De nieuwe cultus van Stalin: Rusland keert terug naar rode dwalingen

Vladimir Poetin met Jozef Stalin, de communistische dictator die hij bewondert.

De nieuwe cultus van Stalin: Rusland keert terug naar rode dwalingen

THEMA'S:

In juli 1917 verscheen Maria in Fatima, Portugal, aan drie herdertjes. Onze Lieve Vrouw voorspelde dat Rusland "haar dwalingen over de wereld zou verspreiden". De Sovjet-Unie heeft vierenzeventig jaar lang precies dat gedaan. Velen hoopten dat aan deze verspreiding een einde zou komen toen de Sovjet-Unie op de dag na Kerstmis 1991 werd ontbonden. De eerste aanwijzingen waren veelbelovend. De oude Sovjet-archieven werden opengesteld voor geleerden over de hele wereld. Veel van de documenten daarin bevestigden veel anticommunistische vermoedens.

Terugverlangen naar de Sovjet-Unie

Helaas lijkt Vladimir Poetin erop uit te zijn deze dwalingen nieuw leven in te blazen. Natuurlijk beschouwt hij ze niet als fouten; voor hem is het een correctie van het geschiedkundig verhaal. In een interview in maart 2018 werd Poetin gevraagd welke gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn natie hij zou willen veranderen. Zijn eenvoudige antwoord was: "De ineenstorting van de Sovjet-Unie." Achtenvijftig procent van de in 2017 ondervraagde Russen was het daarmee eens. Slechts zesentwintig procent was het er niet mee eens.

Nieuw leven voor verering van Stalin

Vladimir Poetin blaast met name de verering van Sovjetleider Josef Stalin nieuw leven in. Dit terwijl de reputatie van Stalin al flink gedaald was voor de val van de Sovjet-Unie. Het begon ongeveer drie jaar na de dood van de dictator in 1953. Zijn opvolger, Nikita Chroesjtsjov, begon de "de-stalinisering" met een toespraak tot de twintigste Conferentie van de Communistische Partij in februari 1956. Dit was niet het einde van het communisme, betoogde Chroesjtsjov, maar slechts het einde van het misbruik dat Stalin ervan maakte om een "persoonlijkheidscultus" rond zichzelf te creëren.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Destalinisatie

Die cultus ging veel verder dan de alomtegenwoordige posters en de meer dan levensgrote standbeelden die Stalin rijkelijk verspreidde in de USSR. Het omvatte ook massadeportaties naar Siberië en het martelen en executeren van iedereen die Stalin als een bedreiging zag - waaronder veel toegewijde partijleden. In die tijd waren er geruchten dat Chroesjtsjov zelf op een lijst stond van degenen die op deze manier zouden worden verwijderd, en dat alleen de dood van Stalin dit had voorkomen. De standbeelden van Stalin werden weggehaald en de posters overschilderd. Stalingrad, de plaats van een van de belangrijkste en langste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog, werd omgedoopt tot Volgograd. Stalins lichaam werd verwijderd uit Lenins graf en herbegraven in een eenvoudig gemarkeerd graf. Miljoenen Sovjetburgers, die aanvoelden dat de wind uit een andere hoek woei, verwijderden ingelijste foto's van de dictator uit hun huizen.

Tussen 20 en 30 miljoen doden door Stalin

De opening van de Sovjetarchieven onthulde iets van de omvang van het kwaad dat Stalin had ontketend. Maar ook nu nog lopen de schattingen sterk uiteen, van drie tot zestig miljoen doden. De meeste betrouwbare schattingen schatten het aantal op ergens tussen de twintig en dertig miljoen, waarmee ze de twaalf miljoen van Hitler overschaduwen en alleen nog overtroffen worden door de veertig miljoen van Mao Zedong. Natuurlijk zijn al deze cijfers zeer speculatief.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Neo-Stalinisme

Er zijn nu aanwijzingen dat Stalin weer populair is in Rusland. In juni 2017 meldde The Washington Post dat een landelijke opiniepeiling in Rusland aangaf dat: "Meer Russen Jozef Stalin beschouwen als de 'meest opmerkelijke persoon' in de wereldgeschiedenis dan welke andere leider dan ook... Op een gedeelde tweede plaats de man die meer dan wie ook gedaan heeft om de reputatie van Stalin te rehabiliteren, de Russische president Vladimir Poetin." Ook Foreign Policy pikte de pro-Stalin trend op. In 2016 meldde het dat "In 2015 bereikte de herrezen persoonlijkheidscultus van de Sovjetdictator nieuwe hoogten... In de afgelopen paar jaar heeft president Vladimir Poetin de rehabilitatie van een van de grootste monsters van de 20e eeuw voorgezeten. Geteisterd door het economische verval van het land en bang voor afwijkende meningen, heeft hij zich tot de geest van Stalin gewend om het Russische volk te bezielen en voor te bereiden op de opofferingen die het nog te wachten staan."

Imperialistisch verlangen

Gezien Stalins reputatie als een van de grootste boosdoeners uit de hele geschiedenis, begrijpen velen niet waarom er een beweging is om zijn imago te herstellen. Er zijn nog steeds Russen die zich de kwade daden van Stalin herinneren, maar zij beginnen op officiële weerstand te stuiten, zoals The New York Post in november 2018 meldde. "[De] ‘Terugkeer van de namen’ ceremonie gaat over het verleden, het weigeren om de moord van de staat op meer dan 1 miljoen Russen in 1937-38 te vergeten. De mensenrechtengroep Memorial leidt het evenement sinds 2006, bij de steen die Stalins werkkampen in de goelag herdenkt.... Poetin, een grote fan van Stalin, vindt dat niet leuk. Alleen een publieke verontwaardiging weerhield zijn volgelingen ervan de ceremonie naar de andere kant van de stad te verplaatsen, naar de 'Muur van Verdriet' die Poetin in 2015 oprichtte."

Persoonlijkheidscultus stalin

De persoonlijkheidscultus van Stalin bereikt extreme hoogten. Bron afbeelding: Bundesarchiv, Bild 183-11500-0994 / Martin / CC-BY-SA 3.0

Russisch nationalisme

De kern van de nieuwe populariteit van Stalin is het Russische nationalisme. De USSR was een verzameling van vele culturen over het hele Aziatische continent en bezat daarnaast ook nog een flink stuk Europa. Veel van het pro-Stalin-sentiment is gebaseerd op de rol van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog, die in Rusland "de Grote Patriottische Oorlog" wordt genoemd. Sindsdien zijn verhalen over de heldendaden van grote Sovjetsoldaten net zo populair als dergelijke verhalen in de Verenigde Staten zijn. Na de Tweede Wereldoorlog was de USSR in staat om de landen van Oost-Europa te controleren. Rusland was echter altijd het centrum. De touwtjes van het Sovjetrijk werden in Moskou aangetrokken. Toen de Sovjets de Spoetnik lanceerden, hield de wereld zijn adem in.

Verlangen naar wedergeboorte van grootsheid

Vandaag is Rusland verzwakt. De andere "republieken" van de USSR zijn, voor het grootste deel, onafhankelijke landen. Sommige van deze landen neigen meer naar de vijanden van het voormalige Sovjetrijk. De Russische economie is een puinhoop, afhankelijk van de olie-export om überhaupt te kunnen functioneren. De olieprijs wordt laag gehouden door de concurrenten van Rusland - een teken van de macht van de Verenigde Staten. Veel Russen verlangen naar een wedergeboorte van nationale grootsheid, en Stalin is de leider over wie ze het meest nostalgisch zijn. De bezetting van de Krim door Vladimir Poetin in 2014 herinnert veel Russen aan de besluitvaardigheid van Stalin.

Lees ook: Gnostiek: de duistere kracht achter de chaos van onze tijd

Gruweldaden zijn in de vergetelheid geraakt

Dit gevoel van nostalgie wordt versterkt door het feit dat er in Rusland relatief weinig mensen zijn die herinnering hebben aan de onderdrukkingen van Stalin en de angst die daarmee gepaard ging. De overlevenden van de goelags zijn nu bejaard, en zullen binnenkort allemaal verdwenen zijn. Paul R. Gregory van het Hoover Institution wijst op een ontnuchterende trend. "Tien jaar geleden was bijna 70 procent het ermee eens dat 'Stalin een wrede tiran was die schuldig was aan het uitroeien van miljoenen onschuldige mensen' - een conclusie die slechts door één op de vijf werd betwist. In 2018 was 44 procent het eens met de beschrijving van Stalin als 'wrede tiran'. De rest is het er niet mee eens, of heeft geen mening." Gregory wijst er ook op dat de houding van veel Russen is dat Stalin "hard maar rechtvaardig" was.

Terug naar de dwalingen

De opleving van de reputatie van Stalin dreigt Rusland terug te brengen tot de dwalingen waarvoor Onze Lieve Vrouw de wereld in 1917 waarschuwde. De herleving van de herinnering aan Stalin, die plaatsvindt op hetzelfde moment dat het socialisme wereldwijd lijkt te groeien, zou iedereen moeten verontrusten die prijs stelt op onze door God ingestelde menselijkheid en vrije wil.

Dit artikel werd eerder in het Engels gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2022 15:21

Doneer