Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (3)

De Franse socialist Jacques Attali bepleit openlijk om mensen bang te maken en zo sneller tot een wereldregering te komen. (Foto: Moritz Hager, World Economic Forum, swiss-image.ch, via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Beruchte milieuactivisten over hun ware doel: mistroostigheid, totalitarisme en communisme (3)

THEMA'S:

Wat zeggen milieuactivisten zelf over hun ideologische doelstellingen? Zoals duidelijk zal worden, zijn het Roden die zichzelf in groen hebben gehuld.

De menselijke soort drastisch verminderen of zelfs uitroeien

Sir David Attenborough, directeur van The Optimum Population Trust, schrijft in The Telegraph, 14 april 2009):

"Ik heb overal ter wereld wilde dieren gezien onder toenemende druk van de mens en dat komt niet alleen door de menselijke economie of technologie - achter elke dreiging zit de angstaanjagende bevolkingsexplosie... Alle serieuze milieuactivisten weten heel goed dat de bevolkingsgroei, die in de twintigste eeuw tot uitbarsting kwam, een belangrijke drijvende kracht achter elk milieuprobleem is geweest".

Ted Turner, miljardair, oprichter van CNN en een belangrijke VN-donor, in het Charlie Rose tv-programma van PBS in 2008:

Als er geen maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde aan te pakken, "zullen de meeste mensen binnen dertig tot veertig jaar zijn gestorven en zal de rest van ons kannibalen zijn ... Een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau, zou ideaal zijn".

Paul W. Taylor, hoogleraar ethiek aan de City University, NYC, in Respect for Nature (Princeton Univ. Press, 1989, p. 115):

"Gezien de totale, absolute en definitieve verdwijning van de Homo Sapiens, zou niet alleen de levensgemeenschap van de Aarde blijven bestaan, maar ... het einde van het menselijk tijdperk op aarde zou hoogstwaarschijnlijk worden begroet met een welgemeend 'Opgeruimd staat netjes!'"

David Foreman, woordvoerder van 'Earth First!', in 1993:

"Ik zie geen oplossing voor onze vernietiging van de aarde, behalve een drastische vermindering van de menselijke bevolking. De mens is niet belangrijker dan welke andere soort dan ook... Het kan goed zijn dat we moeten uitsterven om dat recht te zetten."

Faye Dunaway als de stem van "Moeder Aarde/Gaia" in de WTBS-serie 'Voice of the Planet' uit 1991:

"Als u Hiroshima erg vond, laat me u dan dit zeggen, meneer, Hiroshima was niet erg genoeg!"

Jeremy Hsu, journalist:

"Massale uitstervingen hebben gediend als enorme resetknoppen die de diversiteit van soorten die in de oceanen over de hele wereld voorkomen, drastisch hebben veranderd... Sommige wetenschappers hebben gespeculeerd dat de uitwerkingen van de mens - van de jacht tot aan klimaatverandering - een andere grote massale uitsterving in de hand werken".

Stadhuis van São Paulo, Brazilië:

"De 'Vleesloze Maandag'-campagne zal de steun krijgen van het Groene Stadsmilieubureau [van Sao Paulo]. De reden is, volgens het bureau, dat een grootschalig vleesdieet 'aantoonbaar onhoudbaar is' en geen gezondheidsvoordelen oplevert"- het stadhuis van Sao Paulo stelt voor om "de planeet te redden" (Folha de S. Paulo, 20 september 2009).

COV WhatsApp-banner

Bevolkingscontrole en totalitarisme

Jacques Attali, Frans socialist en voormalig presidentieel adviseur:

"De geschiedenis leert ons dat de mensheid zich alleen aanmerkelijk ontwikkelt als zij zich echt bang voelt. We moeten een wereldpolitie opbouwen, wereldvoedselreserves creëren en een mondiaal belastingstelsel invoeren. Op die manier kunnen we sneller de basis leggen voor een echte wereldregering dan wanneer we alleen door economische redenen worden gedreven."

Paul Ehrlich, in het boek The Population Bomb:

"Een kanker is een ongecontroleerde vermenigvuldiging van cellen; de bevolkingsexplosie is een ongecontroleerde vermenigvuldiging van mensen ... We moeten onze inspanningen verschuiven van de behandeling van de symptomen naar het uitroeien van de kanker... We moeten de bevolking onder controle krijgen... door dwang, als vrijwillige methoden falen".

John Holdren, Assistent van President Obama voor Wetenschap en Technologie:

"... Een Planetair Regime - een soort internationale superinstantie voor bevolking, hulpbronnen en milieu... zou de ontwikkeling, het beheer, het behoud en de distributie van alle natuurlijke hulpbronnen, al dan niet hernieuwbaar, kunnen controleren. Het zou de macht kunnen krijgen om niet alleen de vervuiling in de atmosfeer en de oceanen te beheersen, maar ook in zoetwaterbassins als rivieren en meren...Het regime zou ook een logische centrale instantie kunnen zijn voor het reguleren van alle internationale handel, misschien met inbegrip van... al het voedsel op de internationale markt... Het zou kunnen worden belast met het bepalen van de optimale bevolking voor de wereld en voor elke regio en met het beoordelen van het aandeel van de verschillende landen binnen hun regionale grenzen. Controle van de bevolkingsgrootte blijft wellicht de verantwoordelijkheid van elke regering, maar het regime zou enige bevoegdheid moeten krijgen om de overeengekomen limieten af te dwingen".

Rowan Williams, Anglicaans aartsbisschop van Canterbury:

"We moeten steun geven aan overheidsdwang om internationale protocollen en snelheidsbeperkingen op snelwegen af te dwingen als we niet willen dat de wereldeconomie instort en miljoenen, miljarden mensen omkomen"

De citaten zijn ontleend aan Groen is het nieuwe rood, een gratis te bestellen publicatie van Cultuur onder Vuur. Deel 1 en 2 van de citaten vindt u hier en hier.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2022 10:41

Doneer