Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (4 en slot)

President Barrack Obama werkte samen met VN om de vermeende 'klimaatconsensus' te promoten: "De wetenschap is de discussie voorbij en de feiten zijn duidelijk." (Foto: UN Photo/Cia Pak via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (4 en slot)

THEMA'S:

Wat zeggen milieuactivisten zelf over hun ideologische doelstellingen? Zoals duidelijk zal worden, zijn het Roden die zichzelf in groen hebben gehuld.

Onjuiste voorstellingen en onwaarheden

Onjuiste voorstellingen en (al dan niet bewuste) onwaarheden van de propaganda van klimaatactivisten:

De Club van Rome, na zijn voorspelling dat na 1980 de olie op zou zijn:

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke daar geknipt voor zijn… Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen... en dus is de echte vijand de mensheid zelf… wij zijn van mening dat de mensheid een gemeenschappelijke motivatie nodig heeft, in het bijzonder een gemeenschappelijke tegenstander om een wereldregering tot stand te brengen. Het maakt niet uit of deze gemeenschappelijke vijand een echte vijand is of.... een vijand die speciaal voor dit doel is uitgevonden".

John Holdren, president Obama's wetenschapspaus:

"Informatie over klimaatverandering kan en moet worden gebruikt om structurele en gedragsmatige obstakels in de samenleving aan te moedigen." Hij zei dat de term 'opwarming van de aarde' het gemakkelijk maakt de zaak in het belachelijke te trekken, wanneer er een sneeuwstorm is: "Elke keer als we onze auto uit de sneeuw graven – hoezo dan opwarming van de aarde?" Holdren: "[Wereldwijde klimaatverandering] is meer een soort van algemene term, denk ik, die je bij alle weersomstandigheden kunt gebruiken."

Barack Hussein Obama, voormalig president van de VS, toen hij nog senator was [7]:

"Maar vandaag zien we dat de klimaatverandering meer is dan een paar ongewoon milde winters of hete zomers. Het gaat over de keten van natuurrampen en verwoestende weerpatronen die de opwarming van de aarde over de hele wereld aan het veroorzaken is - met een frequentie en intensiteit die duizenden jaren oude records breken." Sprekend tot gouverneurs en meer dan zeshonderd milieuactivisten uit de hele wereld, november 2008: "De Verenigde Staten en de wereld staan voor weinig uitdagingen die urgenter zijn dan het bestrijden van klimaatverandering. De wetenschap is de discussie voorbij en de feiten zijn duidelijk. De zeespiegel stijgt. De stranden krimpen.

Zie de recorddroogtes, de toenemende hongersnoden, de sterkere stormen die elk orkaanseizoen vaker voorkomen".

Ross Gelbsan, milieuactivist:

"Niet alleen hebben journalisten geen verantwoordelijkheid om te rapporteren wat sceptische wetenschappers over de opwarming van de aarde te zeggen hebben. Zij hebben een verantwoordelijkheid om niet te rapporteren wat deze wetenschappers zeggen".

Dr. David Viner, senior onderzoeker bij de klimaatonderzoekseenheid van de Universiteit van East Anglia [8]:

"Binnen een paar jaar weten kinderen gewoon niet meer wat sneeuw is." Sneeuwval wordt "een zeer zeldzame en opwindende gebeurtenis".

COV WhatsApp-banner

(Opzettelijk) paniekzaaien

Op het Alfred Wegener Instituut (AWI) voor Pool- en Marien Onderzoek in Bremerhaven debatteerden meer dan tweehonderd wetenschappers uit heel Europa over een nieuwe paniek, de 'verzuring van de oceanen':

"Oceanen verzuren veel sneller dan ooit tevoren in de geschiedenis van de aarde... Het broeikasgas kooldioxide leidt niet alleen tot opwarming van het klimaat, maar ook tot toenemende verzuring van de oceanen".

Sir John Theodore Houghton, eerste voorzitter van het IPCC, ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede:

"Tenzij we rampen aankondigen, zal niemand luisteren".

Stephen Schneider, hoogleraar Milieubiologie en Global Change aan de Universiteit van Stanford:

"Dat betekent natuurlijk dat er veel media-aandacht moet komen. Dus moeten we angstaanjagende scenario's bieden, vereenvoudigde, dramatische uitspraken doen en het weinig hebben over eventuele twijfels die we zouden kunnen hebben".

Monika Kopacz, onderzoeker en activist:

"Alleen sensationele overdrijving zorgt voor het soort verhaal dat de aandacht van politici - en lezers - zal trekken. Dus, ja, klimaatwetenschappers zouden kunnen overdrijven, maar in de wereld van vandaag is dit de enige manier om van politieke actie en dus van meer subsidie zeker te zijn".

Jonathon Porrit, decaan van de 'groene goeroes' in het Verenigd Koninkrijk:

[Vraag: U zei dat we een catastrofe nodig hebben om verandering te krijgen.]. "Ik bedoelde dat letterlijk. De enige manier om deze [staat van] ontkenning te doorbreken is dat het systeem zo'n diepe en pijnlijke schok ondergaat dat we geen andere keuze hebben dan deze veranderingen voor elkaar te krijgen".

Timothy E. Wirth, ex-senator en voormalig assistent van Al Gore, voorzitter van de United Nations Foundation:

"Wat we moeten doen in energiebesparing is proberen op de kwestie van de opwarming van de aarde mee te surfen... Ook als de theorie van de opwarming van de aarde vals is, betekent het oppakken van de opwarming van de aarde als ware die echt dat we energie besparen. Dus dan zullen we in ieder geval op het gebied van economie- en milieubeleid de juiste koers varen".

George Monbiot, milieuactivist:

"Ik heb me zelden zo eenzaam gevoeld. Geconfronteerd met de [de Climategate] crisis zijn de meeste milieuactivisten die ik ken in ontkenning gegaan... Het heeft geen zin om het te ontkennen: we verliezen. De ontkenning van de klimaatverandering breidt zich uit als een besmettelijke ziekte... Een onderzoek van het Pew Research Centre geeft aan dat het percentage Amerikanen dat gelooft dat er harde bewijzen zijn dat de wereld de afgelopen decennia is opgewarmd in slechts achttien maanden tijd van 71% naar 57% is gedaald. Een ander onderzoek van Rasmussen Reports suggereert dat... de Amerikaanse kiezers die geloven dat de opwarming van de aarde natuurlijke oorzaken heeft (44%) groter in aantal zijn dan de kiezers die geloven dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijk handelen (41%)".

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Aanpakken van ‘ontkenners’

David Suzuki, wetenschapper en beroemdheid, over politici die de klimaatalarmisten negeren:

"Wat ik u zou willen uitdagen om te doen is veel moeite te steken in een onderzoek of er een legale manier is om onze zogenaamde leiders in de gevangenis te gooien, want wat ze doen is crimineel".

James Hansen, directeur van NASA's Goddard Institute:

"De hoofddirecteuren van grote bedrijven in fossiele brandstoffen moeten voor de rechter worden gedaagd voor halsmisdaden tegen de menselijkheid en de natuur". Hansen beschuldigt hen "van het actief verspreiden van twijfel over de opwarming van de aarde op dezelfde manier als tabaksfabrikanten de verbanden tussen roken en kanker verdoezelen".

Harry Reid, voormalig leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat:

"Steenkool maakt ons ziek. Olie maakt ons ziek. Het is de opwarming van de aarde. Het ruïneert ons land. Het ruïneert onze wereld".

Filmrecensie over The Age of Stupid, een heruitgave van Al Gore's vals alarm:

"Met zijn première in de VS en Canada en de rest van de wereld (inclusief Brazilië) aan de vooravond van de buitengewone VN- bijeenkomst over het klimaat, is de film een politieke aanklacht. Het script heeft de moeilijke taak om een publiek in vervoering te brengen dat al verzadigd is met catastrofale boodschappen over het klimaat en dat de afgelopen jaren is blootgesteld aan films zoals de documentaire".

Barbara Stocking, directeur van Oxfam in Engeland:

"Financiering van rijke landen om de armen en kwetsbaren te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering is niet eens één procent van wat nodig is. Deze flagrante onrechtvaardigheid moet in december [2009] in Kopenhagen worden aangepakt".

Al Gore, toespraak aan de New York University Law School:

"Veel wetenschappers waarschuwen nu dat we een aantal 'kantelpunten' naderen die het - binnen slechts tien jaar - onmogelijk zouden kunnen maken om onherstelbare schade aan de bewoonbaarheid van de planeet voor de menselijke beschaving te voorkomen".

Bestel Groen is het nieuwe rood

Schermen met apocalyptische rampen

Science Daily:

"De catastrofale stijging van de zeespiegel, die nu al geprojecteerd wordt op een gemiddelde van tussen de 16 en 17 voet over de hele wereld, zou bijna 21 voet bedragen in plaatsen zoals Washington, D.C., aldus wetenschappers, en zou het grotendeels onder water zetten. Veel kustgebieden zouden verwoest zijn. Volgens onderzoekers van de Oregon State University... zou een groot deel van Zuid-Florida verdwijnen als de ijskappen van de westelijke Zuidpool zouden instorten, waardoor de stijging van de zeespiegel rond veel kustgebieden maar liefst 25 procent groter zou zijn dan verwacht. Dat is veel extra water, vooral rond dichtbevolkte gebieden als Washington, D.C., New York City en de Californische kustlijn".

Noel Brown, voormalig directeur van het VN-milieuprogramma:

"Hele naties zouden van de aardbodem kunnen worden geveegd door de stijging van de zeespiegel als de opwarming van de aarde in het jaar 2000 niet is omgebogen. Kustoverstromingen en mislukte oogsten zouden leiden tot een uittocht van 'eco- vluchtelingen', een dreigende politieke chaos".

Gordon Brown, socialistische Britse premier, toespraak voor het Major Economies Forum, Londen:

"We kunnen het ons niet veroorloven om te falen [in Kopenhagen 2009]... Als we wankelen, komt de aarde zelf in gevaar. En voor de planeet is er geen Plan B.... We kunnen geen compromissen sluiten met de catastrofe van ongecontroleerde klimaatverandering".

James Lovelock, milieuwetenschapper, bekend om zijn angstaanjagende voorspellingen over de dodelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de planeet (The Revenge of Gaia), is teruggekomen op zijn eerdere beweringen en geeft toe dat ze 'alarmistisch' waren. In 2006 zei hij:

"Voor deze eeuw voorbij is zullen meer dan miljarden van ons sterven en de weinige paartjes van mensen die het overleven, zullen zich dan in het Noordpoolgebied bevinden, waar het klimaat draaglijk blijft". Hij geeft nu toe dat hij overdreven heeft: "Het probleem is dat we niet weten wat het klimaat doet", zei hij tegen msnbc.com. "We dachten dat we het twintig jaar geleden wisten. Dat leidde tot enkele alarmistische boeken - inclusief het mijne - omdat het glashelder leek, maar het is niet gebeurd".

Jacques Attali, voormalig president van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling:

"De transformatie van het klimaat, al dan niet verergerd door menselijke activiteiten, kan op korte termijn dodelijke gevolgen hebben voor de menselijke soort, als die bacteriën in de Siberische toendra vrij doet komen of methaanbronnen die zich als een verstikkende wolk over de planeet verspreiden [gas]. Sommige wetenschappers voorspellen zelfs de datum van de ramp: 2012".

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

‘Klimaat’ is middel tot doel: communisme

Zoals we hebben gezien, doen sommige 'milieuactivisten' niet eens moeite om te verbergen dat ze angst, paniekzaaierij, rampscenario's en mediaterrorisme gebruiken om mensen naar hun doelen te drijven. Vanuit communistisch oogpunt is 'waarheid' alles wat de communistische zaak bevordert. Voor deze 'milieuactivisten' is dus het feit dat de wetenschap zegt dat de opwarming van de aarde een grap is, geen probleem. Het gaat er immers om een radicaal, ecologisch egalitarisme en een neotribale heidense samenleving op te leggen: jammer van de wetenschap en de waarheid.

We hebben gezien wat milieudeskundigen van plan zijn te doen. Laten we nu duidelijk maken wat ze daadwerkelijk hebben gedaan en nog steeds doen. Laat de lezer bij de beoordeling vooral rekening houden met deze, reeds aangehaalde, beweringen:

"De geschiedenis leert ons dat de mensheid zich alleen aanmerkelijk ontwikkelt als zij zich echt bang voelt. Op deze manier kunnen we sneller de basis leggen voor een echte wereldregering dan wanneer we alleen maar om economische redenen worden gedreven." (Jacques Attali)

"Het maakt niet uit of de wetenschap nu nep is of niet, er zijn bijkomende voordelen... voor het milieu die de klimaatverandering de grootste kans biedt om rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld te bewerkstelligen" - Christine S. Stewart, voormalig minister van Milieu van Canada.

Alle citaten zijn ontleend aan Groen is het nieuwe rood, een gratis te bestellen publicatie van Cultuur onder Vuur. Daarin vindt u ook een complete vermelding van de bronnen. Deel 1, 2 en 3 van de citaten vindt u hier en hier en hier.

Laatst bijgewerkt: 8 november 2022 09:59

Doneer