Nigel Farage: eventueel uit WHO vanwege pandemieverdrag

Nigel Farage noemt het schokkend dat “iemand in Genève waar we niet voor gestemd hebben, ons in een lockdown kan dwingen". (Foto: Wikipedia)

Nigel Farage: eventueel uit WHO vanwege pandemieverdrag

THEMA'S:

De dure, ongekozen, zich nergens verantwoordende Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat haar boekje te buiten als ze landen dwingt tot lockdown, zegt Nigel Farage. Zijn land zou eventueel uit de globalistische WHO moeten stappen in plaats van die de macht te geven om Groot-Brittannië tijdens pandemieën op slot te zetten, zegt hij in The Telegraph.

Dwingend gezondheidsregime

In de aanloop naar de WHO jaarvergadering van 27 mei waar het Pandemieverdrag aangenomen moet worden, laait de kritiek op het verdrag, maar ook op de WHO zelf, in alle lidstaten hoger op. Nigel Farage omschrijft de WHO als "een falend, duur, ongekozen, onberekenbaar, supranationaal orgaan" dat van plan is de soevereiniteit van landen "met voeten te treeden" door hun een dwingend gezondheidsregime op te leggen.

Eventueel WHO opzeggen

De WHO stelt een pandemieverdrag voor dat wettelijk bindend zou zijn voor alle 194 lidstaten en dringt aan op verplichte lockdowns en vaccinatierondes. Weliswaar houden regeringen, ook het huidige demissionaire kabinet Rutte IV vol dat de WHO nooit de bevoegdheid krijgt over het al dan niet opleggen van lockdowns, maar Farage vindt ministers veel verder moeten gaan en uit het in Genève gevestigde orgaan moeten opstappen als dat nodig is. Van minister Pia Dijkstra van het globalistisch gezinde D66 valt dat niet te verwachten. Zij heeft aangekondigd te zullen tekenen bij het kruisje.

Volg COV op Telegram

WHO faalt om de haverklap

Met het oog op de volgzaamheid van regeringen heeft Farage zich aangesloten bij de internationale pressiegroep Action on World Health (AWH), die een campagne gelanceerd heeft om de WHO te hervormen. Deze AWH zegt dat de WHO herhaaldelijk heeft gefaald in het beschermen van het publiek, door in januari 2020 ten onrechte te beweren dat COVID-19 niet van mens op mens werd overgedragen en door ineffectief te blijken tijdens de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-16 en de Sars-uitbraak in Oost-Azië in 2003.

Geen stiekeme verdragswijzigingen

Behalve wijzen op de machtsgreep die het Pandemieverdrag behelst, wil de groep ook snijden in het budget van de WHO van 6,5 miljard euro, dat grotendeels wordt gefinancierd door de VS, het VK en de EU, en vooral een stokje steken voor een ‘actie in het geniep’ als en wanneer de WHO toekomstige klimaatconferenties van de COP (Conference of the Parties, het beslissende VN-orgaan waarin alle landen zitting hebben) gaat misbruiken om achter gesloten deuren wijzigingen in het verdrag aan te brengen.

WHO terug naar kerntaken

Farage: "Laten we een goed debat voeren over waar de WHO voor dient. We willen niet dat dit verdrag ondertekend wordt, we vinden dat de WHO terug moet gaan naar haar eerste beginselen. We zijn meer dan blij met een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor een pandemie en we zijn blij om andere landen te helpen, maar we zullen dat allemaal alleen doen op een coöperatieve basis, en als dat niet gebeurt moeten we zeggen dat we het erg jammer vinden, maar dat niet voor ons is."

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Petitie: pandemieverdrag naar parlement

Farage wil dat het Engelse parlement over de kwestie debatteert en is van plan om een petitie te lanceren die parlementsleden zal verplichten om over de kwestie te debatteren als die genoeg handtekeningen krijgt. Ondanks een kamerbreed gesteunde motie van Mona Keijzer (BBB) om de ondertekening uit te stellen, ziet het ernaar uit dat Pia Dijkstra die aan haar laars zal lappen en als demissionair minister gewoon voor het Pandemieverdrag zal stemmen. Een actiegroep wil de D66-minister hiervoor via de rechter ter verantwoording roepen.

Amerikaanse senatoren: niet tekenen

Farage noemt het schokkend dat een situatie dreigt te ontstaan waarin “iemand in Genève waar we niet voor gestemd hebben, ons in een lockdown kan dwingen". Om diezelfde reden hebben in de VS alle 49 Republikeinse senatoren er bij president Joe Biden op aangedrongen het verdrag niet te ondertekenen. Ze noemden het "onacceptabel" om "het gezag van de WHO over lidstaten uit te breiden" tijdens pandemieën en voegden eraan toe dat de WHO "ons land blijvende schade heeft berokkend" vanwege haar opzichtig falen tijdens de pandemie.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2024 13:01

Doneer