Minister overhandigt foute lijst van ‘piekbelasters’ stikstof

Christianne van der Wal gaf als minister voor Natuur en Stikstof (VVD) de Tweede Kamer een ondeugdelijke lijst van vermeende grote stikstofuitstoters. (Beeld: YouTube)

Minister overhandigt foute lijst van ‘piekbelasters’ stikstof

THEMA'S:

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof (VVD) moet tekst en uitleg geven over ernstige fouten in de lijst met de top 100 van meest ammoniak uitstotende bedrijven. Het gaat om een lijst die het RIVM heeft opgesteld van vermeende ‘piekbelasters’, voornamelijk veehouderijen. Ammoniak is een stikstofverbinding.

Lijst geeft omgekeerd beeld

Het RIVM heeft toegegeven dat het een aantal moderne bedrijven met “emissiereducerende technieken” op de lijst heeft gezet, die weliswaar groot zijn, maar weinig uitstoten, zodat de lijst aan de Tweede Kamer een omgekeerd beeld van de werkelijkheid geeft. Zelf spreekt het RIVM van een “onvolkomenheid”. GroenLinks had om de lijst gevraagd. Overigens bestaan over de zinvolheid van de Nederlandse stikstofnorm ernstige twijfels.

‘Minister wil boeren decimeren’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas spreekt over ’prutsers’ en wil voor het komende Kamerdebat een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. “Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” CDA’er Derk Boswijk spreekt van een “grove fout”.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Regering wil overgaan tot harde dwang

De blunder van het RIVM vindt plaats, terwijl de regering blijft zinspelen op de mogelijkheid over te gaan tot harde dwang bij het onteigenen van boeren in het kader van stikstofreductie. Cultuur onder Vuur waarschuwde hier vorig jaar al voor. In veel gevallen blijkt bovendien de door de overheid geboden uitkoopsom bij lange na niet de verliezen van stoppende boeren te compenseren.

Boeren vrezen restschuld

Wanneer de regering niettemin tot dit scenario zou overgaan, zou zij het heilig recht op privé-eigendom van boeren schenden, en hen bovendien beroven van een rechtmatige vergoeding. Deze zou niet alleen de marktwaarde van hun eigendom moeten omvatten, maar de kosten van sloop moeten vergoeden alsook compensatie geven voor het wegvallen van hun bron van levensonderhoud. Zelfs aarzelen nu nog de boeren die vrijwillig zouden willen stoppen, omdat ze vrezen met een restschuld te blijven zitten.

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:44

Doneer