Wat is de oplossing voor de huidige dramatische toename van angst?

Vooral jongeren hebben last van angststoornissen. (Foto: Pexels CC)

Wat is de oplossing voor de huidige dramatische toename van angst?

THEMA'S:

Het niveau van angst is de laatste tijd drastisch gestegen. Recente onderzoeken geven aan dat 27 procent van de respondenten symptomen van een angststoornis vertoont, tegenover acht procent in 2019. Vooral jongeren hebben last van deze stoornis.

Verschillende soorten angst

Lijders ervaren nervositeit, een dreigend gevoel van gevaar of paniek, snelle hartslag, versnelde ademhaling, transpiratie en gebrek aan focus. Rapporten voor de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar onthullen dat maar liefst de helft last heeft van angst of depressie. Helaas kan niet iedereen deze problemen effectief aanpakken. De toename van angst is niet beperkt tot één oorzaak. Het land wordt geteisterd door vele oorzaken van angst. Deze omvatten:

Uitsterfangst

Uitsterfangst: Het ecologische debat stelt het vermogen van de mensheid om in de nabije toekomst te overleven in vraag. De dagelijkse verwijzing naar klimaatverandering of crisis wekt de indruk dat de wereld binnenkort vergaat. Emotionele individuen en beïnvloedbare jongeren zonder enig anker in de notie van Goddelijke Voorzienigheid of zelfs wetenschappelijke gegevens geloven de retoriek en reageren met angst.

Volg COV op Telegram

Covid-angst

Covid-angst: De angst voor wereldwijde pandemieën is begrijpelijk, maar het uitvoeren van paniekerig beleid maakte de angst nog groter. Dit was niet de beste aanpak. Afsluitingen, sluitingen van scholen, dubbele maskers, gezichtsschermen, het ontsmetten van boodschappen, sociale afstand, geannuleerde evenementen, gesloten kerken en verplichte vaccinaties hebben aanzienlijk bijgedragen aan de toegenomen angst. Zelfs nu, na het opheffen van deze beperkingen tegen corona, doen sommige mensen zich nog steeds mondkapjes voor en nemen ze maatregelen die deze angst weerspiegelen.

Statusangst

Statusangst: Sommige mensen racen om uit te blinken in hun vakgebied of sociale leven en voelen zich ontoereikend en overweldigd als ze te maken krijgen met afwijzing of mislukking. Dit gevoel van mislukking is hard aangekomen bij jongere generaties die gewend zijn aan het ontvangen van deelnameprijzen en constante bevestiging zonder moeite. Deze angst wordt verergerd door sociale media, waar mensen met elkaar wedijveren om online het gelukkigst te lijken. Een van de resultaten is de verschijning van verwende jongeren, die sneeuwvlokjes worden genoemd.

Spreekangst

Spreekangst: Sommige mensen voelen de noodzaak om voorzichtig te zijn met hoe ze zich in het openbaar uitdrukken. De opkomst van identiteitspolitiek geeft aanleiding tot manieren om anderen aan te spreken en het gebruik van voorkeursuitspraken. De verkeerde woorden kunnen ervoor zorgen dat mensen worden bestempeld als onderdrukkers, dwepers of haatdragende individuen. De angst om gevoeligheden te beledigen voedt een cultuur van microagressies, trigger-waarschuwingen, veilige ruimtes en annuleringen.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Technologieangst

Angst voor technologie: De toenemende overmatige afhankelijkheid van technologie leidt tot het zoeken naar dit middel als doel. Mensen zijn troost en antwoorden gaan zoeken in virtuele ruimtes zoals online ontmoetingsplatforms, sociale media, streamingdiensten en videogames. Ze uiten de angst om iets te missen (fear of missing out: FOMO) wanneer ze offline zijn. Bijgevolg versterken deze activiteiten verslavend gedrag, dat op zijn beurt isolatie en angst vergroot.

Spirituele angst

Spirituele angst: De huidige materialistische cultuur vervult veel lichamelijke behoeften. Maar de spirituele kant van de mens - de belangrijkste - ontbreekt. De ziel zoekt substituten voor ware religie in drugs, bijgeloof, sekten en het occulte. Omdat deze dingen nooit voldoen, dringen angst en wanhoop de ziel binnen.

Drie ontbrekende ingrediënten

Al deze angsten hebben drie dingen gemeen: een gebrek aan zekerheid, een onderdrukking van behoefte aan gemeenschap en de afwezigheid van God. In plaats van te vertrouwen op medicatie of trendy psychologische behandelingen, zouden mensen zich moeten richten op de natuurlijke remedie voor deze tekortkomingen: de godsdienst. Het katholieke geloof pakt het gebrek aan zekerheid aan door de gelovige een rationeel kader voor te stellen dat de zin en het doel van het leven verklaart. Het biedt de doelen van heiliging en eeuwig leven. De leer van de Kerk en de moraal verschaffen de middelen die een persoon naar het uiteindelijke doel leiden.

Vul de peiling in: Moet Nederland stoppen met de  EU-klimaatdoelen?

De Kerk: een zichtbare gemeenschap

De Kerk biedt een zichtbare gemeenschap om de persoon op deze moeilijke reis bij te staan. Veel van het leven binnen de Kerk speelt zich af in een gemeenschaps- en familieachtige omgeving, zoals het Heilig Misoffer, volksdevoties of parochieactiviteiten. Mensen kunnen op zoveel mensen een beroep doen om hun angsten te verlichten en vertrouwen op te bouwen .

God schenkt genade

Tenslotte kunnen mensen een beroep doen op een hogere bovennatuurlijke realiteit. Mensen met angsten kunnen zich wenden tot een persoonlijke God die hen begrijpt en hun welzijn wenst. God stelt de gelovigen in staat om deel te nemen aan zijn bovennatuurlijke leven door genade te schenken, die zielen in staat stelt tot daden die de menselijke natuur te boven gaan. Er is de Heilige Moeder die met zorg en genegenheid voor haar kinderen zorgt. De voorspraak van de engelen en heiligen is verzekerd voor hen die hun hulp inroepen.

Op weg naar echte oplossingen

De drastische verschuiving in perspectief en waarden onder de algemene bevolking, en vooral onder de jongere generaties, heeft geleid tot de huidige situatie van wijdverspreide bezorgdheid. Deze verschuiving holde het leven van mensen uit en liet hen alleen achter in een wrede wereld. Onze Lieve Vrouw in Fatima verscheen in 1917 in Portugal en richtte zich op deze problemen die toen al aanwezig waren. Ze stelde oplossingen voor waaronder gebed, aanpassing van het leven en boetedoening. Ze waarschuwde voor de ineenstorting van maatschappij en orde als er geen gehoor zou worden gegeven aan deze verzoeken. Het is tijd om in haar vertrouwen te stellen en als een goede moeder zal ze alle bezorgde zielen geruststellen.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 5 januari 2024 15:31

Doneer