Dit benadrukt nog eens hoe belangrijk het is geweest dat de boeren voor zichzelf en hun recht op privé-eigendom opkomen tegen regeringen die deze grondrechten met voeten treden. Ook Cultuur onder Vuur heeft voor dit principiële punt o.a. met een petitie aan 'stikstofminister' Christianne van der Wal succesvol actie gevoerd.

Verplichte uitkoop achter de hand gehouden

Volgens documenten die zijn ingezien door Follow the Money en de NOS wees Samsom erop dat het Nederlandse kabinet een flinke zak geld ter beschikking heeft voor de uitkoop van veeboeren. Dit zou ook de zegen van Brussel hebben. De Nederlandse ambtenaren zouden in reactie daarop hebben laten weten dat verplichte uitkoop weliswaar achter de hand wordt gehouden, maar dat zij dit uit vrees de boeren te provoceren dit nog niet ter tafel wilden brengen. De verantwoordelijke minister, Christianne van der Wal, heeft er echter pal voor de provinciale verkiezingen nog op gezinspeeld dat "als de vrijwilligheid er dan niet is" je volgens haar "niet aan onteigening ontkomt".

Nederland moet "eerst leveren"

Samsom zou tegenover de ambtenaren gedreigd hebben dat er bij de Europese Commissie, die uitkoop als het "recept" ziet ter oplossing van de crisis, heel weinig ruimte is voor uitstel of flexibiliteit. "Wat dat betreft heeft Van der Wal meer gelijk dan ze zelf denkt." De minister had namelijk ook gesteld dat Nederland "eerst moet leveren" voordat het van de Commissie enige tegemoetkoming in het stikstofdossier zou kunnen verwachten.

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2023 10:34

Doneer