Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (1)

De Venezolaanse president Hugo Chávez wees de kapitalistische landen aan als "klimaatmoordenaars". (Foto: Victor Soares/Agência Brasil, CC BY SA 3.0)

Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (1)

THEMA'S:

Wat zeggen milieuactivisten zelf over hun ideologische doelstellingen? Zoals duidelijk zal worden, zijn het Roden die zichzelf in groen hebben gehuld.

De ideologische standpunten van veel van deze personages en bewegingen zijn bekend en wat ze over het onderwerp zeggen, spreekt eveneens voor zich: "Door hun vruchten zult gij hen kennen" (Mt 7,16).

Tegen het kapitalisme, industrie en de agrarische sector

Hugo Chavez, de overleden president van Venezuela op de COP- 16 in Cancun:

"Kapitalistische landen zijn de grootste klimaatmoordenaars."

Evo Morales, president van Bolivia op COP-15, in Kopenhagen:

Als we de aarde en de mensheid willen redden, hebben we geen andere keuze dan een einde te maken aan het kapitalistische systeem". (In COP-16, Cancun): Als rijke landen Kyoto opgeven, "zijn wij verantwoordelijk voor ecocide en genocide, omdat we veel mensen de dood in zullen sturen. Ofwel sterft het kapitalisme, ofwel sterft moeder aarde."

Robert F. Kennedy Jr:

"Grootschalige varkensproducenten zijn een grotere bedreiging voor de Amerikaanse democratie dan Osama bin Laden en zijn terroristische netwerk".

Jeffrey Sachs, directeur van het Earth Institute:

"Obama zet nu al een nieuwe historische koers door de economie te heroriënteren van particuliere consumptie naar publieke investeringen... vrijemarktdeskundigen betreuren de duidelijke intentie van Obama en zijn team om 'ons te vertellen wat voor soort auto we moeten besturen'. Toch is dat precies wat ze van plan zijn te doen... en terecht. De vrijemarktideologie is een anachronisme in een tijdperk van klimaatverandering".

Maurice Strong, secretaris-generaal van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (ECO-92):

"Is de enige hoop voor de planeet niet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid dit tot stand te brengen?"

David Foreman, mede-oprichter van Earth First! (Bekentenissen van een Eco-Warrior):

"We moeten hier een onveilige en onherbergzame plek maken voor kapitalisten en hun projecten... We moeten de wegen en het geploegde land terugwinnen, de bouw van dammen stopzetten, bestaande dammen afbreken, vrije geketende rivieren bevrijden en de miljoenen hectaren land die momenteel in cultuur gebracht zijn teruggeven aan de natuur".

COV WhatsApp-banner

Carlos Walter Porto-Gonçalves, geograaf, in gesprek met Jornal Sem Terra (van de radicaal linkse Braziliaanse MST, de landloze arbeidersbeweging): "Landhervorming is essentieel voor de ecologische kwestie. Al het kwaad dat we meemaken, komt voort uit het kapitalisme. Het is dus van fundamenteel belang om te zoeken naar een samenleving die verder gaat dan het kapitalisme".

José Bové, 'groene', anti-globalisering, en antikapitalistische Franse activist (in Le Monde, 23 juni 2009):

"Ecologie is niet verenigbaar met het kapitalisme. Alle op productie gerichte ideologieën hebben gefaald, en de risico's die met dit model gepaard gaan, tonen aan - nu de opwarming van de aarde versnelt - dat... we ons moeten afkeren van het op productie gerichte model van de landbouw. Dit heeft miljoenen boeren geëlimineerd, de kwaliteit van het voedsel vernietigd en het milieu verwoest".

Louis Proyect, Columbia University:

"Het antwoord op de opwarming van de aarde ligt in de afschaffing van privé-eigendom en productie voor menselijke behoeften. Een socialistische wereld zou een enorme prioriteit geven aan alternatieve energiebronnen. Dit is wat ecologisch ingestelde socialisten al geruime tijd onderzoeken".

Frei Beto, dominicaner broeder en bevrijdingstheoloog in Desafios da Educação Popular [Uitdagingen van het volksonderwijs]:

"De vlag van de ecologie is ook revolutionair. De ecologische kwestie raakt iedereen zonder onderscheid. We hadden een idee van klasse, dat erg beheerst werd door de economische factor. Soms zijn we er niet in geslaagd om meer bondgenoten te krijgen omdat we ons niet realiseerden dat er eisen zijn die zowel het leven van de heersende klassen als dat van onszelf raken, zoals de milieuproblematiek".

Christine S. Stewart, voormalig minister van Milieu van Canada:

"Het maakt niet uit of de wetenschap helemaal nep is, er zijn bijkomende milieuvoordelen... klimaatverandering biedt de grootste kans om rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld tot stand te brengen".

Emma Brindal, coördinator van de ONG Friends of the Earth Australia:

"Een antwoord op de klimaatverandering moet herverdeling van rijkdom en hulpbronnen centraal stellen."

Marina Silva, Braziliaanse senator en voormalig minister van Milieu:

"Chico Mendes (een Braziliaanse 'profeet' van het milieubewustzijn) wist misschien niet wat ecologie en nog minder wat een ecologische holocaust betekende toen hij zijn pelgrimstocht door het bos begon om horige rubbertappers te organiseren - eerst in de vakbond van landarbeiders en later door de PT [socialistische partij] op te richten. Ten slotte sloot hij zich aan bij de ecologische, de vakbonds- en de partijpolitieke strijd onder één vlag omdat hij begreep dat die niet kunnen worden gescheiden"

Guy R. McPherson, hoogleraar Evolutiebiologie aan de Universiteit van Arizona, die beroemd werd omdat hij het "einde van de wereld" had aangekondigd. In 2009 stopte hij met zijn carrière om zich voor te bereiden op de "instorting" en leeft nu van melk en eieren in een plattelandsgemeenschap:

"De wereldwijde klimaatverandering bedreigt onze soort met uitsterven tegen het midden van de eeuw, wanneer we de industriële economie niet snel beëindigen".

Osama Bin Laden, terroristenleider achter de aanslagen van 11 september:

"Het leven van de hele mensheid wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, die voor een groot deel te wijten is aan de uitstoot van de fabrieken van de grote ondernemingen. Desondanks blijft de vertegenwoordiger van deze ondernemingen in het Witte Huis erop aandringen het Kyoto-akkoord niet in acht te nemen, wetende dat statistieken de dood en de verplaatsing van miljoenen mensen aankondigen als gevolg van de opwarming van de aarde, vooral in Afrika".

De citaten zijn ontleend aan Groen is het nieuwe rood, een gratis te bestellen publicatie van Cultuur onder Vuur. Deel 2 van de citaten vindt u hier.

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2022 10:52

Doneer