De ideologie van Black Lives Matter: niet ras, maar revolutie

De ideologie van Black Lives Matter: niet ras, maar revolutie

Black Lives Matter vult de straten en de talkshows. De activisten zeggen te strijden tegen racisme. Maar achter het masker van antiracisme zit een revolutionaire ideologie. Wat wil Black Lives Matter echt?

Zwarte Piet

In Nederland komt Black Lives Matter-activisme vooral neer op het bestrijden van Zwarte Piet. De groepering Kick Out Zwarte Piet (KOZP) neemt hierbij het voortouw. Zo was KOZP de organisator van de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam van juni 2020. Het doel van KOZP is het afschaffen van de traditionele kindervriend wegens vermeend racisme. Nu steeds meer burgemeesters en lokale politici overstag gaan en Zwarte Pieten uit hun Sinterklaasintocht bannen, lijkt KOZP de wind in de zeilen te hebben. Het kan niet anders dan dat KOZP reikhalzend uitkijkt naar het op hun website vermelde grote einddoel: de eigen opheffing in 2025 wanneer Nederland helemaal Zwarte Piet-vrij is.

Een klein compromis

Jessica de Abreu, een van de leiders van KOZP, zegt in De Groene Amsterdammer: “Het enige wat we willen is dat alle kinderen kunnen genieten [van het Sinterklaasfeest], ongeacht hun kleur of afkomst.” Haar medestrijder Jerry Afriyie, het publieke gezicht van KOZP, zei in dezelfde rapportage over zijn eigen motivatie achter het afschaffen van Zwarte Piet: “Ik vind dat een klein compromis: een feest voor alle kinderen met een kleine aanpassing. Daarna gaan we samen verder en vier ik het mee.” Kortom als Nederland collectief meewerkt en Zwarte Piet afschaft, zullen Jerry Afriyie, Jessica de Abreu, Mitchell Esajas en consorten in 2025 dankbaar stoppen met actievoeren, een overall aantrekken of een stropdas voordoen en een nette baan zoeken. Toch?

Lees ook: Demonstrant op de Dam: ‘Ik trap Zwarte Piet op zijn gezicht’

‘Strijd tegen Zwarte Piet gaat dieper’

Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Zie bijvoorbeeld een ander citaat van de Abreu: “De strijd tegen Zwarte Piet is veel dieper dan alleen het aanpassen van zichtbaar racisme, het is een strijd tegen institutioneel racisme. Als Zwarte Piet verdwijnt, is dat probleem in Nederland nog niet opgelost.” Oftewel het afschaffen van Zwarte Piet is nog maar het begin. Kick Out Zwarte Piet lijkt zelfs, vooruitlopend op het succes in 2025, al een nieuwe weg ingeslagen te zijn door zich openlijk en nadrukkelijk te liëren aan Black Lives Matter, de antiracismebeweging die is komen overwaaien uit de VS.

George Floyd

Deze beweging, opgezet als reactie op vermeend onrechtvaardig politiegeweld tegen zwarten, is verantwoordelijk voor de demonstraties (zowel vreedzaam als gewelddadig) die volgden op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd tijdens zijn arrestatie in Minneapolis. Deze demonstraties vonden navolging in andere delen van de wereld, waaronder in Nederland met bijvoorbeeld de demonstratie op het Malieveld van 20 juni.

Georganiseerd marxisme

Klinkt sympathiek, een demonstratie organiseren tegen onrechtvaardig politiegeweld. Maar Black Lives Matter (BLM) is veel meer dan een spontane beweging van verontwaardigde burgers. Het is een georganiseerd marxistisch netwerk met een miljoenenbudget dat tot doel heeft de westerse cultuur te vernietigen. Bewijzen daarvoor zijn niet moeilijk te vinden. Patrisse Cullors, een van de drie oprichters van BLM, zei in een video-interview: “We hebben een ideologisch kader. We zijn getrainde organisatoren. We zijn getrainde marxisten.”

Actieplan van Antifa

Op de website blacklivesmatter.com kun je zien waar BLM precies voor staat. Het statement ‘What we believe’ leest als een actieplan van Antifa of andere extreem-linkse groeperingen. Geen toeval aangezien Antifa en BLM in de Verenigde Staten samen optrekken. Opvallend is de specifieke aandacht voor homoseksuelen en ‘transgenders’, twee groepen die in zwart activisme tot op heden geen rol speelden, maar nu kennelijk ineens op de voorgrond moeten staan.

Lees: De kwestie is nooit de kwestie – de ware kwestie is revolutie

Gezin moet kapot

Nog opvallender is de volgende zin: “We ontwrichten de Westers-voorgeschreven structuur van het gezinnen door elkaar te steunen als uitgebreide families en ‘dorpen’ die gezamenlijk voor elkaar zorgen.” Het gezin van vader, moeder en kinderen moet worden opgebroken ten gunste van een soort commune waar iedereen voor iedereen zorgt. Dit marxistisch idee komt rechtstreeks voort uit de opvatting van Marx en Lenin dat alle sociale structuren inherent ongelijkheid bevorderen. Dus ook het gezin waar de vader de onderdrukker is en de moeder en de kinderen de onderdrukten.

Onderdrukkers en onderdrukten

Volgens de marxistische moraal moeten de onderdrukten worden bevrijd uit de klauwen van de onderdrukker. Maar het opbreken van het gezin is niet het eigenlijke doel. Marxisten willen de westerse, christelijke beschaving weg hebben, dat is het einddoel. Het kerngezin moet kapot omdat het een van de belangrijkste pijlers onder de christelijke beschaving is. Vernietig je het gezin, dan vernietig je de beschaving.

Islamitische slavenhandel

Het vernietigen van de beschaving is het einddoel van BLM. Het thema ras is slechts een middel daartoe. Vandaar dat BLM ook nooit aandacht vraagt voor het stuitend racisme van de islamitische Arabieren ten opzichte van Afrikanen. Een racisme dat leidde tot een slavenhandel die langer duurde en van grotere omvang was dan de transatlantische slavenhandel door westerlingen. We horen BLM-activisten als Jerry Afriyie er nooit over, om de eenvoudige reden dat de islam een antiwesterse sekte is die uit is op de vernietiging van onze christelijke beschaving. En op bondgenoten schiet je niet.

Kinderen opvoeden

Het anti-gezinsstandpunt van BLM roept de vraag op hoeveel van de mensen die naar de manifestaties gegaan zijn of op social media hun steun betuigden, weten dat de vernietiging van het gezin en de beschaving een doel is. Zouden bijvoorbeeld Oranje-voetballers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk de ideologiepagina van BLM helemaal gelezen hebben? Beiden betuigden openlijk hun steun aan BLM maar hebben ook een gezin. Zouden ze werkelijk graag de westerse manier van leven opgeven, en hun kinderen laten opvoeden door de ‘commune’?

Kameraden

Er zijn meer openlijke uitingen die het marxistische karakter van Black Lives Matter prijsgeven. Wat te denken van de communistische aanspreekvorm ‘kameraden’, overgenomen van de radicale, zwarte, marxistische groep Black Panthers? Toen de communistische leider van Cuba, Fidel Castro in 2016 overleed publiceerden de oprichters van BLM een statement dat eindigde met: “Terwijl Fidel naar het rijk van de voorouders stijgt, roepen we zijn leiding, kracht en macht op terwijl we ons opnieuw inzetten voor de strijd voor universele vrijheid. Fidel Vive!” Van de demonstranten die in Amerika de straat op gaan, is bijna de helft blank – een vreemd gegeven voor een beweging die zogenaamd door zwarten en voor zwarten is. Wie filmpjes bekijkt van de gewelddadige protesten ziet blanke leden van Antifa bezig mensen op te stoken tot geweld en plunderingen.

Lees: Beeldenstorm

Terroriste

Een ander zeer opmerkelijk feit betreft een zekere Susan Rosenberg, bestuurslid van non-profit organisatie Thousand Currents, de administratieve en juridische partner van de BLM Global Foundation en verantwoordelijk voor de fondsenwerving van BLM. Deze Rosenberg was in de jaren tachtig actief in M19, een radicale linkse terreurgroep die verantwoordelijk was voor diverse bomaanslagen in de VS, en zat een gevangenisstraf uit van 16 jaar voor bezit van wapens en explosieven.

Geweld

Black Lives Matter schuwt (terroristisch) geweld niet. De vernielingen, plunderingen en brandstichtingen in Amerikaanse steden, de mishandeling van winkeleigenaars die hun zaak proberen te beschermen, het geweld tegen de politie, dat alles is geen uitwas van een verder vreedzame ideologie. Integendeel, het is een inherent onderdeel en actief doel van de beweging. Een figuur waar de huidige leiders van BLM zich door laten inspireren is Frantz Fanon, een zwarte verzetsstrijder tegen het kolonialisme in de jaren vijftig. Deze Fanon predikte dat geweld een legitiem middel is om bestaande structuren – kolonialisme en racisme – omver te werpen. Black Lives Matter voegt de daad bij het woord. Ze neemt geen afstand van het vele geweld, maar gebruikt het als middel om het doel, namelijk omverwerping van de westerse, christelijke beschaving om er een marxistische staat voor in de plaats te zetten, te verwezenlijken. Het neerhalen van standbeelden van belangrijke figuren uit de geschiedenis van onze beschaving is een stap in dit proces.

Activisten van Kick Out Zwarte Piet dragen de baret van de communistische terroristische Black Panthers en brengen de karakteristieke vuistgroet van deze groepering.

KOZP is BLM

Schijn bedriegt bij Black Lives Matter. De beweging is marxistisch, anti-christelijk en gewelddadig. En met deze beweging heeft Kick Out Zwarte Piet zich nadrukkelijk verbonden. Een statement over de demonstratie op het Malieveld op de website van KOZP, bijvoorbeeld, eindigt met de hashtags #BlackLivesMatter en #BlackLivesMatterNL. Jerry Afriyie en Akwasi twitteren dezelfde hashtags. Andere statements op de website vergelijken het vermeende ‘institutionele racisme’ uit de VS met dat in Nederland, met bijvoorbeeld de zin: “Wanneer wij ons niet langer schuldig maken aan datgene wat onze zwarte broeders en zusters in de VS vermoordt, zijn we pas echt solidair.” KOZP afficheert zich als bondgenoot van Black Lives Matter in de VS en als onderdeel van de Nederlandse tak van BLM.

Politie afgeschaft

Het is cruciaal te beseffen dat steun betuigen aan Kick Out Zwarte Piet, steun betuigen aan Black Lives Matter betekent. Als BLM het in Nederland voor het zeggen krijgt, wordt in navolging van de eisen in de VS de Nederlandse politie afgeschaft, moeten blanke Nederlanders boete en herstelbetalingen doen en krijgen zwarte Nederlanders een voorkeursbehandeling. Hoezo rassengelijkheid?

Olie op het vuur

En dat is nog maar het begin. Het einddoel is de volledige vernietiging van onze beschaving. Het opbreken van het kerngezin is daartoe een belangrijk middel. Nederlanders mogen dan niet meer hun eigen kinderen opvoeden – dat wordt gedaan door de commune (lees: de staat). Iedere euro die door argeloze Nederlanders gedoneerd wordt aan KOZP wordt dus tegen henzelf gebruikt. Iedere steunbetuiging op social media is olie op het vuur dat de Nederlandse cultuur en christelijke beschaving verteert.

Lees: Jerry Afriyie ontvangt subsidie voor lespakket tegen Zwarte Piet

Zwarte Piet als verdedigingslinie

Cultuur onder Vuur krijgt wel eens de vraag: waarom maken jullie zo’n issue van Zwarte Piet? Zo belangrijk is die toch niet? Het antwoord is: omdat het afschaffen van Zwarte Piet niet op zichzelf staat; met zijn verdwijning zijn de oproerkraaiers van KOZP niet tevredengesteld. Ze gaan echt geen fatsoenlijk werk doen als ze eenmaal hun zin gekregen hebben. Integendeel toegeven zal hen alleen maar motiveren om nog meer de echte doelen van Black Lives Matter na te streven. Daarom moet Nederland een keihard NEE laten horen tegen de eis van KOZP. Zwarte Piet is de eerste verdedigingslinie in de strijd van onze beschaving tegen de woeste, marxistische horden. Daarom moet iedere Nederlander die onze beschaving wil handhaven, luid en duidelijk overal zijn steun voor Zwarte Piet laten horen.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 15:29

Doneer