Overwinning! Hoofddoekje bij politie-uniform verboden

Dankzij het aangekondigde hoofddoekverbod bij het politie-uniform, waar Cultuur onder Vuur al sinds 2017 voor knokt, zal dit voorlopig geen Nederlands straatbeeld worden.

Overwinning! Hoofddoekje bij politie-uniform verboden

Het hoofddoekje bij het politie-uniform is van de baan. Cultuur onder Vuur heeft zich daar sinds 2017 met succesvolle petities sterk voor gemaakt, die nu met succes zijn bekroond. Voor wie de Nederlandse samenleving willen islamiseren is het hoofddoekverbod een behoorlijke tegenslag.

‘Neutraliteit van uniform’

Er zijn echter wel kanttekeningen bij het verbod te maken. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie belooft de motie van Lilian Helder (PVV) van die strekking voor de zomer uit te voeren, maar het is nog niet zover. Het wordt voorts gepresenteerd als een bescherming van “de religieuze neutraliteit” die in de zogeheten Kledingregeling van de politie expliciet opgenomen moet worden. “Met deze regeling komt er duidelijkheid over de neutraliteit van het uniform”, meent minister Yeşilgöz. “Dat geeft rust en dan kunnen we de discussie daarover achter ons laten.”

Regeling tegen islamisering

Zou het? Vanuit de islam zal het sektarische drammen voor het hoofddoekje gewoon doorgaan. Wel is het komende verbod een belangrijk piketpaaltje daartegen. Het wordt echter gepresenteerd als een verbod op “religieuze uitingen”, waarbij naast het hoofddoekje ook het christelijke kruisje en het joodse keppeltje worden genoemd, alsof die ooit problemen geven. Een kruisje wordt nauwelijks zichtbaar gedragen en van een agent die met alle geweld een keppeltje op wil, heeft niemand ooit vernomen. De regeling is dus evident – en terecht - tegen islamisering van de organen van de uitvoerende macht gericht, maar durft daar niet voor uit te komen.

COV WhatsApp-banner

Verbod van islamitische hoofddoek

“De nieuwe regels moeten voorkomen dat er iedere keer weer wordt geprobeerd om toch zichtbare geloofsuitingen toe te staan bij agenten” schrijft ook De Telegraaf met veel meel in de mond, want in werkelijkheid gaat het debat vrijwel uitsluitend over de zich opdringende islamitische hoofddoek die in de islam zowel de lagere positie van de vrouw markeert als de zichtbaarheid vergroot van de macht die de islam niet alleen over de vrouwen in kwestie, maar over de hele samenleving wil uitoefenen. Overigens ging de islamisering niet alleen uit van islamistische politie-agentes, maar ook van 'diversiteitschefs' en multiculturalistische politiefunctionarissen als Martin Sitalsing en Pieter-Jaap Aalbersberg. Maar ook van het links-activistische College voor de Rechten van de Mens, dat in een verbod 'discriminatie' meende te ontwaren.

Uniform betekent: uniform

De VVD-bewindsvrouw komt met de nieuwe regels nadat een Kamermeerderheid duidelijkheid vroeg over de neutraliteit van het politie-uniform. "De Tweede Kamer heeft mij naar aanleiding van een motie van PVV-Kamerlid Helder verzocht om de neutraliteit van het uniform vast te leggen”, vertelt de Justitieminister. Terecht verwijst zij daarbij naar de woordbetekenis: “Het woord uniform zegt het al: dat moet altijd hetzelfde zijn bij een agent op straat.” Die neutraliteit is belangrijk, want “dit gaat om mensen met een geweldsmonopolie.” Stel je voor: een agent met een keppeltje die Marokkaanse hangjongeren tot de orde moet roepen. Dat kan misschien in de droomwereld van het multiculturalisme, in de praktijk weet iedereen dat het vragen is om problemen.

Algeheel hoofddoekverbod wenselijk

Het hoofddoekverbod is dus een goede zaak, maar nog veel te beperkt. Een algeheel hoofddoekverbod zou bij de overheid wenselijk zijn. Het traditionele christelijke karakter van de Nederlandse cultuur moet immers gewaarborgd blijven. Er is al sprake van de regeling ook voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) te laten gelden. Heel goed, want de islam is een sektarische religie die het leven van zijn aanhangers tot in de kleinste details wil regelen, kleding inbegrepen. Het hoofddoekje fungeert daarbij als “voet tussen de deur”, als de punt van de islamitische koevoet, waarmee hij de hele samenleving uit het lood wil lichten en omturnen naar de sharia. Met alle gevolgen van dien. Zo ooit ergens, dan geldt hier de Romeinse wijsheid: in principio obsta. ‘Weersta in den beginne!’

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:15

Doneer