Ridderlijkheid is het antwoord op "toxische mannelijkheid"

De heilige Lodewijk IX (1214 - 1270), koning van Frankrijk, is een groots voorbeeld van ridderlijkheid.

Ridderlijkheid is het antwoord op "toxische mannelijkheid"

THEMA'S:

"Toxische mannelijkheid" is een van die trendy uitdrukkingen die opzettelijk vaag en emotioneel worden gelaten zodat ze een ravage kunnen aanrichten in de samenleving. Ooit beperkt tot de afdeling vrouwenstudies, is de term uit zijn kooi gebroken en lijkt nu overal voor te komen. In deze #MeToo tijden kan iedereen beweren slachtoffer te zijn. Toxische mannelijkheid is een beschrijving van wat moderne mannen zijn geworden. Het zou geen verrassende ontwikkeling moeten zijn. Dit begrip van mannelijkheid is giftig.

Moderne cultuur maakt van de man een monster

De seksuele revolutie heeft een man-monster gecreëerd, gecultiveerd en gevoed. Een hele cultuur heeft ervoor gezorgd dat deze mannen zich misdragen zoals velen nu doen. De media hebben de vernietiging gevierd van de traditionele opvattingen over wat een man zou moeten zijn. Deze inspanning heeft een gek verward wezen gecreëerd. Nu hebben de scheppers van Frankenstein zich tegen hem gekeerd en hem veroordeeld, en hem een bord om zijn nek gehangen met de woorden "giftige mannelijkheid" in fel roze gekrabbeld.

Lees ook: Waarom 'woke' klassieke muziek de nek wil omdraaien

Man staat los van traditionele noties van gezin

Media, entertainment en de academische wereld versterken overal een portret van dit man-monster. Zij hebben modellen opgelegd van wat mannen, vooral jonge mannen, moeten zijn. Veel van de huidige mannen hebben de beperkingen van het traditionele mannelijke gedrag afgeworpen en een zondig leven van promiscuïteit, ongeremdheid en tegenstrijdigheid omarmd. Dit mannelijke model staat los van de traditionele noties van gezin. Hij is seksueel actief in een hypergeseksualiseerde wereld die enthousiast elke consensuele relatie zonder gevolgen aanmoedigt. Hij maakt deel uit van een "hook-up" cultuur die zijn meest basale instincten bevredigt en kuisheid verafschuwt.

Onvolwassen en egocentrisch

Dit mannelijke model staat ook los van verantwoordelijkheid, vooral die van het gezin. Hij is onvolwassen, infantiel en op genot gericht. Hij is egocentrisch en zoekt goedkope sensaties en risico's die zijn middelmatige verlangens bevredigen. Hij is het centrum van zijn kleine wereld, die vaak beperkt is tot de kelder van zijn ouders. Hij is een bundel van ongeremdheid en instabiliteit. Hij geeft toe aan zijn grillen. De man-monster is oppervlakkig in zijn zienswijze, brutaal in zijn manieren en gewelddadig in zijn gewoonten (en videogame-entertainment). Hij kan ijdel zijn in zijn zoektocht naar het ideale lichaamsbeeld.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Rampzalige uitkomst

Feministische ideologen hebben dit mannenmodel gecompliceerd door er tegenstrijdigheden aan toe te voegen. Ze staan erop dat alfamannetjes ook hun emoties en gevoelens moeten uiten. Deze mannen monsters worden nu verteld om een beetje minder monster te zijn. Hij moet niet bang zijn om bang te zijn. Het hoeft dus niet te verbazen dat de uitkomst van dit tegenstrijdige mannelijke model rampzalig is. Het huidige mannelijke landschap is een puinhoop. Mannen plegen meer geweldsdelicten, zitten in de gevangenissen en maken misbruik van middelen. Mannen zijn depressief en plegen zelfmoord. Iedereen roept nu dat dit model van mannelijkheid mannen doodt. Het is giftig.

Seksueel aangemoedigd, tegelijk afgestraft

En het kan niet anders. Mannen krijgen in de wereld van vandaag gemengde signalen. Hun door testosteron aangedreven lichaam wordt verteld agressieve acties te onderdrukken. Ze worden aangemoedigd seksueel actief te zijn, maar worden er nu van beschuldigd roofdieren te zijn. Kortom, ze moeten een echte man zijn en krijgen te horen dat ze een watje moeten zijn. Het resultaat is dat deze nieuwste herschrijving van mannen een rampzalige mislukking is. Maar feministen zijn niet tevreden met deze mannelijke karikatuur, en roepen nu dat het tijd is om mannelijkheid helemaal af te schrijven als "giftig".

Lees ook: Het wokisme, een gevaarlijke ideologie

Aard in twijfel trekken

Toxische mannelijkheid uitbannen is het nieuwe doel. Het doel is niet om mannen een beetje minder dit of minder dat te maken. Het is om de mens te veranderen door zijn aard in twijfel te trekken. Dit houdt een weigering in om het onmiskenbare verschil tussen mannen en vrouwen te erkennen dat door de eeuwen heen is waargenomen.

Genderpolitie patrouilleert

De nieuwe genderpolitie bepaalt dat alle opvattingen over de mens willekeurige sociale constructies zijn die moeten worden geëlimineerd. Dus alle structuren die de traditionele mannelijke rollen versterken of zelfs het mannelijke monster dat zij creëerden, moeten meedogenloos worden vernietigd vanaf de kindertijd tot op hoge leeftijd. Geen speelgoedsoldaatjes meer. Geen gewelddadige sporten meer. Geen hint meer naar mannelijke verschillen.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

De drie meest vernietigende woorden

De American Psychological Association, bijvoorbeeld, heeft net richtlijnen uitgebracht om mannen en jongens te helpen om te gaan met de "traditionele mannelijkheidsideologie" die hun volledige ontwikkeling belemmert. Ze moeten alle mannelijke stereotypen overstijgen en niet zijn wat ze zijn. "De drie meest destructieve woorden die elke man krijgt als hij een jongen is, is wanneer hem wordt verteld dat hij 'een man moet zijn'," zegt auteur Joe Ehrmann, een ex-voetbalcoach die de traditionele opvattingen over mannelijkheid uitdaagt. Dus, de gedeconstrueerde man moet helemaal niet stoer of agressief zijn. Hij moet emotioneel zijn. Mannen hebben altijd de neiging gehad om pijn en stress te externaliseren, terwijl vrouwen ze internaliseren. Nu moeten er veilige plekken zijn (die bestaan) waar mannen kunnen leren omgaan met hun innerlijke zelf.

Op naar een androgyne wereld

Het is niet duidelijk hoe deze nieuwe niet-man er precies uit zou zien. Het moet echter worden toegegeven dat de ontgifte man ontzettend veel op een vrouw zou lijken. Het uiteindelijke doel is echter niet om mannen verwijfd te maken. Het gedeconstrueerde genderuniversum verlangt naar een postmoderne wereld waarin niets gedefinieerd is. Het is een wereld van zelfgeschapen androgyne werkelijkheid. Het gaat om een totale, utopische vrijheid waarbij een individu zichzelf kan identificeren als wat (het voorkeurswoord) wil.

Lees ook: Middeleeuwers hielden van deugd en hielden zich daarom schoon

Geen tegenstand dulden

Daartoe moeten alle sociale constructies en verhalen uit het verleden worden vernietigd - mannelijke en vrouwelijke. Ze worden vervangen door individuele constructies van de keuze of stemming van het (voorkeurs)voornaamwoord. Individuen kunnen zijn wat ze willen, behalve een traditionele man of vrouw die overeenkomt met de werkelijkheid. De eliminatie van de giftige mannelijkheid zal dus zelf giftig blijken, omdat het een duistere, helse wereld van androgyne fantasie zal installeren die geen tegenstand duldt. Het zal tiranniek zijn en alles wat waar, goed en mooi is vervolgen.

Postmoderniteit stort mannen in de zonde

Het probleem van giftige mannelijkheid is niet nieuw. Als mannen zich overgeven aan hun passies, zal dat altijd leiden tot giftige situaties van wreedheid en barbaarsheid. Wat wel nieuw is, is de diepte waarop de postmoderniteit mannen dieper in de zonde stort. De nieuwe oplossingen gaan niet alleen in tegen de ware aard van de mens; ze vernietigen hem.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Ridderlijkheid als ideaal

Het was de Kerk die de menselijke passies temde en modellen voorstelde die de mannen tot onvoorstelbare hoogten verhieven. De Kerk stelde ridderlijkheid voor en gaf mannen een ideaal om slecht gereguleerde passies te kanaliseren. Dat ideaal zou tot de verbeelding spreken van ontelbare mannen door de geschiedenis heen en blijft tot op de dag van vandaag bestaan. Bovendien verschaft de Kerk de genademiddelen die de beoefening van deze hoge idealen mogelijk maken.

Nastreven van de deugd

Voor het eerst in de geschiedenis betekende man-zijn het bewonderen en nastreven van deugden als barmhartigheid, moed, dapperheid, kuisheid, eerlijkheid, bescherming van de zwakken en de armen. Man-zijn betekende een houding van zachtmoedigheid en hoffelijkheid aannemen ten opzichte van alle vrouwen, een praktijk die onbekend was in de oude heidense wereld, die hen vaak behandelde als bezittingen. Het introduceerde het idee van eer, dienstbaarheid en verloochening, zelfs tot op het punt van het geven van je leven.

Leg de lat hoog, neem ridderlijkheid als model

Ridderschap heeft de mannelijkheid enorm verrijkt. Het leerde mannen de reikwijdte van hun mannelijkheid uit te breiden en katholieke heren te worden. De moderne zaak van mannelijkheid zou vandaag veel winnen als zij de lat hoog zou leggen door de ridderlijkheid als model te nemen. De lat moet hoog worden gelegd, vooral voor millennials die hunkeren naar zulke uitdagingen. Het probleem van vandaag is niet de giftige mannelijkheid die de lat steeds lager legt, maar de giftige postmoderniteit waar er helemaal geen lat ligt.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 07:05

Doneer