Politieleiding wil wéér islamitische hoofddoekjes bij het uniform

Politieleiding wil wéér islamitische hoofddoekjes bij het uniform

THEMA'S:

"Het moet binnenkort mogelijk zijn voor agenten om een hoofddoek te dragen." Dat was een stelling bij de gespreksavond over ‘diversiteit bij de politie’ in september 2020. Van de aanwezigen was 47 voor, 29 tegen. Een voorspelbaar resultaat op een avond die het politiek-correcte dogma van ‘diversiteit’ als uitgangspunt heeft.

Negeer de diversiteitsdrammers

Een verstandige politieleiding legt de wensen van diversiteitsdrammers kalm naast zich neer. Want politieagenten dienen onpartijdig en neutraal over te komen. De islamitische hoofddoek straalt het tegenovergestelde uit. Dat is ook het standpunt van minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus, als minister verantwoordelijk voor de Nederlandse politie.

Ec6 V Vua Xo A It AD

Politiecommissaris Martin Sitalsing knielt om zijn steun aan Black Lives Matter te betuigen. Onpartijdigheid en objectiviteit, kernwaarden van de politie, worden ingeruild voor politiek-correct gedram.

"Positieve tendens"

Maar binnen de politieleiding wordt er heel anders gedacht. Dat blijkt wel uit de uitspraken die hoge politiefunctionarissen tijdens de gespreksavond deden. Martin Sitalsing, chef van politie Midden-Nederland, was enthousiast over de stemming: "Hij loopt nog, dus nog niet te vroeg juichen… Dat vind ik een positieve tendens, zeker."

"Kwestie van tijd"

"Bent u van plan om daar een actieve pro-rol in te spelen?" vroeg de gespreksleider vervolgens aan Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend Korpschef Politie Nederland. Zij is de op één na hoogste politieagent van Nederland. Haar antwoord was ontluisterend: "Zeker. Dat heb ik zelf eigenlijk al in de afgelopen jaren steeds gedaan. Maar nogmaals het is een gesprek dat je samen aan moet gaan… Ik denk dat het een kwestie van tijd is."

1200 0 1511338090 9123

Een Amsterdamse agente met hoofddoek, nadat Pieter-Jaap Aalbersberg pleitte voor het toelaten ervan. Via de boa probeert islamofiel links alsnog hoofddoeken bij het politie-uniform te krijgen.

Gedragscode

Huyzer gaat hiermee in tegen de gedragscode van de politie, die haar politieke baas Grapperhaus in 2019 nog met instemming herhaalde: "Een uitstraling van onpartijdigheid en objectiviteit van politieambtenaren is een voorwaarde voor de legitimiteit van de politie bij het uitoefenen van haar bijzondere overheidstaak."

Meerderheid is tegen

Deze ambtelijke instructie heeft een breed draagvlak bij de Nederlandse bevolking. Een peiling van dagblad Metro wijst uit dat een driekwart van de Nederlanders tegenstander is van het toelaten van symbolen als de hoofddoek bij het uniform. Zou Huyzer haar zalvende woorden over 'het gesprek voeren met de samenleving' echt menen, dan moet zij haar plan laten varen.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Islam is vijand van onze beschaving

Het islamitisch hoofddoekje doet afbreuk aan de onpartijdigheid en objectiviteit. Niet alleen omdat het de religieuze overtuiging van de drager toont. Het toont een islamitische overtuiging die voortdurend op vijandige voet staat met de christelijke cultuur en instituties van Nederland. De lijst van islamitische overtuigingen die onverenigbaar zijn met onze Westerse christelijke beschaving is schier oneindig. Moslims mogen, ja moeten soms zelfs liegen tegen ons niet-moslims als de ‘goede zaak’ van de islamitische geloofsverspreiding (jihad) dat vraagt. Die jihad is overigens verplicht én gewelddadig van aard.

'Gangsterislam'

Het is een understatement als we zeggen dat deze overtuiging op gespannen voet staat met het politiewerk. En dan hebben we het niet eens over het feit dat veel criminaliteit gepleegd wordt door daders met een islamitische achtergrond. Experts noemen dat ‘gangsterislam’. Daarbij worden Nederlanders vijandig bejegend, geïntimideerd en weggejaagd uit de stadswijken.

Lees ook: Hoe de islam Nederlandse kinderen voorbereidt op bekering

Grapperhaus moet politieleiding terugfluiten

Reden genoeg om het islamitisch hoofddoekje ver van het politie-uniform vandaan te houden. Minister Grapperhaus zou er goed aan doen om de politieleiding terug te fluiten. Net als hij in 2017 deed, toen de toenmalige politiechef van Amsterdam (Pieter-Jaap Aalbersberg) een lans brak voor de hoofddoek. Ditmaal met de afgedwongen belofte van de voltallige politieleiding om elk streven naar de islamisering van het politie-uniform te staken en pal te staan voor de onpartijdigheid en objectiviteit van de politiediensten.

De politieleiding moet stoppen met islamisering. Géén islamitisch hoofddoekje bij het politie-uniform! Teken de petitie aan minister Grapperhaus, zodat hij de politieleiding onmiddellijk terugfluit!

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2021 08:38

Doneer