Boeren onthullen wat écht de grootste bron van stikstof is

Boeren onthullen wat écht de grootste bron van stikstof is

THEMA'S:

Stikstof is het grote gevaar voor het klimaat, met de landbouw als boeman. Maar de boeren bijten terug. En wel met een WOB-verzoek. Daarmee hebben de agrariërs van Farmers Defence Force cijfers van stikstofmetingen in de provincie Drenthe boven tafel gekregen.

Eigen bodem

Wat blijkt? De allergrootste bron van stikstof in Drenthe is… De eigen bodem! Planten zuigen veel stikstof op en slaan die op onder de grond. Wie een boswandeling maakt in deze prachtige provincie, loopt dus op tonnen stikstof. Je zou er spontaan van stikken, als je alle doemverhalen van klimaatlinks gelooft. Maar de stikstof ligt veilig onder de grond. Het komt alleen vrij als de bodem verstoord wordt. In Nederland meestal het werk van de overheid, die natuur aanlegt en weer afbreekt.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

10.000 kilo per hectare

Wat cijfers om de zaak in perspectief te zien. De landbouw, logistiek en landbouw stoten jaarlijks 22,5 kilo stikstof per hectare uit. Maar alleen al in de bovenste tien centimeter van de Drentse grond ligt 3.000 kg/ha. Dat is dan in droge grond. Bij natte grond - hoogveen en moeras - loopt de stikstof wel op tot 10.000 kg/ha. Wat in de meters onder deze tien centimeter zit, is een ontelbaar veelvoud van wat wij in Nederland in eeuwen kunnen uitstoten. De natuur, niet de mens is de grootste bron van stikstof. Zo blijft er niets over van het klimaatlinkse beeld van de natuur als arm slachtoffer van de vervuilende mens!

Figuur

Bron afbeelding: Stichting AgriFacts - https://stichtingagrifacts.nl/...

LTO betaalt eigen strop

Merkwaardig genoeg wil LTO Nederland van de feiten over stikstof niets weten. Deze vakorganisatie van boeren zette in mei 2021 zijn handtekening onder een plan om de stikstofuitstoot in 2030 met 40 procent te verminderen. Daarmee betaalt de LTO voor de eigen strop. Want elke stikstofreductie, hoe extreem ook, valt in het niet bij wat de natuur uitstoot. Zelfs als alle mensen ophouden te ademen dan is het niet genoeg.

Feiten zijn niet genoeg

Het is lovenswaardig dat de boeren met WOB-verzoeken de feiten over stikstof boven tafel krijgen. Het nut is evenwel beperkt. Klimaatlinks heeft lak aan feiten. Die zijn secundair aan emoties als angst voor de 'klimaatapocalyps'. Debatteren met klimaatlinks over stikstof, CO2 en aardgas is even vruchteloos als debatteren met bolsjewieken over de werkomstandigheden in fabrieken. Je werkt mee aan een façade van maatschappelijke betrokkenheid en medemenselijkheid die slechts dient om revolutionair gedram te verhullen. Gedram dat nu groen is, maar met dezelfde rode kern.

Groen is het nieuwe rood

Feiten alleen volstaan niet om deze revolutie te stoppen. Een principieel beroep op het heilig recht op privé-eigendom is noodzakelijk. De campagne Cultuur onder Vuur doet alvast een voorzet met de brochure Groen het is het nieuwe rood:

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:15

Doneer